Iacobi primi instrumenta in archivo Sedis Valentinae asservata

Francisco Gimeno Blay, est. prelim.

ISBN: 978-84-9134-078-2

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català, llatí

Any ed.: 2017

Enquadernació: cartoné amb estoig

Format: 21 x 29,5 cm.

Pàgines: 316

250,00 €

Sinopsi

Detalles

L’equip de recerca integrat pel professorat de l’àrea de coneixement de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de València presenta en aquesta publicació l’edició crítica acurada dels documents originals expedits per la cancelleria del rei Jaume I que beneficiaven l’església metropolitana de València. Tots ells s’han conservat, d’ençà el segle XIII, a l’arxiu de la catedral de València. Hom acompanya l’edició amb un estudi sobre el procediment seguit en l’elaboració cancelleresca d’aquests documents i la seua transmissió al llarg del període medieval. S’hi inclouen, a més a més, les reproduccions facsimilars dels pergamins originals i els segells que contribuïren a donar-los credibilitat i autenticitat.