Product Documents

La reducció de la Jornada Laboral. Aportacions per al debat. / La reducción de la Jornada Laboral. Aportaciones para el debate

Jorge Hermosilla Pla, coord

ISBN: 978-84-9133-422-4

Matèria: economia, geografia, sociologia i política

Idioma: català, castellà

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 23 cm

Pàgines: 200

15,00 €

Sinopsi

Detalles

La reducció de la jornada laboral suposa un repte per als agents involucrats. L’Administració pública, els empresaris, els sindicats i els treballadors es troben en la difícil cruïlla de prendre la decisió de reduir una jornada laboral, la duració màxima actual de la qual ha suposat gran esforç i s’ha emprat molt de temps en la seua consecució. Es busca més eficiència en el treball, poder alliberar temps per a millorar la nostra qualitat de vida, i també incrementar la qualitat mediambiental. És el que coneixem com a economia del triple balanç, generar un canvi des de l’economia regenerativa per a facilitar una transició ecològica i una transformació social.

Índex

Índex

PRIMERA PART

ANTECEDENTS I CONTEXT GENERAL DE LA JORNADA LABORAL
1. Què s’entén per jornada laboral
2. Reconeixement internacional de la importància de la jornada laboral
3. La reducció de la jornada laboral a Espanya. Contextualització històrica
4. La jornada laboral en un context internacional en transformació
5. Principals trets del mercat laboral actual en l’estat espanyol i la Comunitat Valenciana

SEGONA PART

LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL. ANÀLISI EN FUNCIÓ DE L’ACTUAL ESCENARI SOCIAL I ECONÒMIC
6. La reducció de la jornada laboral. Un desafiament per a la societat valenciana
6.1. Contextualització de la jornada laboral i la seua reducció
6.2 Enfoc teòric-acadèmic de la reducció de la jornada laboral
6.3 Arguments de justificació per a la reducció de jornada
6.4 Avantatges i inconvenients de la reducció de la jornada laboral
6.5 Dificultats i aspectes problemàtics de la seua aplicació: el panorama espanyol
7. Flexibilitat d’horaris i lloc de treball: una alternativa a la reducció de la jornada laboral?
8. Reflexions finals

TERCERA PART

ANÀLISI DE LA VIABILITAT I L’OPORTUNITAT DE LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL EN FUNCIÓ DELS SECTORS ECONÒMICS I TERRITORIS
1. Valoració general de la problemàtica del mercat laboral de la Comunitat Valenciana
2. Valoració de la jornada laboral actual
3. Valoració de la reducció de la jornada laboral
4. Avantatges i inconvenients de la reducció de la jornada laboral per a empresa, treballador i entorn laboral
5. Valoració del paper de l’administració competent
6. Innovació i adaptació de l’empresa davant la reducció de la jornada laboral
7. Flexibilitat horària i de lloc de treball, alternatives a la reducció de la jornada laboral
8. Propostes dels agents socials i econòmics del mercat laboral de la Comunitat Valenciana

ANNEXOS

1. Entitats entrevistades
2. Casos per a la reflexió: França, Finlàndia

BIBLIOGRAFIA

Citació

Hermosilla Pla, J. [Jorge ] (coord.) (2021). La reducció de la Jornada Laboral. Aportacions per al debat. / La reducción de la Jornada Laboral. Aportaciones para el debate. Universitat de València.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). La reducció de la Jornada Laboral. Aportacions per al debat. / La reducción de la Jornada Laboral. Aportaciones para el debate. Universitat de València, 2021.

HERMOSILLA PLA, Jorge (coord.). La reducció de la Jornada Laboral. Aportacions per al debat. / La reducción de la Jornada Laboral. Aportaciones para el debate. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9133-422-4.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). La reducció de la Jornada Laboral. Aportacions per al debat. / La reducción de la Jornada Laboral. Aportaciones para el debate. Valencia: Universitat de València; 2021. 200 p.

Copiar al portapapeles