L'economia de les cures i el mercat laboral valencià/ La economía de los cuidados y el mercado laboral valenciano

Jorge Hermosilla Pla, coord.

ISBN: 978-84-9133-579-5

Matèria: psicologia i ciències de l'educació, sociologia i política

Submatèries: psicologia

Idioma: català, castellà

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 312

25,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

L’economia de les cures suposa un doble repte per a la societat valenciana. Per una part, constitueix una oportunitat laboral; per una altra, reflecteix la complexa situació generada per raons demogràfiques. El canvi en l’estructura familiar o l’envelliment de la població en les últimes dècades han originat un conjunt de necessitats en la població de totes les edats –però sobretot en la infantesa i la vellesa–, que exigeixen cada vegada més les tasques de cures en relació amb l’educació, la sanitat i el treball domèstic. Tradicionalment, una part important d’aquestes cures s’ha dut a terme per dones a la llar, pròpia o aliena, amb remuneració o sense, però, ateses les noves circumstàncies sociodemogràfiques, requereixen la professionalització en cadascun dels sectors afectats. D’ací sorgeix la necessitat d’aquest estudi, enfocat en les noves oportunitats d’ocupació i la dignificació de l’existent, que analitza l’actual situació dels treballadors i les treballadores dels diferents sectors econòmics relacionats amb les cures i fa un diagnòstic de la seua dimensió econòmica a la Comunitat Valenciana.

Índex

Índex

PRESENTACIÓN

01 LOS TRABAJOS DE CUIDADOS Y LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS. CONCEPTOS, DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN

1.1 El trabajo de los cuidados

1.2 La economía de los cuidados

1.3 Igualdad de género y economía de los cuidados

02 LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y LOS PROCESOS ECONÓMICOS Y SOCIALES VINCULADOS

2.1 Variables demográficas y estructura de la población

2.2 La economía de los cuidados, los servicios sociales y el mercado laboral en la España de las autonomías

2.3 La economía de los cuidados en un escenario de economía sumergida e informal

2.4 La igualdad de género y la economía de los cuidados

2.5 La sostenibilidad de los nuevos modelos de cuidados

2.6 La incidencia del Covid-19 en los cuidados

2.7 La economía de los cuidados en España

03 EL SECTOR DE CUIDADOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

3.1 La dimensión de la economía de los cuidados en el escenario valenciano: los trabajadores

3.2 Análisis empresarial de la economía de los cuidados

3.3 La dimensión de la economía de los cuidados en el escenario valenciano: centros asistenciales

3.4 La dimensión de la economía de los cuidados en el escenario valenciano: centros sanitarios de la Comunitat Valenciana

3.5 Estrategias valencianas relacionadas con la economía de los cuidados: la Estrategia Valenciana para la Recuperación 2020, y el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad

04 LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

4.1 Características de la población y necesidades asociadas a la economía de los cuidados

4.2 Estructura de centros de servicios sanitarios y de atención social en la provincia de Castellón

4.3 Zonificación del sistema público de servicios sociales en la provincia de Castellón

4.4 El papel de la Diputación de Castellón

4.5 El contexto de economía de los cuidados desde el punto de vista laboral

4.6 La economía de los cuidados y los pactos por el empleo

05 LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS EN ALICANTE

5.1. La economía de los cuidados en la provincia de Alicante. Consideraciones generales

5.2  Los pactos por el empleo alicantinos y la economía de los cuidados. Referencias territoriales

06 LA ECONOMÍA VALENCIANA DE LOS CUIDADOS. APORTACIONES DE ALGUNAS DE LAS MANCOMUNIDADES VALENCIANAS

6.1. El modelo de encuesta-entrevista, entre la estadística y la información cualitativa

6.2 La Mancomunidad de La Costera - La Canal

6.3 La Mancomunidad de La Hoya de Buñol - Chiva

6.4 La Mancomunidad de Tierra del Vino

Citació

Hermosilla Pla, J. [Jorge ] (coord.) (2023). L'economia de les cures i el mercat laboral valencià/ La economía de los cuidados y el mercado laboral valenciano. Universitat de València.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). L'economia de les cures i el mercat laboral valencià/ La economía de los cuidados y el mercado laboral valenciano. Universitat de València, 2023.

HERMOSILLA PLA, Jorge (coord.). L'economia de les cures i el mercat laboral valencià/ La economía de los cuidados y el mercado laboral valenciano. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-9133-579-5.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). L'economia de les cures i el mercat laboral valencià/ La economía de los cuidados y el mercado laboral valenciano. Valencia: Universitat de València; 2023. 312 p.

Copiar al portapapeles