+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

La disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios valencianos

Estudio de estratificación sociolingüística

José Ramón Gómez Molina, M. Begoña Gómez Devís

ISBN: 978-84-370-5942-6

Matèria: filologia

Submatèries: filologia espanyola

Idioma: castellà

Any ed.: 2004

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 21 cm.

Pàgines: 528 pp.

Disponibilitat: En existències

12,48 €

Sinopsi

Detalles

Els estudis de disponibilitat lèxica són relativament recents però tenen una utilitat innegable. Entre les diverses aplicacions possibles destaquen les pedagògiques, pròpies de la lingüística aplicada, les dialectològiques, les sociolingüístiques i les etnolingüístiques.L'interès científic de 'La disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios valencianos' rau en el doble objectiu que hi han aconseguit els autors, ja que el notori valor que té com a repertori lèxic es complementa amb l'estratificació sociolectal dels usuaris. Aquesta obra no és tan sols una contribució al diccionari general del lèxic disponible en espanyol, que establirà una 'norma' vàlida per a tot el món hispànic, sinó també una investigació sociolingüística que descriu, quantitativament i qualitativa, les actualitzacions lèxiques dels adolescents valencians. Entre les conclusions d'aquesta anàlisi sociolingüística cal destacar la rellevància que adquireix la variable 'tipus d'ensenyament' (públic-privat) en la descripció i explicació de l'inventari lèxic obtingut, atès que es tracta del factor amb més poder discriminant en l'estratificació sociolectal, seguida per 'nivell sociocultural' i 'sexe', mentre que la variable 'llengua habitual' (monolingüe-bilingüe) és el factor amb menor contribució a l'explicació del cabal lèxic dels estudiants.