Cirurgia abdominal

Ramón Trullenque Peris, ed.

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 54

ISBN: 978-84-370-5363-9

Matèria: medicina

Idioma: català

Any ed.: 2002

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 584 pp.

30,00 €

Sinopsi

Detalles

La cirurgia, com a activitat mèdica tendent a aconseguir la curació dels pacients, es basa en l'acte mèdic que consisteix en la successiva integració de tres activitats clíniques: una conscient impressió de realitat captada per mitjà de l'anamnesi, una acurada exploració clínica, que portarà el diagnòstic i, finalment, la presa de decisions sobre la necessitat de la intervenció. D'altra banda, per a dur a terme un acte quirúrgic, l'especialista ha de conèixer l'anatomia de l'objecte, la fisiopatologia de l'òrgan, la semiologia dels diversos processos patològics, la patologia, les possibles respostes biològiques del pacient a l'agressió, les complicacions que poden presentar-se durant i després de l'acte quirúrgic, i les opcions tècniques existents per tal de triar-ne la més adequada. Els autors d'aquest llibres són professionals de la cirurgia de diverses universitats, que han destacat tant per la seua activitat assistencial com per la seua inquietud investigadora i, sobretot, per la seua dedicació docent. Amb criteris epidemiològics, han elaborat aquest volum, que constitueix una eina fonamental tant per l'exposició sistemàtica que presenta de les bases científiques de la cirurgia, com perquè aborda les necessitats reals de la comunitat que ha d'atendre el futur metge, amb una profusa aportació de casos pràctics.

Índex

Índex


Índice
PREFACIO
SÍMBOLOS
Capítulo 1. La trivariancia visual. P. Capilla y M. J. Luque
1.1 Sensibilidad espectral del sistema visual
1.2 Trivariancia visual
1.3 El espacio CIE-RGB (1931)
1.4 El diagrama cromático
1.5 Mecanismos fundamentales de la visión del color
1.6 Funciones de igualación vs. sensibilidad espectral de los fundamentales.
Capítulo 2. Espacios lineales de representación del color. M. J. Luque, P. Capilla y J. Malo
2.1 Definición de espacio de representación del color
2.2 Funciones de igualación del color
2.3 Mezclas de colores
2.4 Longitudes de onda dominante y complementaria
2.5 Pureza de excitación y pureza colorimétrica
2.6 Cambio de espacio de representación
2.7 El espacio XYZ
2.8 El espacio fisiológico LMS
2.9 Espacios ATD
Capítulo 3. Adaptación cromática y apariencia del color. M. J. Luque y P. Capilla
3.1 Introducción. Colores relacionados vs. colores no relacionados
3.2 Descriptores perceptuales del color
3.3 Adaptación cromática.
3.4 Modelos neurales y modelos de apariencia del color
Capítulo 4. Discriminación cromática y diferencias de color. P. Capilla y M. J. Luque
4.1 Planteamiento del problema
4.2 Discriminación del color en el sistema visual
4.3 Fórmulas de diferencias de color
4.4 Los espacios CIELUV y CIELAB como modelos de apariencia
4.5 Fórmulas de diferencia de color basadas en CIELAB
4.6 Hacia un espacio de color uniforme: la fórmula SVF
4.7 ¿Cómo estudiar la uniformidad de un espacio?
Capítulo 5. Sistemas de ordenación del color. J. Pujol
5.1 Introducción
5.2 El sistema Munsell
5.3 El sistema NCS
5.4 Comparación entre el sistema Munsell y el sistema NCS
5.5 El sistema CMYK
5.6 El sistema Pantone
5.7 Espacios de color en software gráfico: HSV, HLS
5.8 Ventajas e inconvenientes de los sistemas de ordenación del color
Capítulo 6. Medida del color. J. M. Artigas
6.1 Métodos visuales
6.2 Medida del color mediante la determinación de sus coordenadas cromáticas
Capítulo 7. Principios de reproducción del color. F. Martínez-Verdú
7.1 Introducción
7.2 Objetivos de una reproducción del color
7.3 Métodos aditivos
7.4 Métodos sustractivos
7.5 Comparación entre ambos métodos
7.6 El control de la reproducción del color
VOCABULARIO DE TÉRMINOS COLORIMÉTRICOS (CIE-1987).
BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE ANALÍTICO
APÉNDICES
Tablas
Color

Citació

Trullenque Peris, R. [Ramón] (2002). Cirurgia abdominal. Universitat de València.

Trullenque Peris, Ramón. Cirurgia abdominal. Universitat de València, 2002.

TRULLENQUE PERIS, Ramón. Cirurgia abdominal. Valencia: Universitat de València, 2002. ISBN 978-84-370-5363-9.

Trullenque Peris, Ramón. Cirurgia abdominal. Valencia: Universitat de València; 2002. 584 p.

Copiar al portapapeles