La Descendentia regum Sicilie de Pau Rossell

Antoni Biosca i Bas, ed.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 73

ISBN: 978-84-9134-424-7

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 156

19,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

La conquesta de Nàpols per part del rei Alfons el Magnànim va suposar el principal èxit militar de la Corona d’Aragó durant el segle XV i la conversió de la cort reial en una de les principals seus intel·lectuals de l’humanisme renaixentista. Aquesta conquesta va suposar també la reacció adversa del papat i la corona francesa. Per defensar els seus drets, el Magnànim va encarregar, entre altres obres, la redacció de la ‘Descendentia regum Sicilie’, obra del notari valencià Pau Rossell, en la qual es combinava el gènere historiogràfic amb el diplomàtic per a recordar la història dels reis de Sicília i afegir-hi la documentació reial, creant així una obra única que defensava els interessos del Magnànim sobre la Sicília continental. El text es manté en cinc manuscrits que es conserven a Palerm, Nàpols, Roma, Poblet i València. Aquest darrer, el més antic, inclou una il·luminació de l'arbre genealògic del rei feta per Lleonard Crespí. Es presenta ací la primera edició del text, feta de forma crítica a partir dels cinc manuscrits i amb traducció catalana anotada. També s'inclou la il·luminació de Crespí i l’explicació pertinent.

Índex

Índex

Estudi introductori

Presentació

L’autor i l’obra

Descripció de manuscrits

Il·lustració de Lleonard Crespí sobre el manuscrit Valentinus

Proposta de stemma codicum

Criteris d’edició

La nostra traducció

Edició crítica i traducció anotada de Descendentia regum Sicilie

Bibliografia

DESCENDENTIA REGUM SICILIE

PROLOGVS

1. De dominio regis Menalai

2. De dominio imperatoris Constantinopolis

3. De dominio Sarracenorum

4. De adquisitione et dominio quinque fratrum, filiorum comitis Normandie

5. De dominio Simeonis, filii comitis Rogerii

6. De dominio regis Rogerii, primi regis Sicilie post Sarracenos

7. De dominio regis Guillermi primi

8. De dominio regis Guillermi secundi

9. De dominio regis Tancredi

10. De dominio imperatoris Henrici ex persona Constantie, uxoris sue

11. De dominio imperatoris Frederici in regnis Sicilie et Ierusalem

12. Testamentum serenissimi imperatoris Frederici, Ierusalem et Sicilie regis

13. Clausula herentie Conradi

14. Vincula herentie

15. Facit Manfredum balium pro dicto Conrado

16. Legatum factum Manfredo de principatu Taranti et certis aliis

17. Legatum factum Frederico, nepoti imperatoris

18. Legatum factum Henrico

19. Legatum pro subsidio Terre Sancte

20. Dispositiones de certis restituendis et aliis

21. De libertatibus subditorum

22. Quod ecclesie restituantur si lese sunt

23. De quodam ponte reficiendo

24. Libertas captiuorum

25. De remuneratione familiarum

26. De proditoribus

27. De solutione debitorum

28. De iuribus Ecclesie Romane restituendis

29. De sepultura

30. Actum

31. De dominio regis Conradi primi

32. De dominio regis Manfredi

33. Hic de Carulo, comite Prouincie

34. De dominio regis Conradi secundi, alias Conradini

35. De dominio regis Petri secundi, regis Aragonum, ex persona Constantie, uxoris sue

36. Testamentum illustrissimi regis Petri, regis Aragonum predicti

37. Electio executorum testamenti

38. De debitis soluendis

39. De sepultura fienda

40. Legatum monasterio Sanctarum Crucum

41. Legatum monasterio Populeti

42. Legatum pauperibus

43. Heredis institutio

44. Legatum infanti Iacobo

45. Legatum Frederico et Petro infantibus

46. Legatum filie

47. Legatum alteri filie

48. Legatum regine Constantie, consorti testatoris

49. Substitutiones facte heredibus uniuersalibus

50. Substitutio Violanti infanti

51. Clausula finalis

52. De dominio regis Iacobi, filii regis Petri et regine Constantie

53. Testamentum illustrissimi Alfonsi, regis Aragonum, dicti regis Petri filii

54. Clausula manumissoria

55. De debitis soluendis

56. De sepultura

57. Legatum monasterio Fratrum Minorum

58. Heredis uniuersalis institutio cum substitutionibus

59. Clausula finalis

60. De dominio regis Frederici, filii regis Petri et regine Contantie

61. Testamentum serenissimi regis Frederici, regis Sicilie

62. Instituit heredem in regno Sicilie, ducatu Apulie et principatu Capue, regem Petrum, filium suum

63. Prohibet alienationem ducatus Calabrie

64. Institutio facta Guillermo, eius filio, de ducatibus Athenarum et Neopatrie et aliis

65. Institutio facta infanti Iohanni, filio suo, de certis comitatu et terris

66. Prouidet de tutore filio et nepoti ex rege Petro nascituris

67. Substitutio facta dicto regi Petro uniuersali heredi

68. Substitutio facta infanti Guillermo duci Athenarum et Neopatrie

69. Substitutio facta infanti Iohanni

70. Substitutio facta omnibus filiis, scilicet regi Petro, duci Guillermo et infanti Iohanni, et filiis ipsorum

71. Clausula finalis dicti testamenti

72. Firma omnium filiorum

73. De dominio regis Petri, regis Sicilie, filii regis Frederici

74. De dominio regis Ludouici, filii dicti regis Petri

75. De dominio regi Petro tertio, regi Aragonum, pertinente

76. De dominio regis Ferdinandi

77. De dominio regis Alfonsi, feliciter nunc regnantis

78. Conclusio libelli

Índex antroponímic

Índex toponímic

Citació

Biosca i Bas, A. [Antoni ] (ed.) (2019). La Descendentia regum Sicilie de Pau Rossell. Universitat de València.

Biosca i Bas, Antoni (ed.). La Descendentia regum Sicilie de Pau Rossell. Universitat de València, 2019.

BIOSCA I BAS, Antoni (ed.). La Descendentia regum Sicilie de Pau Rossell. Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-424-7.

Biosca i Bas, Antoni (ed.). La Descendentia regum Sicilie de Pau Rossell. Valencia: Universitat de València; 2019. 156 p.

Copiar al portapapeles