Product Documents

Història contemporània d'Amèrica (2a ed.)

Joan del Alcàzar, Nuria Tabanera García, Josep M. Santacreu, Antoni Marimon

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 43

ISBN: 978-84-370-5366-0

Matèria: història

Submatèries: història contemporània

Idioma: català

Any ed.: 2002

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 432 pp.

21,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquest volum respon a un títol tan ampli i suggerent com Història Contemporània d'Amèrica amb una anàlisi exhaustiva de l'evolució històrica del continent americà, des de l'època de les independències nacionals fins al final del segle XX, en què s'inclouen tant els trets comuns com els específics dels dos hemisferis continentals. Els autors, per raons metodològiques i amb intencions didàctiques, han estructurat el volum des d'una doble perspectiva temàtica i narrativa, basada en l'aproximació de totes aquelles qüestions, problematitzades, que s'han demostrat especialment rellevants en diversos moments, àrees i societats, tot superant l'opció, més habitual i comuna de convertir la història contemporània d'Amèrica en una col·lecció concatenada de petites històries nacionals de cadascun dels països.

Índex

Índex

PRÒLEG

INTRODUCCIÓ

Capítol 1. Els processos d’independització de les diverses colònies americanes

1.1 De les Tretze Colònies a l’estat nacional: els Estats Units

1.1.1 La consolidació del sistema colonial anglès

1.1.2 El procés d’independització

1.1.3 Avaluació del procés

1.1.4 La construcció de l’estat independent

1.2 La independència de les colònies hispanoamericanes

1.2.1 Les reformes borbòniques

1.2.2 El complex marc ideològic

1.2.3 Les causes de la independització

1.2.4 El procés d’independització

1.3 Haití: la independència des de baix

1.4 Brasil: la independència des de dalt

1.5 Les colònies europees del Carib i les colònies britàniques del Canadà

Capítol 2. La consolidació i la reconstrucció: problemes dels diversos estats americans

2.1 Les conseqüències econòmiques i socials de les independències a l’Amèrica Llatina

2.1.1 La fragmentació d’Hispanoamèrica

2.1.2 La primera formació dels estats nacionals llatinoamericans

2.1.3 El cabdillisme

2.2 Amèrica del Nord

2.3 Les guerres de frontera

2.4 El problema de l’esclavatge

2.4.1 Les plantacions de les Antilles

2.4.2 L’esclavatge en els estats meridionals dels Estats Units

2.4.3 L’esclavatge a l’Amèrica continental espanyola i al Brasil

2.4.4 L’abolició de l’esclavatge

2.5 La qüestió indígena

2.5.1 El pes del món indi

2.5.2 Els Estats Units i la qüestió indígena

2.5.3 Els nous estats iberoamericans i la qüestió indígena

2.5.4 La destrucció dels pobles indis lliures

Capítol 3. L’època oligàrquica a l’Amèrica Llatina. Els orígens de l’hegemonia dels Estats Units

3.1 La integració de l’Amèrica Llatina en el mercat mundial

3.2 L’ordre oligàrquic a l’Amèrica Llatina

3.2.1 Argentina i Xile sota l’estat oligàrquic

3.2.2 El triomf del projecte reformista a l’Argentina i a Xile

3.2.3 Del Mèxic oligàrquic al Mèxic revolucionari

3.3 Els Estats Units: de la frontera de l’oest a la Guerra Hispano-cubano- nord-americana

3.4 Els Estats Units com a potència de l’hemisferi

3.5 L’impacte de la Primera Guerra Mundial sobre el continent

3.5.1 La postguerra a l’Amèrica Llatina

3.5.2 La guerra i la postguerra als Estats Units

Capítol 4. Amèrica entre la guerra i la revolució: de la Primera Guerra Mundial al període de J. F. Kennedy

4.1 Els moviments obrers a l’Amèrica Llatina

4.2 La crisi de 1929 a Amèrica

4.2.1 Amèrica Llatina davant la depressió

4.2.2 El New Deal

4.3 El populisme llatinoamericà i l’estat desenrotllista

4.3.1 El populisme.

4.3.2 L’estat desenrotllista

4.4 Els Estats Units de la Guerra a la Nova Frontera

4.4.1 Els Estats Units en la postguerra: Truman i la «força ansiosa»

4.4.2 L’era de l’opulència: d’Eisenhower a Kennedy

4.4.3 La Nova Frontera

Capítol 5. De l’Aliança per al Progrés a la democratització i la desmilitarització

5.1 La influència de la revolució cubana

5.2 La cultura política de l’esquerra davant la nova conjuntura continental

5.3 La resposta nord-americana i la presència soviètica

5.4 Xile, d’Allende a Pinochet.

5.5 Militarisme i dictadures. Tipologia i fases dels règims militars. Els casos de Brasil i Argentina

5.6 La revolució sandinista

5.7 La violació sistemàtica dels drets humans

5.8 Els Estats Units, de Johnson a Clinton

5.9 Les últimes independitzacions de les colònies americanes

5.10 La dècada perduda

5.11 La lluita armada en els vuitanta i els noranta. De Sendero Luminoso a l’EZLN

5.12 Els processos de democratització a l’Amèrica Llatina

5.13 Les integracions regionals americanes

Cronologia bàsica de la història contemporània d’Amèrica

Mapes

Índex onomàstic

Índex analític

Bibliografia

Citació

Marimon, A. [Antoni] & Santacreu Soler, J. M. [Josep Miquel] & Tabanera García, N. [Nuria] (2002). Història contemporània d'Amèrica (2a ed.). Universitat de València.

Marimon, Antoni y Santacreu Soler, Josep Miquel y Tabanera García, Nuria. Història contemporània d'Amèrica (2a ed.). Universitat de València, 2002.

MARIMON, Antoni y SANTACREU SOLER, Josep Miquel y TABANERA GARCÍA, Nuria. Història contemporània d'Amèrica (2a ed.). Valencia: Universitat de València, 2002. ISBN 978-84-370-5366-0.

Marimon, Antoni y Santacreu Soler, Josep Miquel y Tabanera García, Nuria. Història contemporània d'Amèrica (2a ed.). Valencia: Universitat de València; 2002. 432 p.

Copiar al portapapeles