Product Documents

La investigación en lexicografía hoy (Volumen I)

Diccionarios bilingües, lingüística y uso del diccionario

Cesáreo Calvo Rigual, Ferran Robles Sabater

ISBN: 978-84-9133-236-7

Matèria: filologia

Submatèries: filologia espanyola

Idioma: castellà

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 21,5 cm.

Pàgines: 382

8,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest volum recull contribucions de prestigiosos especialistes estrangers i nacionals del camp de la lexicografia de l’espanyol. Aquestes aportacions cobreixen tres àrees temàtiques del màxim interès: la lexicografia bilingüe (amb llengües com l’anglès, l’eslovè, el gallec, el portuguès i l’islandès), l’ús del diccionari a les aules d’aprenentatge de llengües, sobretot de l’espanyol com a llengua estrangera, i l’estudi de diferents aspectes lingüístics dels diccionaris, com les unitats fraseològiques, les relacions semàntiques o la disponibilitat lèxica, entre altres. La composició d’aquest volum reflecteix el paper preponderant que en els últims temps ha adquirit l’espanyol com a llengua estrangera en la reflexió lexicogràfica teòrica i pràctica.