Las galerías de agua en la cuenca hidrográfica del Júcar

Un patrimonio hidráulico en el Mediterráneo español

Jorge Hermosilla Pla, dir.

ISBN: 978-84-37-8772-4

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Any ed.: 2013

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm.

Pàgines: 230 pp.

30,00 €

Sinopsi

Detalles

Les galeries d'aigua constitueixen un element singular de captació en contextos caracteritzats per l'aridesa o espais amb dèficit hídric. Les galeries obeeixen a un "savoir faire" en el domini de l'aigua procedent del nord d'Àfrica, mostra de les estretes relacions que en matèria de recursos hídrics trobem en la totalitat de la conca mediterrània. Dirigida pel professor Jorge Hermosilla Pla, la publicació pretén difondre i divulgar i les recerques realitzades per la unitat "Estudis del Territori, Paisatge i Patrimoni. ESTEPA". Aquest volum recull les aportacions d'un projecte I+D+I finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (2008-2011), que ha tingut per objecte l'anàlisi i una posada al dia de la situació de les galeries drenants existents en la conca hidrogràfica del riu Xúquer, en terres de Conca, Albacete i València.

Citació

Hermosilla Pla, J. [Jorge] (2013). Las galerías de agua en la cuenca hidrográfica del Júcar. Un patrimonio hidráulico en el Mediterráneo español. Universitat de València.

Hermosilla Pla, Jorge. Las galerías de agua en la cuenca hidrográfica del Júcar. Un patrimonio hidráulico en el Mediterráneo español. Universitat de València, 2013.

HERMOSILLA PLA, Jorge. Las galerías de agua en la cuenca hidrográfica del Júcar. Un patrimonio hidráulico en el Mediterráneo español. Valencia: Universitat de València, 2013. ISBN 978-84-37-8772-4.

Hermosilla Pla, Jorge. Las galerías de agua en la cuenca hidrográfica del Júcar. Un patrimonio hidráulico en el Mediterráneo español. Valencia: Universitat de València; 2013. 230 p.

Copiar al portapapeles