La innovació territorial en el sector logístic valencià

Jorge Hermosilla Pla, coord.

ISBN: 978-84-9133-508-5

Matèria: economia

Idioma: català

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 194

18,00 €

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Els estudis d’anàlisi relacionats amb el desenvolupament territorial requereixen del coneixement d’aquells processos que generen creixement econòmic, faciliten l’activitat empresarial i creen ocupació; entre els quals, la innovació. En aquesta publicació, amb la finalitat de contribuir al coneixement del sector logístic, un àmbit complex i al mateix temps vital per a l’economia valenciana i el seu mercat laboral, se’n fa una caracterització, atenent a les infraestructures de comunicació, les principals àrees logístiques i les empreses del sector en el territori valencià. A la província de Castelló, a més de la citricultura i la indústria ceràmica, s’analitzen també les empreses de gestió logística especialitzada. En el cas d’Alacant, s’estudia la distribució del sòl logístic, les zones logístiques i les àrees industrials, tant polígons industrials com parcs empresarials. I a la província de València s’han identificat i analitzat tres àrees d’oportunitat logística: Sagunt; l’eix de l’autovia A-3, integrat pels municipis de Riba-roja de Túria, Loriguilla i Cheste, i l’àrea d’Almussafes. De l’estudi realitzat es desprèn que el sector logístic valencià requereix d’una nova competitivitat, a causa dels efectes de la crisi de la COVID-19, per les tensions generades en les relacions comercials internacionals o pels nous comportaments que s’estan imposant entre els consumidors.

Índex

Índex

PRESENTACIONS

INNOVACIÓ TERRITORIAL VALENCIANA: EL SECTOR LOGÍSTIC

EL SECTOR LOGÍSTIC I LA INNOVACIÓ TERRITORIAL

CAPÍTOL 1. CARACTERITZACIÓ DEL SECTOR LOGÍSTIC A LA COMUNITAT VALENCIANA

1. El sector logístic i l’entorn territorial

2. Localització estratègica i infraestructures de comunicació

2.1. Xarxa viària

2.2. Xarxa ferroviària

2.3. Sistema portuari

2.4. Centres de càrrega aèria: aeroports d’interès general

3. Principals àrees logístiques i factors de localització

4. El teixit productiu i les empreses logístiques

4.1. Les empreses del sector logístic valencià

4.2. L’ocupació en el sector logístic

CAPÍTOL 2. LA INNOVACIÓ CASTELLONENCA EN EL SECTOR LOGÍSTIC. CARACTERITZACIÓ DE LES EMPRESES LOGÍSTIQUES I PROCESSOS D’INNOVACIÓ

1. Introducció

2. Ceràmica i citricultura, sectors de referència per a l’activitat logística

2.1. Sector ceràmic

2.1.1. Retos logísticos en el sector cerámico

2.2. Sector citrícola

2.1.1. Reptes logístics en el sector ceràmic

3. Sector logístic: empreses de gestió logística especialitzada

3.1. Reptes de les empreses especialitzades en logística

4. L’especialització logística a la Plana Baixa

4.1. Reptes logístics a la Plana Baixa

CAPÍTOL 3. LA INNOVACIÓ ALACANTINA EN EL SECTOR LOGÍSTIC. CARACTERITZACIÓ DE LES EMPRESES LOGÍSTIQUES I PROCESSOS D’INNOVACIÓ

1. Context general

1.1. Introducció: el sòl industrial i logístic

1.2. Localització del sòl logístic a la província d’Alacant

1.2.1. Principals zones logístiques

1.2.2. Àrees industrials: polígons industrials i parcs empresarials

1.2.3. Processos d’innovació en àrees industrials i logístiquess

1.3. El sector logístic a la província d’Alacant

1.3.1. El sector logístic a Alacant

1.3.2. Noves tecnologies i innovació en el sector logístic

2. Anàlisi d’àrees d’oportunitat logística

2.1. Elx Parc Empresarial

2.2. Àrees industrials de la Foia de Castalla

2.3. Logística a l’àrea del Vinalopó

3. La innovació en les àrees d’oportunitat logística

3.1. Processos de canvi i innovació territorial: Elx Parc Empresarial

3.2. Processos de canvi i innovació territorial: àrees industrials de la Foia de Castalla

3.3. Processos de canvi i innovació territorial: creació d’una plataforma logística

intermodal al Vinalopó

ANNEX. Parcs empresarials de la província d’Alacant

CAPÍTOL 4. LA INNOVACIÓ VALENCIANA EN EL SECTOR LOGÍSTIC. CARACTERITZACIÓ

DELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ

4.1. ÀREA D’OPORTUNITAT LOGÍSTICA DE SAGUNT

A. ANÀLISI DE L’ÀREA D’OPORTUNITAT LOGÍSTICA DE SAGUNT

1. Context general de Sagunt

2. Planejament urbanístic

3. Empreses del sector logístic

4. Especialització econòmica

5. Demandants d’ocupació

6. Contractes de treball

7. Formació

8. Mobilitat. Principals fluxos. Àrees d’influència

8.1. Xarxa viària

8.2. Xarxa ferroviària

8.3. Sistema portuari

B. LA INNOVACIÓ EN L’ÀREA D’OPORTUNITAT LOGÍSTICA DE SAGUNT

1. Iniciativa pública

2. Iniciativa publicoprivada

3. Iniciativa privada

4.2. ÀREA D’OPORTUNITAT LOGÍSTICA DE L’EIX DE L’A-3

A. ANÀLISI DE L’ÀREA D’OPORTUNITAT LOGÍSTICA DE L’EIX DE L’A-3

1. Context general del tram A-3

2. Sistema productiu i principals activitats econòmiques. Empreses i afiliacions a la

Seguretat Social

3. Mercat laboral

3.1. Desocupació en el sector logístic

3.2. Contractació en el sector logístic

4. Nivells d’ocupació. Disponibilitat de sòl logístic

4.1. Polígons i àrees industrials

4.2. Planejament

4.3. Mercat de logística i d’immologística

5. Especialització. Adaptació d’àrees logístiques a la normativa de les EGM

6. Mobilitat. Principals fluxos. Àrees d’influència

B. LA INNOVACIÓ EN L’ÀREA D’OPORTUNITAT LOGÍSTICA DE L’EIX DE L’A-3

1.Què entenem per innovació?

2. Identificació dels processos d’innovació en l’àrea logística de l’A-3

3. Iniciativa pública

4. Iniciativa publicoprivada

5. Iniciativa privada

4.3. ÀREA D’OPORTUNITAT LOGÍSTICA D’ALMUSSAFES

A. ANÀLISI DE L’ÀREA D’OPORTUNITAT LOGÍSTICA D’ALMUSSAFES

1. Almussafes: la ciutat industrial de nova planta

2. Evolució urbanística i situació actual

3. Descripció del sistema intermodal d’infraestructures

3.1. Almussafes: el nuc sud metropolità

3.2. La interesecció entre autovies nacionals d’alta capacitat

3.3. Carreteres autonòmiques

3.4. Sistema ferroviari d’Almussafes

3.5. Connexió portuària

3.6. Connexió aeroportuària

3.7. Sistema de cintes transportadores

4. Les àrees industrials d’Almussafes

4.1. El polígon industrial Juan Carlos I

4.2. Polígon industrial Zona Nord

B. LA INNOVACIÓ EN L’ÀREA D’OPORTUNITAT LOGÍSTICA D’ALMUSSAFES

1. Iniciativa pública

2. Iniciativa privada

BIBLIOGRAFIA 

Citació

Hermosilla Pla, J. [Jorge ] (coord.) (2022). La innovació territorial en el sector logístic valencià. Universitat de València.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). La innovació territorial en el sector logístic valencià. Universitat de València, 2022.

HERMOSILLA PLA, Jorge (coord.). La innovació territorial en el sector logístic valencià. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-508-5.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). La innovació territorial en el sector logístic valencià. Valencia: Universitat de València; 2022. 194 p.

Copiar al portapapeles