L'aigua conquerida

Hidraulisme feudal en terres de conquesta. Alguns exemples de la Catalunya nova i de Mallorca

Carolina Batet Company

Col·lecció: Oberta, 129

ISBN: 978-84-370-6463-5

Matèria: geografia, història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Coeditor: Universitat Autònoma de Barcelona

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm

Pàgines: 310 pp.

19,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aplicant els mètodes i les tècniques de l'arqueologia hidràulica de diversos llocs de la denominada Catalunya Nova i Mallorca, en aquest llibre s'estudia de quina manera van ser reutilitzats pels conquistadors feudals els mecanismes d'irrigació construïts anteriorment. El diferent ús d'aquestes infrastructures és el resultat de les diferències que existien en l'agricultura i en els usos socials de l'aigua en l'una i l'altra societat. Aquesta constatació permet aprofundir en diversos aspectes del funcionament de la nova societat feudal, especialment pel que fa a la seva expansió i al paper que juguen els ordres religiosos i a la forma com s'ordenen els processos de treball del camp i s'articulen les noves relacions socials.

Índex

Índex

ÍNDEX
Pròleg de Miquel Barceló
INTRODUCCIÓ
1. LA GEOGRAFIA I ELS DIFERENTS ENFOCAMENTS DE LA RECERCA
2. HIDRAULISME ANDALUSÍ VERSUS HIDRAULISME FEUDAL?
3. CAP A LA IDENTIFICACIÓ DEL NOU ORDRE AGRARI FEUDAL
LA GESTIÓ DELS SISTEMES HIDRÀULICS CONQUERITS
1. L’HIDRAULISME DELS ORDES MONACALS. EL CÍSTER
1.1 Santa Maria de Poblet
- 1.1.1 Conquesta i formació del domini: les fonts
- 1.1.2 L’agricultura silenciada: pratis, hortis et regarios
- 1.1.3 Poblet, el domini de la hidràulica
- 1.1.4 Les rendes de l’aigua
1.2 Santa Maria de la Real
- 1.2.1 El patrimoni inicial del monestir
- 1.2.2 Els sistemes hidràulics de la vall d’Esporles i del pla de Ciutat
- 1.2.3 La gestió de l’aigua
- 1.2.4 Quan l’aigua genera rendes
1.3 El Císter: un hidraulisme per obtenir rendes
2. AGRICULTURA I DOMINACIÓ FEUDAL EN UN ESPAI HIDRÀULIC ANDALUSÍ: LA VALL DEL RIU CORB
2.1 La conquesta de la Vall del Corb
2.2 Hidraulisme tradicional al Riu Corb
2.3 El sistema hidràulic de Ciutadilla a l’edat mitjana
2.4 La gestió feudal del sistema hidràulic
- 2.4.1 Els molins
- 2.4.2 La terra
- 2.4.3. L’aigua
2.5 L’hidraulisme de Ciutadilla, un exemple per caracteritzar l’ús de l’aigua als «secans» de la Catalunya nova
3. VILES I COMUNITATS PAGESES DAVANT LA GESTIÓ FEUDAL DE L’AIGUA
3.1 Castelló de Farfanya.
- 3.1.1 El sistema hidràulic de Castelló de Farfanya
- 3.1.2 Els assentaments camperols anadalusins i el hisn de Castelló
- 3.1.3 La conquesta feudal i el repartiment del poder.
- 3.1.4 Els conflictes entorn de l’aigua
3.2 Balaguer
- 3.2.1 Els homes i l’aigua de Balaguer
- 3.2.2 Els homes i els molins de Balaguer
3.3 Els conflictes de les xarxes hidràuliques feudalitzades
CONCLUSIONS
1. UN HIDRAULISME AMB DUALITAT DE FUNCIONS
2. UN HIDRAULISME QUE GENERA NOUS CONFLICTES
3. LES FORMES VERSÀTILS DE LA CONQUESTA
ARXIUS I FONTS EDITADES CONSULTADES
BIBLIOGRAFIA
APÈNDIX: MAPES I FIGURES

Citació

Batet Company, C. [Carolina] (2006). L'aigua conquerida. Hidraulisme feudal en terres de conquesta. Alguns exemples de la Catalunya nova i de Mallorca. Universitat de València.

Batet Company, Carolina. L'aigua conquerida. Hidraulisme feudal en terres de conquesta. Alguns exemples de la Catalunya nova i de Mallorca. Universitat de València, 2006.

BATET COMPANY, Carolina. L'aigua conquerida. Hidraulisme feudal en terres de conquesta. Alguns exemples de la Catalunya nova i de Mallorca. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6463-5.

Batet Company, Carolina. L'aigua conquerida. Hidraulisme feudal en terres de conquesta. Alguns exemples de la Catalunya nova i de Mallorca. Valencia: Universitat de València; 2006. 310 p.

Copiar al portapapeles