Product Documents

Jaume I a través de la història

Ernest Belenguer

Colección: Història, 65

ISBN: 978-84-370-7359-0

Materia: historia

Submaterias: historia medieval, teoría de la historia y la historiografía

Idioma: catalán

Año ed.: 2009

Encuadernación: rústica

Formato: 16 x 24 cm

Páginas: 308 pp.

25,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinópsis

Detalles

La figura de Jaume I, ya desde la misma Edad Media, logró una dimensión mítica como creador de un nuevo reino y restaurador de la cristiandad a tierras valencianas. Con el paso del tiempo, la visión que los eruditos, historiadores y literatos de cada época tendrían de la figura del rey Conquistador fue transformándose, pero manteniendo siempre el carácter de fundador de un pueblo dotado de unas leyes y de una identidad propia. Desde las grandes crónicas medievales hasta los escritos históricos y políticos del siglo XX, esta obra recoge y analiza una inmensa documentación que permito reseguir la interpretación que los valencianos han hecho de Jaume I. Rey santo, héroe providencial, valeroso guerrero, sabio legislador, padre de la patria e incluso precedente de las ideas progresistas o reaccionarias de los siglos XIX y XX, la figura del gran monarca se presenta en este estudio clásico que ahora se reedita, desde todas las perspectivas posibles, en un viaje fascinante hacia el pasado que nos permite seguir la construcción del mito más vigoroso del imaginario histórico de los valencianos.

Indice

Indice

Presentació a la segona edició

Introducció

PRIMERA Part. VALÈNCIA I LA SEVA HISTÒRIA: LA CONQUESTA EN LA HISTÒRIA. REFLEXIONS PRÈVIES

I. LA CONQUESTA. UNA CONJUNTURA AMB REPERCUSSIONS HISTÒRIQUES

Dos processos conqueridors amb certes diferències: Mallorca i València

El malestar aragonès del segle XIII davant la frustració de les seves expectatives valencianes

El punt d’equilibri de mitjan segle XIV

L’afirmació del particularisme valencià del segle XV

L’ofensiva de l’autoritarisme monàrquic i la impossible política d’unitat sota els Àustries

Els segles de la centralització de l’Estat: els costosíssims esforços per la recuperació històrica valenciana

SEGONA PART. VALÈNCIA I LA SEVA HISTÒRIA: LA HISTÒRIA EN LA CONQUESTA JAUMINA

Jaume I, un rei per a la Història

II. L’ÈPOCA FORAL I JAUME I

Jaume I a les quatre grans cròniques

Jaume I i el particularisme valencià: del record històric a l’oblit historiogràfic

La irrupció de la història erudita: Jaume I i els cronistes valencians

Jaume I i els anys de la decadència historiogràfica

III. LA FRUSTRACIÓ D’UNA ESPERANÇA: JAUME I EN EL CRITICISME HISTÒRIC

Panoràmica real de la historiografia del segle XVIII

El remot precedent de la compilació econòmica: Vicent Branchat

Respostes a una incògnita: el fracàs del món medieval en la modernitat il·lustrada

Una aproximació errònia a Jaume I: el Libre dels Feyts i Josep Villarroya

IV. JAUME I EN EL ROMANTICISME VUITCENTISTA: EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE

L’epigonisme inicial de començament del Vuit-cents

Una nova i polícroma interpretació del Rei Conqueridor: Jaume I i els Furs de València

V. JAUME I EN EL ROMANTICISME VUITCENTISTA: CAP A MITJAN CENTÚRIA

La primacia de la praxi política en el plet absolutista-liberal: l’escasa atenció per Jaume I

El triomf del liberalisme i el retorn a la tradició cronista al País Valencià: Vicent Boix.

VI. JAUME I EN EL ROMANTICISME VUITCENTISTA: ELS DARRERS ANYS DEL SEGLE

La Renaixença valenciana i Jaume I: de tema poètic a tractament historiogràfic

El retorn del gènere biogràfic: Charles de Tourtoulon

Un continuador: Joan Baptista Perales

L’últim dels cronistes: Teodor Llorente

De la Renaixença a l’inici del positivisme històric: Roc Chabàs

VII. EL NOSTRE SEGLE: LA DISPERSIÓ ANALÍTICA DELS ESTUDIS JAUMINS. ELS PRIMERS ANYS

L’incipient triomf de la investigació històrica: el primer Congrés d’Història de la Corona d’Aragó

Una darrera temptativa de compilació: Martínez Aloy i la Geografía General del Reino de Valencia

VIII. EL NOSTRE SEGLE: LA DISPERSIÓ ANALÍTICA DELS ESTUDIS JAUMINS. PANORAMA BIBLIOGRÀFIC

Col·leccions documentals i edicions de la Crònica

Els polifacètics aspectes de la Conquesta

Repercussions socioeconòmiques de la Conquesta: repoblament, repartiment i minories confessionals

Repercussions jurídico-eclesiàstiques de la Conquesta: de la instauració de l’Església cristiana a la promulgació dels furs del nou regne

Uns altres aspectes historiogràficament menys tractats

Reflexions sobre el balanç presentat

IX. EL NOSTRE SEGLE: LA DISPERSIÓ ANALÍTICA DELS ESTUDIS JAUMINS. HISTÒRIA I POLÍTICA

Jaume I als deliberats anacronismes avant la lettre de les nostres conjectures passionals

Epíleg

TERCERA PART. LA CONQUESTA DE VALÈNCIA PER JAUME I

X. ELS PRECEDENTS DE LA CONQUESTA

L’inicial predomini militar d’Aragó com a regne i com a confederació

La necessària matisació de l’expansió aragonesa: presència simultània de Catalunya en terres valencianes

La primacia de Catalunya sobre Aragó en les relacions monetàries amb els musulmans valencians

XI. LA CONQUESTA DEL PAÍS VALENCIÀ I LA SEVA CONVERSIÓ EN REGNE

Primera fase: inici i culminació de la conquesta al nord.

De Morella a Borriana

Segona fase: la incorporació de la plana central valenciana i la conquesta de la capital

Tercera fase: la conquesta al sud del Xúquer. Els límits del nou regne: Almirra

XII. ELS PROBLEMES AL VOLTANT DE LA CONQUESTA. L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Els tímids desacords historiogràfics: l’empresa de Peníscola i les ocupacions de Begís i Xelva

La polèmica historiogràfica per la presa de Morella i la conferència d’Alcanyís: valoracions cronològiques i discrepàncies interpretatives

Les especulacions de la concreta presència numèrica de nobles aragonesos i catalans a la Conquesta

Arguments desqualificadors de la constant permanència de Catalunya en el procés de la Conquesta

Fragilitat dels arguments exposats: la realitat de l’empresa comuna d’Aragó i de Catalunya

La revisió de la localització de la Batalla del Puig

APÈNDIXS

I

II

III

IV

EPÍLEG a la segona edició

ÍNDEX TEMÀTIC

ÍNDEX TOPONÍMIC

ÍNDEX ONOMÀSTIC 

Citación

Belenguer, E. [Ernest] (2009). Jaume I a través de la història. Universitat de València.

Belenguer, Ernest. Jaume I a través de la història. Universitat de València, 2009.

BELENGUER, Ernest. Jaume I a través de la història. Valencia: Universitat de València, 2009. ISBN 978-84-370-7359-0.

Belenguer, Ernest. Jaume I a través de la història. Valencia: Universitat de València; 2009. 308 p.

Copiar al portapapeles