Product Documents

La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939)

M. Fernanda Mancebo Alonso

Col·lecció: Oberta, 30

ISBN: 978-84-370-1603-0

Matèria: història

Idioma: castellà

Coeditor: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputació Provincial d’Alacant

Any ed.: 1994

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23 cm

Pàgines: 400 pp.

19,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest llibre contempla la situació de la Universitat de València als anys de la dictadura de Primo de Rivera i la consciència crítica dels seus estudiants, orientats pel millor professorat. Els esforços que realitzaren durant la República per tal de fer front a allò que tan justament s'ha anomenat "l'assalt a la raó". Tanmateix, el que voldria destacar és un tret essencial d'aquesta història de la universitat: la consideració del criteri utilitzat per l'autora, sense que l'anàlisi es confonga amb la fragmentació i amb l'explícit objectiu de proporcionar una síntesi. Així atén al context cultural i polític, als intents de modernització, al desfasament entre l'escàs finançament de la universitat i les seues necessitats creixents, que paralitza o retarda aquells intents. Els problemes específics de les facultats i un apropament de la biografia col.lectiva dels seues professors. En resum, una investigació d'història cultural tractada en la seua relació constant amb la història social.

Índex

Índex

ÍNDICE
PRÓLOGO por Manuel Tuñón de Lara
PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTE
AUTONOMÍA Y DICTADURA
CAPÍTULO I
EL BREVE PARÉNTESIS AUTONÓMICO
1. Estructura y organización de la universidad según el decreto de autonomía.
2. La recepción del decreto en la universidad de Valencia
3. El proyecto de estatuto valenciano. Julio-agosto 1919
4. Supresión de la autonomía.
CAPÍTULO II
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: LA UNIVERSIDAD DE DERECHAS
1. Dictadura y reorganización universitaria.
2. Situación y estructura en los comienzos
3. De la autonomía a la República. Dinámica.
4. Los estudiantes. Inicio de las asociaciones F.R.E.C. y F.U.E
5. Los profesores. Ocupación de cátedras y otros problemas
6. Conflictos finales
SEGUNDA PARTE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
CAPÍTULO III
LA UTOPÍA REPUBLICANA
1. La proclamación de la República en Valencia
2. Una República de profesores. Su significado en el ámbito educativo. Legislación
3. Los rectorados del cambio: Mariano Gómez y Juan Bta. Peset
4. La rectificación de la República. El rectorado de Fernando Rodríguez-Fornos
5. La F.U.E. de Valencia. Labor académica y cultural
CAPÍTULO IV
UNA UNIVERSIDAD «DE PROVINCIA» QUE RESURGE
1. Una facultad conservadora: Derecho
2. Las transformaciones en medicina. Un lento renacimiento
3. Dos facultades incompletas: Filosofía y letras (sección de historia) y Ciencias (sección de químicas)
TERCERA PARTE
CRECIMIENTO Y RUPTURA
CAPÍTULO V
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA
1. Fuentes estadísticas
2. La población universitaria española.
3. La población universitaria de Valencia
4. Mortalidad académica
5. Lugar de origen o geografía de los estudiantes
6. Las estudiantes universitarias
CAPÍTULO VI
ESTUDIO DEL PROFESORADO VALENCIANO
1. Las fuentes
2. El cuerpo de catedráticos
3. El profesorado auxiliar
4. Perfil sociológico del profesorado
5. Perfil científico docente. La revista Anales y los discursos de apertura
CAPÍTULO VII
EL VALENCIANISMO EN LA UNIVERSIDAD
1. El valencianismo derechista.
2. La valencianización de la universidad
3. El problema de la normalización lingüística
4. El valencianismo durante la República
5. La guerra civil. El centro de estudios históricos del país valenciano
CAPÍTULO VIII
UNA APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN FINANCIERO (1919-1939)
1. El presupuesto de instrucción pública para universidades
2. La financiación entre 1919-1926
3. Segunda etapa: la financiación entre 1926-1930
4. Tercera etapa: 1930-1938
APÉNDICE: Catedráticos y profesores de la universidad de Valencia (1919-1939)
ÍNDICE ONOMÁSTICO

Citació

Mancebo Alonso, M. F. [M. Fernanda] (1994). La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939). Universitat de València.

Mancebo Alonso, M. Fernanda. La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939). Universitat de València, 1994.

MANCEBO ALONSO, M. Fernanda. La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939). Valencia: Universitat de València, 1994. ISBN 978-84-370-1603-0.

Mancebo Alonso, M. Fernanda. La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939). Valencia: Universitat de València; 1994. 400 p.

Copiar al portapapeles