La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo. El mapa escolar de València

Políticas de zonificación, libertad de elección y segregación escolar

José Manuel Rodríguez-Victoriano, Laura Martínez Junquero, Borja de Madaria Escudero, dirs.

Col·lecció: Papers, 8

ISBN: 978-84-1118-198-3

Matèria: psicologia i ciències de l'educació, sociologia i política

Idioma: castellà

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 522

28,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

L’educació és un “fenomen social total” i el seu coneixement requereix l’anàlisi concreta de les seues dimensions històriques, legislatives, econòmiques, socials, pedagògiques i polítiques. En aquesta direcció, es mostra, des de l’anàlisi jurídica-constitucional, l’estreta relació entre el dret de les famílies a la lliure elecció de centre educatiu i la segregació escolar en la societat espanyola. Des de les altres dimensions històriques, socials i pedagògiques, l’estudi constata que l’element que més contribueix a l’alta segregació és l’existència de la doble xarxa escolar finançada amb diners públics, ja que les escoles concertades afavoreixen d’una forma determinant la segregació dels estudiants tant per nivell socioeconòmic com per origen nacional o gènere. Amb l’estudi de cas del mapa escolar de la ciutat de València s’estudien la distribució desigual de la despesa pública en educació, les polítiques de zonificació, els criteris de baremació, el procés d’admissió de l’alumnat, la desigualtat d’oportunitats educatives i els processos de segregació escolar. La proposta inclou un pla d’acció contra aquesta última que concreta mesures i actuacions en àmbits fonamentals del procés escolar. La investigació naix d’un conveni entre l’Ajuntament de València i la Universitat de València que respon a un model de col·laboració no mercantil entre les universitats i l’Administració pública que assumeix la investigació en les universitats públiques com un “bé comú” i implica una aposta explícita per la seua democratització mitjançant la seua transferència als diferents agents socials implicats. El llibre finalitza amb l’anàlisi sociològica del procés de persecució política i jurídica i criminalització mediàtica que va patir la pròpia investigació. Un procés inèdit en la investigació sociològica espanyola des de la finalització de la dictadura del general Franco.

Índex

Índex

Sobre las autoras y los autores

Prólogo. Celebrando la investigación militante

Introducción. La reproducción de la desigualdad social en el sistema educativo

PRIMERA PARTE. Derecho a la educación, cierre social y segregación escolar

1. Libre elección de las familias y segregación escolar: análisis jurídico-constitucional

2. La familia, la escuela y el cierre social

3. La segregación escolar y el desmantelamiento de la educación pública en España

4. Falsos y verdaderos problemas del sistema de enseñanza: el caso de la segregación social entre centros

5. La lucha contra la segregación escolar: una ventana de oportunidad

6. La segregación escolar desde la investigación etnográfica: representaciones, experiencias y alternativas

SEGUNDA PARTE. El mapa escolar de València: dimensiones cuantitativas y cualitativas

7. El gasto público en educación en la Comunitat Valenciana 2007-2019: de los recortes a la distribución desigual

8. El consejo escolar de València: debates y pugnas en torno a la zonificación escolar

9. La enseñanza obligatoria en la ciudad de València: las políticas de zonificación escolar y criterios de baremación

10. Zonificación y admisión: una separación necesaria

11. Desigualdad de oportunidades educativas y segregaciones escolares en València

12. Representaciones sociales en torno a la educación obligatoria en la ciudad de València: el conflicto entre equidad escolar y libertad de elección

13. El clima escolar desde la investigación etnográfica: microsegregaciones escolares en la escuela de València

14. Conclusiones y propuestas: un plan contra la segregación escolar en la ciudad de València

TERCERA PARTE. Análisis sociológico de la persecución política, judicial y mediática de la investigación

15. El proceso de persecución política, jurídica y mediática del proyecto de investigación «mapa escolar de Valencia»: o cuando los actores educativos reaccionarios consideran delito la investigación científica de la situación de la enseñanza obligatoria

16. Análisis sociológico de la campaña mediático-política contra la investigación social sobre el mapa escolar de la ciudad de València

17. Las provincias: un periódico al servicio de las derechas y la manipulación

Citació

Rodríguez-Victoriano, J. M. [José Manuel ] & Martínez Junquero, L. [Laura] & de Madaria Escudero, B. [Borja ] (dirs.) (2023). La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo. El mapa escolar de València. Políticas de zonificación, libertad de elección y segregación escolar. Universitat de València.

Rodríguez-Victoriano, José Manuel y Martínez Junquero, Laura y de Madaria Escudero, Borja (dirs.). La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo. El mapa escolar de València. Políticas de zonificación, libertad de elección y segregación escolar. Universitat de València, 2023.

RODRÍGUEZ-VICTORIANO, José Manuel y MARTÍNEZ JUNQUERO, Laura y DE MADARIA ESCUDERO, Borja (dirs.). La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo. El mapa escolar de València. Políticas de zonificación, libertad de elección y segregación escolar. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-1118-198-3.

Rodríguez-Victoriano, José Manuel y Martínez Junquero, Laura y de Madaria Escudero, Borja (dirs.). La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo. El mapa escolar de València. Políticas de zonificación, libertad de elección y segregación escolar. Valencia: Universitat de València; 2023. 522 p.

Copiar al portapapeles