Corts d'Alfons el Magnànim I

Procés del braç reial (València 1417-1418)

Josepa Cortés Escriva

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 87A /2A

ISBN: 978-84-1118-264-5

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 450

40,00 €

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Alfons, conegut com el Magnànim, accedí al tron en 1416, quan a penes tenia 19 anys, i en l’abril de 1417 convocà per primera vegada les Corts a la Seu de València per jurar les lleis dels valencians, com era preceptiu a l’inici d’un nou regnat, i demanar subsidis per recuperar el patrimoni reial alienat pels seus avantpassats. En contrapartida, els estaments convocats esperaven aconseguir la reparació dels greuges soferts, molts d’ells abusos de poder dels oficials reials o dels monarques, i la promulgació de nous furs. Als dos volums que integren l’edició de les Corts de 1417-18 es publiquen els documents que en guarden memòria: el procés del braç reial, el procés del braç eclesiàstic, el memorial dels greuges del braç militar, així com el donatiu obtingut pel rei i els furs promulgats en finalitzar les Corts. En aquestes Corts es produí un fet d’indubtable transcendència política, la conversió de la Diputació del General en un òrgan permanent i independent de les Corts, amb una estructura i competències ben definides, integrat de manera paritària per membres dels tres estaments, renovables per cooptació, i la creació d’un aparell burocràtic al seu servei.

Biografía

Josepa Cortés Escrivà  és doctora en Història i professora de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de València, on imparteix classes de Paleografia, Arxivística i altres ciències afins. Ha centrat la seua investigació en la pràctica notarial, els arxius valencians i l’edició de textos i documents medievals. Ha publicat diversos articles i llibres, entre ells ‘Formularium diversorum instrumentorum’ (1986), ‘Formulari de juristes’ (1991), ‘Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie. I: Jaume I (1236-1276)’ (2001), ‘Iacobi primi instrumenta in Archivio Sedis Valentinae asservata’ (2017), o ‘Aquestes són les obres que, yo, sor Isabel de Billena, é fetes en aquest monestir. Notes autògrafes de sor Isabel de Villena’ (2019). Actualment prepara l’edició de les memòries autògrafes del senyor de Manises Pere Boïl de la Scala i Berenguer de Figuerola i dels ‘Furs de la Generalitat’.

Índex

Índex

I. PROCÉS DEL BRAÇ REIAL

Estudi introductori

I. LES CORTS DE 1417-18

1. El desenvolupament de les Corts

2. Els greuges

2.1 Greuges comuns dels tres braços

2.2 Greuges del braç reial

2.3 Greuges del braç eclesiàstic

2.4 Greuges del braç militar

3. El donatiu

4. La cloenda de les Corts i la creació de la Generalitat

5. La promulgació dels furs

6. Les despeses de la celebració de les Corts

II. L’EDICIÓ DE LES CORTS DE 1417-1418

1. La recerca dels manuscrits

1.1 Catàleg dels manuscrits

1.2 Taula de correspondència dels manuscrits

Criteris de transcripció i d’edició

Sigles i abreviatures

Bibliografia

PROCÉS DEL BRAÇ REIAL

1. CONVOCATÒRIA

1.1 CONVOCATÒRIA DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

1.2 PRIMERA REUNIÓ DELS BRAÇOS A LA SEU DE VALÈNCIA

1.3 CONVOCATÒRIA PÚBLICA GENERAL

2. SESSIÓ D’OBERTURA

2.1 PROPOSICIÓ REIAL

2.2 RESPOSTES DELS BRAÇOS A LA PROPOSICIÓ REIAL

2.3 JURAMENT DELS FURS I DELS PRIVILEGIS

2.4 PROTESTS DELS BRAÇOS

2.4.1 Protest del braç reial

2.4.2 Protest del braç militar

2.4.3 Contestació del braç reial al braç militar

2.4.4 Ratificació del braç militar en el seu protest

2.4.5 Ratificació del braç reial en el seu protest contra el braç militar

2.4.6 Protest de la vila de Xèrica i la seua tinença

2.4.7 Protest de la baronia d’Arenós

2.4.8 Protest dels llocs de Paterna, Benaguasil i la Pobla i de la ciutat de Sogorb

2.4.9 Protest de la vila de Xelva

2.4.10 Protest de la tinença d’Alcalatén

2.4.11 Protest de la baronia de Xiva

2.4.12 Protest dels llocs de Castellmontant, Montanejos i Aranyol

2.4.13 Protest del lloc d’Argeleta

2.4.14 Protest de Joan Roís de Moros, senyor d’Altura

2.4.15 Protest del braç reial

2.4.16 Protest del braç eclesiàstic

2.4.17 Protest del braç reial

2.4.18 Protest de la ciutat de València

2.5 DISSENTIMENTS DELS BRAÇOS I RESPOSTA REIAL

2.6 TRASLLAT DE LA CORT AL MONESTIR DE PREDICADORS

3. SESSIONS I DEBATS

3.1 NOVA PROPOSICIÓ REIAL

3.2 RESPOSTES DELS BRAÇOS A LA PROPOSICIÓ REIAL

3.3 ELECCIÓ D’EXAMINADORS DELS GREUGES

3.4 ELECCIÓ DE TRACTADORS DEL BRAÇ REIAL

3.5 GREUGES COMUNS DELS TRES BRAÇOS

3.6 GREUGES DEL BRAÇ REIAL

3.7 GREUGES PARTICULARS DE LES CIUTATS I VILES REIALS

3.8 PROTESTS DELS BRAÇOS

3.9 PROTESTS PARTICULARS DE LES CIUTATS I VILES REIALS

3.10 SUBVENCIÓ AL REI

3.11 ELECCIÓ D’APUNTADORS DELS GREUGES

3.12 ELECCIÓ DE TRACTADORS DELS BRAÇOS ECLESIÀSTIC I REIAL

3.13 GREUGES PARTICULARS DE LES CIUTATS I VILES REIALS

3.14 ELECCIÓ DE TRACTADORS DEL BRAÇ MILITAR

3.15 SOL·LICITUD PER PART DEL REI DE NOVA SUBVENCIÓ

3.16 RESPOSTES DEL REI ALS GREUGES COMUNS

3.17 RESPOSTES DEL REI ALS GREUGES DEL BRAÇ REIAL

3.18 RESPOSTES DEL REI ALS GREUGES PARTICULARS DE LES CIUTATS I VILES REIALS

3.19 NOVA SUBVENCIÓ AL REI

3.20 GREUGES PARTICULARS DE LES CIUTATS I VILES REIALS

3.21 DEBAT SOBRE EL DONATIU

4. CLAUSURA DE LES CORTS

Citació

Cortés Escriva, J. [Josepa] (2023). Corts d'Alfons el Magnànim I. Procés del braç reial (València 1417-1418). Universitat de València.

Cortés Escriva, Josepa. Corts d'Alfons el Magnànim I. Procés del braç reial (València 1417-1418). Universitat de València, 2023.

CORTÉS ESCRIVA, Josepa. Corts d'Alfons el Magnànim I. Procés del braç reial (València 1417-1418). Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-1118-264-5.

Cortés Escriva, Josepa. Corts d'Alfons el Magnànim I. Procés del braç reial (València 1417-1418). Valencia: Universitat de València; 2023. 450 p.

Copiar al portapapeles