Product Documents

La participación valenciana en la Ruta de la Seda/La participació valenciana den la Ruta de la Seda

Historia, paisaje y patrimonio/ Història, paisatge i patrimoni

Ricardo Franch Benavent, coord.

ISBN: 978-84-9133-419-4

Matèria: història

Idioma: català, castellà

Any ed.: 2021

Enquadernació: cartoné

Format: 21 x 29,7 cm.

Pàgines: 136

20,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

Durant uns quatre-cents anys, entre els segles XV i XIX, el conreu de la morera i la indústria de la seda constituïen la principal activitat econòmica del territori valencià i, per tant, hi van condicionar tant les relacions socials com les manifestacions culturals. Tanmateix, la seua decadència posterior va donar lloc a l’oblit d’aquest passat seder. Amb aquest llibre es pretén contribuir a la recuperació de la memòria col·lectiva i el patrimoni cultural d’una activitat que tingué tanta influència en la història valenciana.

Índex

Índex

ÍNDICE / ÍNDEX

 Presentación

Presentació

 

La seda en el Siglo de Oro del comercio valenciano Bajomedieval

La seda en el segle d’or del comerç valencià baixmedieval

 

La creación del gremio de “velluters” y sus primeras ordenanzas

La creació del gremi de velluters i les seues primeres ordenances

 

La primacía de los sederos en el mundo gremial valenciano y su participación en las Germanías

La primacia dels seders en el món gremial valencià i la seua participació en las Germanies

 

Producción y exportación de seda a Castilla en los siglos xvi y xvii

Producció i exportació de seda a Castella en els segles xvi i xvii

 

El contrabando de seda con Castilla y la exportación de simiente de seda en los siglos xvi y xvii

El contraban de seda amb Castella i l’exportació de llavor de seda en els segles xvi i xvii

 

Artesanado y producción textil en los siglos xvi-xvii

Artesanat i producció tèxtil als segles xvi-xvii

 

El privilegio del colegio del arte mayor de la seda de Valencia y las bases del despegue del siglo xviii

El privilegi del col·legi de l’Art major de la seda de València i les bases de l’enlairament del segle xviii

 

El cultivo de la morera y la producción de seda en el Reino de Valencia durante el siglo xviii

El cultiu de la morera i la producció de seda en el Regne de València durant el segle xviii

 

Los tratados de agronomía y las tentativas para mejorar el cultivo de la morera

Els tractats d’agronomia i les temptatives per millorar el cultiu de la morera

 

La prohibición de la exportación de seda y las medidas adoptadas para el control de la producción y circulación de la materia prima

La prohibició de l’exportació de seda i les mesures adoptades per al control de la producció i circulació de la matèria prima

 

Las fases inciales del proceso de producción: de la hilatura al tintado de la seda

Les fases inicials del procés de producció: de la filatura al tintat de la seda

 

La lonja y la comercialización de la seda en la ciudad de Valencia

La llotja i la comercialització de la seda a la ciutat de València

 

El crecimiento del artesanado sedero y de la producción textil en el siglo xviii

El creixement de l’artesanat seder i de la producció tèxtil en el segle xviii

 

La diversidad tipológica de la producción textil: del tafetán al terciopelo o el tisú

La diversitat tipològica de la producció tèxtil: del tafetà al vellut o el tissú

 

La comercialización de los tejidos de seda

La comercialització dels teixits de seda

 

La industria de la seda en Requena. A la estela de la valenciana

La indústria de la seda a Requena. En l’estela de la valenciana

 

La moda y las tentativas de modernización de la sedería valenciana

La moda i les temptatives de modernització de la sederia valenciana

 

La crisis gremial y la decadencia de la producción textil desde finales del siglo xviii

La crisi gremial i la decadència de la producció tèxtil des de finals del segle xviii

 

Las tentativas de modernización y mecanización de la hilatura

Les temptatives de modernització i mecanització de la filatura

 

La pervivencia y el recuerdo de la seda

La pervivència i el record de la seda

 

Localización de los recursos turísticos vinculados a la historia de la seda de la Comunidad Valenciana

Localització dels recursos turístics vinculats a la història de la seda de la Comunitat Valenciana

Citació

AA.VV. (2021). La participación valenciana en la Ruta de la Seda/La participació valenciana den la Ruta de la Seda. Historia, paisaje y patrimonio/ Història, paisatge i patrimoni. Universitat de València.

AA.VV. La participación valenciana en la Ruta de la Seda/La participació valenciana den la Ruta de la Seda. Historia, paisaje y patrimonio/ Història, paisatge i patrimoni. Universitat de València, 2021.

AA.VV. La participación valenciana en la Ruta de la Seda/La participació valenciana den la Ruta de la Seda. Historia, paisaje y patrimonio/ Història, paisatge i patrimoni. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9133-419-4.

AA.VV. La participación valenciana en la Ruta de la Seda/La participació valenciana den la Ruta de la Seda. Historia, paisaje y patrimonio/ Història, paisatge i patrimoni. Valencia: Universitat de València; 2021. 136 p.

Copiar al portapapeles