Product Documents

La filosofía alemana después de 1945

Gérard Raulet

Traducció: Júlia Climent

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 113

ISBN: 978-84-370-7538-9

Matèria: filosofia

Idioma: castellà

Any ed.: 2009

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 344 pp.

32,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Ningú ignora que l'Alemanya d'abans de 1945 va ser «pàtria de poetes i pensadors» i que, paral.lelament, va tenir una singular destinació nacional que acabaria per fer d'aquest país una espècie d'objecte filosòfic en si. Però després de 1945, la interrupció patida per la història alemanya ha afavorit una confrontació més ruda, més realista i més exigent amb el passat, així com amb la contemporaneïtat. Des de la seua restauració en les primeres dècades de la RFA i la RDA fins als debats actuals sobre el liberalisme i el comunitarisme, la filosofia alemanya s'ha vingut replantejant la seua concepció de la Bildung i d'una cultura atemporal. El present llibre no es limita a una sèrie de monografies sobre els sistemes de pensament, sinó que les inscriu en el moviment general de les idees i en les problemàtiques, tant intel·lectuals com polítiques, de les quals no es poden dissociar.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1. Existencialismo y filosofías de la existencia

1.1 El existencialismo desde la pre-guerra a la posguerra

1.2 Karl Jaspers

1.3 El retorno de lo reprimido (1)

Capítulo 2. La fenomenología

2.1 La «escuela husserleriana» después de Husserl

2.2 Fenomenología y Filosofía de la Vida

2.3 Fenomenología y ontología

2.4 Bernhard Waldenfels

Capítulo 3. Hermenéutica y estética

3.1 La «urbanización de la provincia heideggeriana» y la «aspiración de la hermenéutica a la universalidad»: Hans Georg Gadamer

3.2 Hermenéutica y teoría de la recepción (la Escuela de Constanza).

3.3 La teoría de la vanguardia: Peter Bürger

Capítulo 4. La antropología filosófica y el psicoanálisis

4.1 La antropología filosófica: el destino de una «ciencia alemana»

4.2 Arnold Gehlen

4.3 La influencia persistente de la antropología filosófica

4.4 El debate sobre el biologismo de Freud

4.5 El psicoanálisis social: revisionismo contra radicalismo, Mitscherlich, Marcuse, Lorenzer

Capítulo 5. La filosofía y las ciencias

5.1 Filosofía analítica y positivismo lógico

5.2 La filosofía y las ciencias

5.3 La disputa del positivismo

5.4 Kulturkritik: la crítica de la civilización

5.5 El debate sobre la tecnocracia

5.6 Hans Jonas: la heurística del miedo

Capítulo 6. Ética y filosofía práctica

6.1 Filosofía y teología: la filosofía cristiana

6.2 Ética y política de la restauración: Joachim Ritter

6.3 Hermann Lübbe y Robert Spaemann

6.4 «Rehabilitación de la filosofía práctica»: Manfred Riedel

6.5 La filosofía política de Rüdiger Bubner

6.6 La ética a la altura de la exigencia de fundamentación científica: Ernst Tugendhat

Capítulo 7. El pensamiento post-metafísico

7.1 Una hipotética «filosofía total»: Walter Schulz

7.2 El debate sobre la secularización

7.2.1 Karl Löwith

7.2.2 Hans Blumenberg

7.3 Dieter Henrich

7.4 Michael Theunissen

7.5 El adiós a la filosofía de la historia: Odo Marquard

Capítulo 8. Marxismo, neo-marxismo y post-marxismos

8.1 El pensamiento marxista en occidente

8.2 La filosofía de la RDA

8.2.1 Los años cincuenta

8.2.2 Los años sesenta-ochenta

8.2.3 La Wende

8.3 Principio Esperanza frente a «heurística del miedo»: Ernst Bloch

8.3.1 Bloch y la teología

8.3.2 Bloch y Hegel

8.3.3 Materialismo histórico y materialismo dialéctico

8.3.4 Filosofía de las formas simbólicas

8.3.5 La «Escuela de Bloch»

8.4 El regreso de la Teoría Crítica a Alemania: la Escuela de Francfort

8.5 Theodor W. Adorno

8.5.1 De la Dialéctica de la Ilustración a la Dialéctica negativa

8.5.2 Dialéctica negativa y Teoría estética

8.6 Júrgen Habermas

8.6.1 De la filosofía social a la Teoría de la acción comunicativa

8.6.2 El «giro lingüístico»: Habermas y Apel

8.6.3 La teoría del consenso frente al liberalismo

8.6.4 Ciudadanía y cosmopolitismo

Capítulo 9. La «post-modernidad»

9.1 La Teoría Crítica frente a la «post-modernidad»

9.2 Peter Sloterdijk, la Crítica de la razón cínica y obra posterior

9.3 El fin de los tabúes

9.3.1 La revalorización del «romanticismo político»: Karl Heinz Bohrer

9.3.2 ¿«Vergangenheitsbewältigung»? El retorno de lo reprimido (2)

9.4 La tercera generación de la Escuela de Fráncfort: Axel Honneth

Capítulo 10. «Ciencias de la cultura» y «filosofía de los medios de comunicación»

ÍNDICE DE NOMBRES

Citació

Climent, J. [Julia] & Raulet, G. [Gérard] (2009). La filosofía alemana después de 1945. Universitat de València.

Climent, Julia y Raulet, Gérard. La filosofía alemana después de 1945. Universitat de València, 2009.

CLIMENT, Julia y RAULET, Gérard. La filosofía alemana después de 1945. Valencia: Universitat de València, 2009. ISBN 978-84-370-7538-9.

Climent, Julia y Raulet, Gérard. La filosofía alemana después de 1945. Valencia: Universitat de València; 2009. 344 p.

Copiar al portapapeles