LEECOM: Programa de instrucción de la comprensión lectora para personas sordas

Antonio M. Ferrer Manchón, Ana Belén Andréu Bueno, M. Carmen Martínez Pérez, M. Celeste Asensi Borrás, Rafael Romero Zúnica

ISBN: 978-84-370-5945-7

Matèria: psicologia i ciències de l'educació

Submatèries: pedagogia i didàctica

Idioma: castellà

Any ed.: 2004

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 21 cm

Pàgines: 108 pp.

20,00 €

Sinopsi

Detalles

El sistema d'instrucció LEECOM (LEE y COMprende) pretén facilitar recursos perquè les persones amb sordeses profundes prelocutives puguen millorar les seues destreses lectores. Per a això, planteja un programa estructurat en dues fases: en la primera s'exerceixen activitats en grup tendents a ensenyar, practicar i consolidar estratègies per a comprendre, seleccionar i estructurar les idees principals dels textos; la segona consisteix en l'aplicació del programa informàtic SIMICOLE 2002. La publicació descriu el sistema d'instrucció en la seua totalitat, i resulta d'utilitat per als qui s'enfronten a tasques d'entrenament de la comprensió lectora en persones sordes en contextos d'ensenyament d'adults, i fins i tot en contextos formals propis de l'etapa secundària. Hem d'advertir al lector que aconseguir millorar els processos lectors d'adults sords constitueix un objectiu molt complex d'acord amb els coneixements que la piscologia ha generat de la lectura en tant que activitat psicolingüística. Les severes dificultats que aquesta població ha tingut per a acostar-se al llenguatge oral, font primària sobre la qual se sustentarà la lectura, i per a experimentar amb múltiples processos relacionats amb la nostra cognició (atenció, selecció, organització, transfomació, combinació d'informació lingüística.), confereixen una probabilitat d'èxit molt baixa en relació amb el nostre objectiu. Malgrat això, creiem irrenunciable l'intent de millorar la lectura en una societat com l'actual, on resulta imprescindible el seu domini, la qual cosa anima (si no obliga) a explorar possibles acostaments que poguessen salvar, en la mesura que siga possible, aquestes dificultats.

Citació

Andréu Bueno, A. B. [Ana Belén] & Asensi Borrás, M. C. [Mª Celeste] & Ferrer Manchón, A. [Antonio] & Martínez Pérez, M. C. [Mª Carmen] & Romero Zúnica, R. [Rafael] (2004). LEECOM: Programa de instrucción de la comprensión lectora para personas sordas. Universitat de València.

Andréu Bueno, Ana Belén y Asensi Borrás, Mª Celeste y Ferrer Manchón, Antonio y Martínez Pérez, Mª Carmen y Romero Zúnica, Rafael. LEECOM: Programa de instrucción de la comprensión lectora para personas sordas. Universitat de València, 2004.

ANDRÉU BUENO, Ana Belén y ASENSI BORRÁS, Mª Celeste y FERRER MANCHÓN, Antonio y MARTÍNEZ PÉREZ, Mª Carmen y ROMERO ZÚNICA, Rafael. LEECOM: Programa de instrucción de la comprensión lectora para personas sordas. Valencia: Universitat de València, 2004. ISBN 978-84-370-5945-7.

Andréu Bueno, Ana Belén y Asensi Borrás, Mª Celeste y Ferrer Manchón, Antonio y Martínez Pérez, Mª Carmen y Romero Zúnica, Rafael. LEECOM: Programa de instrucción de la comprensión lectora para personas sordas. Valencia: Universitat de València; 2004. 108 p.

Copiar al portapapeles