La saviesa de transmissió aràbiga en la Mediterrània occidental

El Llibre de paraules i dits de savis i filòsofs (1291-1294) de Jafudà Bonsenyor

María Conca, Josep Guia

ISBN: 978-84-1118-287-4

Matèria: filologia, filosofia

Idioma: català

Any ed.: 2024

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 26 cm

Pàgines: 570

30,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquest estudi del text i el context del ‘Llibre de paraules i dits de savis i filòsofs’ de Jafudà Bonsenyor (c. 1255-1331), en presenta una edició crítica seguint les pautes clàssiques de l’edició de textos antics, amb la novetat d’incloure un estudi paremiològic de cadascun dels enunciats sapiencials de l’obra. L’aportació documental d’enunciats concordants en traduccions d’obres sapiencials aràbigues o hebrees i localitzats en altres textos llatins i romànics, permet la formulació d’hipòtesis sobre les possibles fonts emprades per l’autor. Quant a Jafudà Bonsenyor, s’actualitzen i es completen les dades biogràfiques i es corregeixen errors, reiterats al llarg del temps, relatius a la seua vida i a la tradició de la seua obra, inclosa la traducció medieval. Així mateix, es detallen les errades paremiològiques contingudes en les transcripcions, edicions i traduccions modernes. Pel que fa al context de l’obra, fruit de la transmissió aràbiga de la saviesa oriental produïda en el temps de Jaume II com a rei de Sicília (1285-1295) i dels dominis continentals del Casal de Barcelona (1291-1327), s’exposa la relació cultural, estreta i productiva, entre Sicília i Catalunya, i es formula una reubicació, fonamentada de les obres sapiencials de l’època, a la Mediterrània occidental.

Biografía

Maria Conca Martínez  (Beneixama, 1948), doctora en Filologia (1994) i professora universitària honorària (des de 2013), i Josep Guia Marín  (València, 1947), doctor en Matemàtiques (1974) i en Filologia (2008) i exvicerector d’Estatuts (1984-1986), tenen una llarga trajectòria docent i investigadora a la Universitat de València. Tots dos han participat en congressos, seminaris i equips de recerca internacionals com a especialistes en fraseologia i paremiologia, anàlisi estilística del discurs i literatura sapiencial catalana i romànica. Sobre aquests temes han publicat, a més de nombrosos articles en revistes especialitzades, diversos llibres. Maria Conca és autora de ‘Paremiologia’ (1987) i d’’Els refranys catalans’ (1988). Josep Guia ha publicat ‘De Martorell a Corella. Descobrint l’autor del Tirant lo Blanc’ (1996), ‘Fraseologia i estil. Enigmes literaris a la València del segle XV’ (1999), ‘Ficció i realitat a l’‘Espill’. Una perspectiva fraseològica i documental’ (2010) i, en col·laboració amb altres autors, ‘Hernán Núñez. Refranes o proverbios en romance’ (2001). Conca i Guia, conjuntament, són autors també d’‘Els primers reculls de proverbis catalans’ (1996) i ‘La Fraseologia. Principis, mètode i aplicacions’ (2014). Per llur activitat incansable al servei del país, de la llengua i la cultura han rebut nombrosos guardons acadèmics i reconeixements cívics.

Índex

Índex

PREÀMBUL

I. ESTUDI INTRODUCTORI

1. El context

2. L’autor i l’obra

3. Posteritat de l’autor i l’obra

4. Edicions i traduccions contemporànies

II. LA NOSTRA EDICIÓ

1. El testimoni base

2. Criteris d’edició

3. Els paratextos: pròleg i rúbriques capitulars

4. El text: enunciats sapiencials

5. Tradició textual. Stemma codicum

6. Anàlisi lingüística

7. Fonts i concordances

CONCLUSIONS

ABREVIATURES I REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

APÈNDIXS

I. Proverbis afegits en la transmissió de l’obra

II. Glossaris

III. Liber philosophorum moralium antiquorum

IV. Llibre de doctrina del rei en Jaume

Citació

Conca Martínez, M. [María] & Guia Marín, J. [Josep] (2024). La saviesa de transmissió aràbiga en la Mediterrània occidental.

El Llibre de paraules i dits de savis i filòsofs (1291-1294) de Jafudà Bonsenyor

.
Universitat de València.

Conca Martínez, María y Guia Marín, Josep. La saviesa de transmissió aràbiga en la Mediterrània occidental.

El Llibre de paraules i dits de savis i filòsofs (1291-1294) de Jafudà Bonsenyor

.
Universitat de València, 2024.

CONCA MARTÍNEZ, María y GUIA MARÍN, Josep. La saviesa de transmissió aràbiga en la Mediterrània occidental.

El Llibre de paraules i dits de savis i filòsofs (1291-1294) de Jafudà Bonsenyor

.
Valencia: Universitat de València, 2024. ISBN 978-84-1118-287-4.

Conca Martínez, María y Guia Marín, Josep. La saviesa de transmissió aràbiga en la Mediterrània occidental.

El Llibre de paraules i dits de savis i filòsofs (1291-1294) de Jafudà Bonsenyor

. Valencia: Universitat de València; 2024. 570 p.

Copiar al portapapeles