Product Documents

A l'entorn de la paraula (I): lexicologia general

M. Teresa Cabré Castellví

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 13

ISBN: 978-84-370-1517-0

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana, general

Idioma: català

Any ed.: 1994

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 158 pp.

8,50 €

Índex

Índex

ÍNDEX

Presentació

Símbols i sigles utilitzats

I. L’ESTUDI DEL LLENGUATGE

1. La lingüística i el coneixement

2. La teoria lingüística

3. La gramàtica universal i les llengües particulars

4. La gramàtica modular

5. El paper del lèxic dins la gramàtica

II. L’ESTUDI DE LA PARAULA

1. La paraula, unitat de referència

2. La paraula, identificador social i individual

3. La paraula, unitat lingüística

III. LA PARAULA DINS LA GRAMÀTICA

1. De Syntactic Structures a Aspects

2. De la hipòtesi transformacionalista a la lexicalista

3. Cap a un mòdul lèxic dins la gramàtica

3.1. La forma de base del component lèxic

3.2. Les regles de formació de mots

3.3. El poder de les regles de formació de mots

3.4. Tipus de regles de formació de mots

3.5. Algunes condicions de les regles de formació de mots

3.6. Encara algunes qüestions més sobre les regles

IV. DE LA PARAULA A LA GRAMÀTICA

1. Lèxic i fonologia

1.1. Regles (morfo)fonològiques del component lèxic

1.2. Al·lomorfia i truncació

1.3. Derivació i flexió

1.4. Composició i flexió

2. Lèxic i sintaxi

2.1. El principi de projecció

2.2. Papers temàtics i subcategorització

3. Lèxic i semàntica

3.1. L’assignació de papers temàtics

3.2. Papers temàtics i lexicó

V. LES RELACIONS ENTRE PARAULES

1. Associacions pragmàtiques

2. Associacions lingüístiques: paradigma i sintagma

3. Estructures lèxiques

3.1. Estructures formals

3.2. Estructures funcionals

3.3. Estructures semàntiques

3.4. Estructures morfològiques: les famílies de mots

VI. BIBLIOGRAFIA

Citació

Cabré Castellví, M. T. [M. Teresa] (1994). A l'entorn de la paraula (I): lexicologia general. Universitat de València.

Cabré Castellví, M. Teresa. A l'entorn de la paraula (I): lexicologia general. Universitat de València, 1994.

CABRÉ CASTELLVÍ, M. Teresa. A l'entorn de la paraula (I): lexicologia general. Valencia: Universitat de València, 1994. ISBN 978-84-370-1517-0.

Cabré Castellví, M. Teresa. A l'entorn de la paraula (I): lexicologia general. Valencia: Universitat de València; 1994. 158 p.

Copiar al portapapeles