An Introduction to English Lexicology: the Study of Form and Meaning

Miguel Fuster Márquez

Col·lecció: Educació. Laboratori de Materials

ISBN: 978-84-370-8809-9

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Idioma: anglès

Any ed.: 2012

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm.

Pàgines: 142 pp.

11,50 €

Sinopsi

Detalles

Aquest volum està dissenyat per satisfer les demandes de l'Espai Europeu d'Educació Superior als programes del Grau on s'estudia l'anglès com a llengua estrangera. Les diferents seccions d'aquest llibre s'inclouen els antecedents teòrics necessaris per adonar de les principals qüestions tractades en la lexicologia actual, és a dir, la morfologia, la formació de paraules, la fraseologia, el significat lèxic i el canvi lèxic. Un altre aspecte important al llarg del llibre és el contrast entre el tractament de les paraules pels lexicògrafs i el tractament pels lingüistes. Tots els capítols inclouen una sèrie d'activitats i proves, on els estudiants tenen l'oportunitat de practicar el que han llegit i aprendre a través de les seves pròpies exploracions.