Product Documents

Llibre de la Cort del Justícia de València, 1

(1280-1282)

Enric Guinot Rodríguez, M. Àngels Diéguez, Carmel Ferragud Domingo, eds.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 38a

ISBN: 978-84-370-7280-7

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2008

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 366 pp.

30,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Des de la creació del càrrec en 1245, el Justícia de València fou una institució clau del municipi, com a jutge ordinari civil i criminal en primera instància. Aquest oficial local hagué de dur uns registres sobre la seua activitat, uns llibres que recollien una documentació molt diversa, des de processos criminals amb declaracions de testimonis i sentències, fins a embargaments per deutes i vendes de penyores. La sèrie de llibres, que degué començar amb la creació del càrrec, només es conserva des de 1280, probablement per les pèrdues ocasionades per l'incendi de la l'arxiu de la ciutat en 1307. Aquest volum recull els documents compresos entre 1280-1282. Amb tot, els llibres corresponents al segle XIII constitueixen una font documental extraordinària, que permet acostar-se a la vida quotidiana i a la llengua de les primeres generacions de pobladors de la ciutat i dels seus voltants, provinents de Catalunya i d'Aragó.

Índex

Índex

Estudi introductori

La documentació valenciana del segle XIII

Sobre la llengua de la documentació valenciana del segle XIII

L’edició de documentació medieval valenciana i els criteris de selecció de la present col·lecció

Marc cronològic de la documentació

Distribució geogràfica de la documentació localitzada

Sobre les llengües de la documentació editada

Normes de transcripció

Llibre de la Cort del Justícia de València. N.º 1 (Any 1280)

Llibre de la Cort del Justícia de València. N.º 1-bis (Any 1280)

Llibre de la Cort del Justícia de València. N.º 1-ter (Anys 1280-1281)

Llibre de la Cort del Justícia de València. N.º 2 (Any 1282)

Llibre de la Cort del Justícia de València. N.º 3 (Any 1283)

Llibre de la Cort del Justícia de València. N.º 4 (Any 1284)

Llibre de la Cort del Justícia de València. N.º 4-bis (Anys 1284-1287)

Llibre de la Cort del Justícia de València. N.º 5 (Anys 1287-1288)

Llibre de la Cort del Justícia de València. N.º 6 (Any 1298)

Índex antroponímic

Índex toponímic

Citació

Diéguez Seguí, M. . [M. Àngels] & Ferragud Domingo, C. [Carmel] & Guinot Rodríguez, E. [Enric] (2008). Llibre de la Cort del Justícia de València, 1. (1280-1282). Universitat de València.

Diéguez Seguí, M. Àngels y Ferragud Domingo, Carmel y Guinot Rodríguez, Enric. Llibre de la Cort del Justícia de València, 1. (1280-1282). Universitat de València, 2008.

DIÉGUEZ SEGUÍ, M. Àngels y FERRAGUD DOMINGO, Carmel y GUINOT RODRÍGUEZ, Enric. Llibre de la Cort del Justícia de València, 1. (1280-1282). Valencia: Universitat de València, 2008. ISBN 978-84-370-7280-7.

Diéguez Seguí, M. Àngels y Ferragud Domingo, Carmel y Guinot Rodríguez, Enric. Llibre de la Cort del Justícia de València, 1. (1280-1282). Valencia: Universitat de València; 2008. 366 p.

Copiar al portapapeles