Iacobi primi instrumenta in archivo Sedis Valentinae asservata

Francisco Gimeno Blay, est. prelim.

ISBN: 978-84-9134-078-2

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català, llatí

Any ed.: 2017

Enquadernació: cartoné amb estoig

Format: 21 x 29,5 cm

Pàgines: 316

250,00 €

Sinopsi

Detalles

L’equip de recerca integrat pel professorat de l’àrea de coneixement de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de València presenta en aquesta publicació l’edició crítica acurada dels documents originals expedits per la cancelleria del rei Jaume I que beneficiaven l’església metropolitana de València. Tots ells s’han conservat, d’ençà el segle XIII, a l’arxiu de la catedral de València. Hom acompanya l’edició amb un estudi sobre el procediment seguit en l’elaboració cancelleresca d’aquests documents i la seua transmissió al llarg del període medieval. S’hi inclouen, a més a més, les reproduccions facsimilars dels pergamins originals i els segells que contribuïren a donar-los credibilitat i autenticitat.

Citació

Gimeno Blay, F. [Francisco] (2017). Iacobi primi instrumenta in archivo Sedis Valentinae asservata. Universitat de València.

Gimeno Blay, Francisco. Iacobi primi instrumenta in archivo Sedis Valentinae asservata. Universitat de València, 2017.

GIMENO BLAY, Francisco. Iacobi primi instrumenta in archivo Sedis Valentinae asservata. Valencia: Universitat de València, 2017. ISBN 978-84-9134-078-2.

Gimeno Blay, Francisco. Iacobi primi instrumenta in archivo Sedis Valentinae asservata. Valencia: Universitat de València; 2017. 316 p.

Copiar al portapapeles