Product Documents

La construcción del relato político

Crear historias para ganar votos

F. Xavier Ruiz Collantes

Pròleg de Lasse Thomassen

Col·lecció: Aldea Global, 39

ISBN: 978-84-9134-363-9

Matèria: sociologia i política

Idioma: castellà

Coeditor: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 464

28,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Com s’estructuren i configuren els discursos electorals per a influir en els electors respecte a la seua opció de vot? La perspectiva que es pren ací és que els discursos polítics són fonamentalment relats, que posseeixen una estructura profunda narrativa i que, per tant, conten històries. Són relats en els quals apareix el líder polític, sectors de ciutadans, personatges abstractes i valors com ara la nació, el progrés o la llibertat, metes a aconseguir i missions a realitzar. Entorn dels discursos electorals hi ha diferents preguntes que són fonamentals: quina és l’estructura fonamental dels discursos electorals, quin tipus de recursos discursius utilitzen, com aquests recursos es relacionen entre si, com els discursos electorals poden afectar les motivacions, actituds i accions dels electors. Els discursos electorals són eines fonamentals en la definició dels mapes de forces polítiques que es donen en els diferents països, de les relacions entre elles i de les relacions d’aquestes forces amb els ciutadans o sectors socials específics. S’ofereixen models teòrics i analítics i s’acompanyen amb exemplificacions d’un gran nombre de discursos tant de l’escena política espanyola com internacional.

Índex

Índex

Prólogo de Lasse Thomassen

Introducción

I. El discurso electoral como narración

1. Sobre el discurso electoral

2. Entender los discursos electorales como narraciones

3. Tipos de narraciones en los discursos electorales: narraciones maestras de discurso y narraciones subalternas de discurso

4. Las narraciones maestras de campaña electoral

5. La estructura fundamental de las narraciones maestras de discurso electoral

6. La reorganización cronológica de las narraciones subyacentes en los discursos electorales

7. Tramas narrativas en el discurso electoral

8. Los discursos electorales y las estructuras narrativas de los contratos

8.1 Todo contrato explica una historia

8.2 Los discursos electorales formulan contratos

9. Narraciones subalternas de discurso electoral

9.1 Temas de las narraciones subalternas

9.2 Funciones de las narraciones subalternas

II. Fundamentos persuasivos de las narracioneselectorales. La narración involucrativa

1. Narración, persuasión e involucración

1.1 Declaraciones e incitaciones

1.2 Las narraciones incitativas por imitación y por involucración

1.3 Incitación por imitación

1.4 Incitación por involucración

1.5 Las narraciones involucrativas como componentesde las historias de vida que relatan

1.6 Funcionalidad y credibilidad en las narraciones involucrativas

2. El principio de funcionalidad en las narraciones involucrativas

2.1 Identidades, vivencias y bienes en las narraciones involucrativas

2.2 Lo identitario, lo vivencial y lo patrimonial como declinaciones de valores

2.3 Identidades, vivencias y bienes de trayecto y de llegada

2.4 Contradicciones entre identidades, vivencias y bienes

2.5 El principio de rentabilidad

2.6 El principio de funcionalidad. Razones y pasiones

2.7 Las narraciones como fundamento del sentido de las acciones

2.8 Las promesas y las amenazas como estrategias involucrativas

3. Beneficios y gratificaciones ofertadas en los discursos electorales

3.1 Antes de la emisión del voto

3.2 En el acto de emitir el voto

3.3 En la comunicación de los resultados electorales

3.4 Ganar y perder

3.5 En el acceso a posiciones de poder

3.6 En el desarrollo de la acción política

3.7 Identidades, vivencias y bienes, factores de definición del carácter de los discursos electorales

4. Motivaciones del elector y racionalidad narrativa

4.1 Modelos explicativos

4.2 La racionalidad narrativa y la decisión de voto

5. El principio de credibilidad en las narraciones involucrativas

5.1 La credibilidad en las estrategias para involucrar

5.2 Narraciones involucrativas y factibilidad

5.3 La interacción de los factores de credibilidad

5.4 La relación dialéctica entre funcionalidad y credibilidad

5.5 Narraciones, argumentaciones y explicaciones

5.6 La función polémica de la argumentación y la función colaborativa de la explicación

5.7 Sobre la eficacia persuasiva de los discursos argumentativos y de las narraciones y las explicaciones

5.8 Explicaciones y verdades compartidas

5.9 Explicaciones extensivas

5.10 Explicaciones ilustrativas

5.11 Explicar y no explicar: concreción e indefinición

5.12 Factores de credibilidad de las narraciones electorales

III. La configuración narrativa del discurso electoral

1. Los discursos electorales como narraciones para involucrar

2. Las estructuras narrativas de los discursos electorales

3. Fases del modelo canónico de la narración y roles narrativos

3.1 La dislocación

3.2 El contrato

3.3 Las competencias

3.4 La ejecución

3.5 La sanción

3.6 Funciones involucrativas de los componentes de la narración

4. La fase de la dislocación en las narraciones electorales

4.1 Formas de dislocación

4.2 Focalizador y contrafocalizador

4.3 Dislocaciones potenciales

4.4 Ajustes progresivos

4.5 Ajustes deficientes

4.6 Casos de dislocaciones de estructura compleja

4.7 Dislocaciones implícitas

5. La fase del contrato en las narraciones electorales

5.1 El contenido del contrato y formas de incitación: amenazas y promesas

5.2 Los sujetos del contrato electoral. Los contratantes, el proponente y el destinatario

5.3 El garante del contrato electoral

5.4 Formas de exhortar a la aceptación del contrato electoral

5.5 Compromisos sobre intenciones, acciones y resultados

5.6 La aceptación anticipada de los contratos electorales

6. La fase de las competencias en las narraciones electorales

6.1 Competencias e incompetencias que caracterizan a las candidaturas

6.2 La adquisición de competencias

6.3 Sobre las competencias del elector

6.4 La demostración de las competencias

6.5 La circulación de competencias

6.6 La adquisición de competencias como objetivo de la misión

7. La fase de la ejecución en los discursos electorales

7.1 Estructuras de ejecución y roles narrativos fundamentales

7.2 Ejecuciones con oponentes y antagonistas

7.3 Sobre las relaciones de antagonismo

7.4 Combinatoria de personajes y roles narrativos

7.5 Tipos de objetos y tipos de discursos electorales

8. La fase de la sanción en las narraciones electorales

8.1 El voto y las sanciones positivas y negativas a las candidaturas

8.2 Sanciones positivas y negativas para electores y otros personajes

9. Los personajes de las narraciones electorales

9.1 Personajes derivados de la figura del elector

9.2 Personajes derivados de la figura de la candidatura

9.3 Personajes derivados del elector y de la candidatura

9.4 Personajes no derivados ni de la figura del elector ni de la candidatura

10. Acciones, creencias y pasiones en las narraciones electorales

11. Las dimensiones temporales y espaciales en las narraciones electorales

11.1 Los límites temporales de la narración y el sentido de los acontecimientos

11.2 La dimensión espacial de las historias que se relatan

12. Metáforas y metonimias en las narraciones electorales

13. El discurso electoral autonarrado. La enunciación

13.1 El discurso electoral como episodio de la narración electoral

13.2 La autonarración

13.3 Personajes en el colapso del enunciado y la enunciación

13.4 Despliegue de los sujetos de la enunciación en el discurso electoral

13.5 Los personajes incluidos y excluidos de la narración de la interacción comunicativa

13.6 Las características de los personajes de la enunciación

13.7 Relaciones de colaboración y conflicto

13.8 Proximidad y distancia

13.9 La creación de efectos de veracidad a través de la enunciación

13.10 Actos ilocutivos en el discurso electoral

13.11 Definición de estrategias a partir de las estructuras enunciativas

IV. Fuentes del discurso electoral

1. Esquemas de posicionamiento de las formaciones políticas

1.1 Esquemas de consenso en torno a los posicionamientos políticos

1.2 Esquemas de estrategia para los posicionamientos políticos

1.3 Homogeneidad y heterogeneidad en los escenarios de narratividad electoral

2. Narrativas electorales modelo

2.1 Narrativas modelo de posición ideológica

2.2 Narrativas modelo de confrontación de posiciones de poder

2.3 Narrativas modelo sobre el eje gran narrativa electoral – pequeña narrativa electoral

2.4 Narrativas modelo de tradición de candidatura

2.5 Narrativas y ante narrativas de contexto

Complementos Teóricos

I. Todo discurso es una narración. Todo discurso electoral es una narración

II. Formas de la narración persuasiva: de la narratio al storytelling

III. La pertinencia del modelo narrativo de la semiótica estructural para el análisis de las narraciones electorales

IV. El modelo de la semiótica narrativa adaptado

V. El cuadrado lógico-semiótico como mapa de los posicionamientos políticos

Anexos. Discursos electorales

I. Discurso de Barack Obama tras las primarias en Nuevo Hampshire, 2008

II. Discurso de Donald Trump tras las primarias en Nueva Jersey, 2016

III. Discurso de Evo Morales en Leganés, Madrid, 2009

IV. Discurso de Bernie Sanders para su presentación como candidato presidencial, 2015

V. Discurso de Ted Cruz para su presentación como candidato presidencial, 2015

Bibliografía

Citació

Ruiz Collantes, F. X. [Francesc Xavier] (2019). La construcción del relato político. Crear historias para ganar votos. Universitat de València.

Ruiz Collantes, Francesc Xavier. La construcción del relato político. Crear historias para ganar votos. Universitat de València, 2019.

RUIZ COLLANTES, Francesc Xavier. La construcción del relato político. Crear historias para ganar votos. Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-363-9.

Ruiz Collantes, Francesc Xavier. La construcción del relato político. Crear historias para ganar votos. Valencia: Universitat de València; 2019. 464 p.

Copiar al portapapeles