La traducció valenciana de la missa del segle XIV

Estudi i edició de la versió de Guillem Anglés /ACV, Ms. 169)

Antoni Ferrando Francés i Xavier Serra Estellés, eds.

ISBN: 978-84-370-5950-1

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2004

Enquadernació: rústica

Format: 20 x 29 cm

Pàgines: 230 pp.

25,00 €

Sinopsi

Detalles

Estudi i edició del còdex del segle XV, el Ms. 169, conservat a la Biblioteca de l'Arxiu Capitular de la catedral de València (ACV), que reprodueix una 'Expositio d'Ordine Misse', composta cap a mitjan segle XIV pel dominic valencià Guillem Anglès (c.1300-1368). En aquesta publicació s'ofereix una edició filològica de la versió bilingüe del Cànon de la missa de Guillem Anglés, precedit d'un estudi sobre la biografia de l'autor i sobre l'estructura, les fonts, la llengua i la transmissió de la seua 'Exposició'.

Biografía

Antoni Ferrando Francés  és catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de València (UV). Ha estat director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i del Departament de Filologia Catalana de la UV. És membre de l’IIFV, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la Fundació Huguet, de Castelló, i corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, de Barcelona. Ha estat membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001-2021), president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (2012-2017), fundador i primer director de la revista ‘Caplletra’, de la col·lecció Biblioteca Sanchis Guarner de l’IIFV i codirector de la col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana de la UV. S’ha especialitzat en història de la llengua, història de la cultura i edició de textos. Entre les seues publicacions destaquen ‘Consciència idiomàtica i nacional dels valencians’ (1980) ‘Els certàmens poètics valencians’ (1983), ‘Sobre el marc històric de “Curial e Güelfa”’ (1997), ‘El paper dels primers editors (1473-1523) en la fixació del català modern’ (1999), ‘Història de la llengua catalana’ (en col·laboració amb Miquel Nicolás, 2005, 2011), ‘De Xarq al-Andalus a Regne de València. La situació lingüística i sociolingüística a les terres valencianes al segle XIII’ (2010), ‘La gènesi romana d’una norma lingüística catalana de segle XV’ (2011), ‘La construcció de la norma cancelleresca catalana’ (2016), ‘Aportacions a l’estudi del català literari medieval’ (2018), ‘El model lingüístic de ‘Curial e Güelfa’’ (2018), ‘Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat’ (2018, 2019), ‘La poliglòssia en la predicació de Vicent Ferrer’ (2020), ‘Llorente i Blasco Ibáñez: entre la política i la literatura’ (2021), ‘Els orígens històrics del valencià’ (2023). Ha traduït i dirigit l’edició del ‘Llibre del Repartiment de València’ (1978) i ha estat editor dels ‘Estudis lingüístics i culturals sobre ‘Curial e Guelfa’’ (2012).  

Citació

Ferrando Francés, A. [Antoni] & Serra Estellés, X. [Xavier] (2004). La traducció valenciana de la missa del segle XIV. Estudi i edició de la versió de Guillem Anglés /ACV, Ms. 169). Universitat de València.

Ferrando Francés, Antoni y Serra Estellés, Xavier. La traducció valenciana de la missa del segle XIV. Estudi i edició de la versió de Guillem Anglés /ACV, Ms. 169). Universitat de València, 2004.

FERRANDO FRANCÉS, Antoni y SERRA ESTELLÉS, Xavier. La traducció valenciana de la missa del segle XIV. Estudi i edició de la versió de Guillem Anglés /ACV, Ms. 169). Valencia: Universitat de València, 2004. ISBN 978-84-370-5950-1.

Ferrando Francés, Antoni y Serra Estellés, Xavier. La traducció valenciana de la missa del segle XIV. Estudi i edició de la versió de Guillem Anglés /ACV, Ms. 169). Valencia: Universitat de València; 2004. 230 p.

Copiar al portapapeles