Product Documents

La traducción publicitaria: comunicación y cultura

M. Cristina Valdés Rodríguez

Col·lecció: Aldea Global, 15

ISBN: 978-84-370-5868-9

Matèria: filologia

Submatèries: comunicaciò i traducció

Idioma: castellà

Coeditor: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra

Any ed.: 2004

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 392 pp.

27,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

El llibre "La traducción publicitaria: Comunicación y cultura" és fruit de la investigació i el treball sobre com traduir anuncis: un procés de comunicació entre cultures en què intervenen factors de diversa índole, com mostra l'anàlisi comparativa d'un bon nombre d'anuncis traduïts principalment en anglès i espanyol. El caràcter multidisciplinari de l'obra fa que aquesta siga atractiva per a lectors amb interessos diversos, tant dels àmbits acadèmics de la traducció, la filologia o el màrqueting, com dels camps professionals del màrqueting, la publicitat i la traducció. L'estructura i l'estil fluid, així com l'estudi d'aspectes bàsics de la traducció publicitària, aporten el valor divulgatiu i pedagògic del llibre, que pot utilitzar-se com a manual de consulta en distintes especialitats.

Índex

Índex

Índice

Prólogo

Introducción

Capítulo I. La comunicación publicitaria

Rasgos definitorios

Panorama histórico de la publicidad

La publicidad hoy

Una nueva era en los medios de comunicación

Capítulo II. Vender en otro país

El peso cultural en la publicidad internacional

Aspectos profesionales de la traducción publicitaria

El contexto publicitario español: la cultura meta

Capítulo III. El texto publicitario y su traducción

La naturaleza del texto publicitario

La persuasión publicitaria

Capítulo IV. Traducir publicidad: enfoques y método

Primeras aproximaciones a la traducción publicitaria: enfoques tipológicos

La función textual como criterio de traducción

La traducción publicitaria: enfoques recientes

Parámetros de análisis y metodología de este estudio

Capítulo V. Estrategias traductoras publicitarias en España

El nombre de marca

Transferencia del nombre con pérdida de significado

Transferencia del nombre con compensación

Traducción o adaptación del nombre de marca

Las referencias culturales

Traducción literal

No traducción

Adaptación

Creación de un texto nuevo

Adición de información contextual

Elisión o adaptación por restricciones legales o éticas

El medio

Adaptación al medio

Cambio en la distribución interna y formato del texto

Elisión

No traducción: restricciones del medio

El receptor

Adaptación según el receptor

Cambio de enfoque

Elisión

Compensación de información

Traducción literal

No traducción: No adaptación al receptor

La fuerza apelativa y expresiva y la estructura textual

Traducción literal

Pérdida/prioridad del paralelismo estructural

Cambios en la selección léxica

Subordinación del significado a la fuerza expresiva y apelativa

Sustitución de una expresión idiomática por otra

Traducción de juegos de palabras

Elisión de juegos de palabras

No traducción de juegos de palabras

Pérdida/prioridad expresiva de los elementos paralingüísticos fonológicos

Los elementos gráficos

Imagen

Transferencia de texto e imagen

Transferencia de imagen

Mismo concepto

Distinta distribución

Pérdida de la relación imagen-texto

Traducción literal

Cambio de imagen

Repercusión en el texto

Adaptación a estereotipos

Adaptación a la estrategia de marketing

Grafía

Compensación de significado

Adaptación al sistema de puntuación meta

No traducción de juego de palabras producido por la grafía

Capítulo VI. Epílogo

Capítulo VII. Bibliografía

1. Bibliografía citada en el texto

2. Bibliografía consultada sobre publicidad

3. Bibliografía consultada sobre traducción

Citació

Valdés Rodríguez, M. C. [M. Cristina] (2004). La traducción publicitaria: comunicación y cultura. Universitat de València.

Valdés Rodríguez, M. Cristina. La traducción publicitaria: comunicación y cultura. Universitat de València, 2004.

VALDÉS RODRÍGUEZ, M. Cristina. La traducción publicitaria: comunicación y cultura. Valencia: Universitat de València, 2004. ISBN 978-84-370-5868-9.

Valdés Rodríguez, M. Cristina. La traducción publicitaria: comunicación y cultura. Valencia: Universitat de València; 2004. 392 p.

Copiar al portapapeles