La vida al por menor

Cultura material de moriscos y cristianos viejos en la Castilla del siglo XVI

Francisco J. Moreno Díaz del Campo

Col·lecció: Biblioteca de Estudios Moriscos, 15

ISBN: 978-84-1118-255-3

Matèria: història

Submatèries: història moderna

Idioma: castellà

Coeditor: Editorial Universidad de Granada, Prensas Universitarias de Zaragoza

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 23 cm

Pàgines: 396

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Segons el ‘Diccionario de la Real Academia Española’, ‘por menor’ significa “menudamente”, “por partes”, “por extenso”, i quan es mercadeja així, les vendes es fan “en pequeñas cantidades”. Aquest llibre es mou en aquests escenaris, ja que observa la realitat quotidiana de moriscos i cristians vells escodrinyant en cadascuna de les facetes del seu dia a dia. Si ens endinsem en aquestes dimensions, es descobreix que totes dues comunitats vestien robes semblants i que descansaven, treballaven i s’alimentaven emprant objectes molt similars, però que no sempre els empraven de la mateixa manera. O el que és el mateix: no feien ús d’una mateixa cultura material. La recerca d’aquestes diferències i l’establiment dels nexes entre vells i nous cristians ha portat a escriure una història de detall en la qual es consideren aspectes econòmics i monetaris, però també costums, usos i comportaments culturals. Una història que s’assenta en les coordenades polítiques, econòmiques i socioreligioses de la Castella del segle XVI, però que s’allunya de la Cort i dels debats intel·lectuals. Una història que viatja al món rural i descendeix al carrer i al mercat, a la casa i a l’horta, a les persones i als seus objectes per a comprendre en quins escenaris es va desenvolupar aquella ‘vida al por menor’.

Biografía

Francisco J. Moreno Díaz del Campo  ha centrat les seues investigacions en la història rural de Castella la Nova, amb especial atenció a l’estudi de la realitat agrària i als usos de l’aigua a l’entorn del riu Guadiana. Com a historiador social, s’ha centrat en estudis sobre la minoria morisca, sobre la qual ha escrit diversos treballs. Com a fruit d’aquestes investigacions, cal destacar la publicació dels llibres ‘Los moriscos de La Mancha. Sociedad, economía y modos de vida de una minoría en la Castilla moderna’ (2009), i ‘Pintando al converso. La imagen del morisco en la península ibérica (1492-1614)’ (2019), aquest darrer en col·laboració amb Borja Franco Llopis.

Índex

Índex

Prólogo

Agradecimientos

Introducción

Abreviaturas

Donde se ve cómo lo material es parte de la vida

De cómo acercarse al discurrir de lo corriente

En que se habla de las haciendas

De las casas

En que se trata acerca de las personas

Donde se concluye

Fuentes y bibliografía

Índice de tablas

Índice de figuras

Índice antroponímico

Índice toponímico

Índice general

Citació

Moreno Díaz del Campo, F. J. [Francisco J.] (2023). La vida al por menor. Cultura material de moriscos y cristianos viejos en la Castilla del siglo XVI. Universitat de València.

Moreno Díaz del Campo, Francisco J. La vida al por menor. Cultura material de moriscos y cristianos viejos en la Castilla del siglo XVI. Universitat de València, 2023.

MORENO DÍAZ DEL CAMPO, Francisco J. La vida al por menor. Cultura material de moriscos y cristianos viejos en la Castilla del siglo XVI. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-1118-255-3.

Moreno Díaz del Campo, Francisco J. La vida al por menor. Cultura material de moriscos y cristianos viejos en la Castilla del siglo XVI. Valencia: Universitat de València; 2023. 396 p.

Copiar al portapapeles