Les Corts valencianes de Felip III

M. Lluïsa Muñoz Altabert

Col·lecció: Oberta, 112

ISBN: 978-84-370-6156-6

Matèria: història

Submatèries: història moderna

Idioma: català

Any ed.: 2005

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm

Pàgines: 278 pp.

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquesta obra no sols és l'exposició sistemàtica i documentada de les úniques Corts celebrades al Regne de València durant el regnat de Felip III, sinó que també reflecteix un moment fluid de les relacions del regne amb la monarquia i la influència del duc de Lerma com a favorit reial. Aquests nous aires d'entesa foren aprofitats pel monarca per a obtenir una bona contribució econòmica i recompensar la noblesa valenciana, sense comprometre els seus interessos polítics encaminats vers l'autoritarisme. Així mateix, les Corts de 1604 responien a la necessitat del país de normalitzar la seua vida pública i de canalitzar, dins del marc institucional, el diàleg amb la monarquía, després de dinou anys sense celebrar-se Corts i de sofrir una sistemàtica política antiforal per part dels virreis de Felip II. En definitiva, en aquesta assemblea tots van jugar favorablement les seues cartes, excepte el poble, que quedà endeutat per molts anys.

Índex

Índex

ÍNDEX
PRESENTACIÓ
INTRODUCCIÓ
PRIMERA PART
LES CORTS DE 1604
I. LA CONVOCATÒRIA DE LES CORTS
El servei de 1602: el punt de partida
L’ambaixada a la Cort
Convocatòria i convocats
II. L’OBERTURA I ELS TREBALLS DE CORT
Les primeres pròrrogues i el canvi de seu
El soli d’obertura a València
Habilitacions, precedències i eleccions de càrrecs
Peticions de naturalització i legitimació
III. DE LA PARTICIPACIÓ DEL BRAÇ MILITAR
IV. EL SOLI DE CLAUSURA I LA PUBLICACIÓ DELS FURS
La concessió del servei
Les peticions de perdó
Publicació dels furs
SEGONA PART
LES LLEIS VALENCIANES PACTADES
V. ELS CAPÍTOLS DE CONTRAFUR
VI. OBSERVANÇA I COMPILACIÓ DE LA LEGISLACIÓ VALENCIANA
Compliment i respecte als Furs
Nou intent de compilar les lleis
Naturals del regne
VII. FURS I ACTES DE CORT SOBRE LES INSTITUCIONS DEL REGNE
La Reial Audiència
Capitania General
Governació
Batllia
Generalitat
El Cap i Casal
Altres municipis
VIII. LA DEFENSA DE LA COSTA I LA JUNTA DELS CINQUANTAQUATRE
L’organització de les galeres
Finançament de la defensa costanera
IX. LEGISLACIÓ SOBRE L’ORDRE PÚBLIC I ALTRES QÜESTIONS
L’ordre públic
La qüestió morisca
Qüestions senyorials
Els interessos del braç eclesiàstic
Dret civil
Retribucions i peticions d’oficis
EPÍLEG: EL PAGAMENT DEL SERVEI
Els problemes del repartiment del terç del servei ordinari
El pagament del servei
CONCLUSIONS
APÈNDIX DOCUMENTAL
ÍNDEX DE MATÈRIES CONTINGUDES EN LA LEGISLACIÓ
BIBLIOGRAFIA

Citació

Muñoz Altabert, M. L. [M. Lluïsa] (2005). Les Corts valencianes de Felip III. Universitat de València.

Muñoz Altabert, M. Lluïsa. Les Corts valencianes de Felip III. Universitat de València, 2005.

MUÑOZ ALTABERT, M. Lluïsa. Les Corts valencianes de Felip III. Valencia: Universitat de València, 2005. ISBN 978-84-370-6156-6.

Muñoz Altabert, M. Lluïsa. Les Corts valencianes de Felip III. Valencia: Universitat de València; 2005. 278 p.

Copiar al portapapeles