Product Documents

Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià

Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents

Andrés Gomis Fons

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 25

ISBN: 978-84-9134-276-2

Matèria: geografia

Idioma: català

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2018

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 212

18,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

En aquesta publicació analitzarem la realitat de la cooperació intermunicipal en el territori valencià, sobre la base de la identificació de les xarxes que els municipis formen entre ells i de la seua intensitat. Analitzar les dinàmiques de col·laboració existents entre els municipis és d’interès per a encarar des de les actuacions públiques una estratègia territorial més efectiva, i resulta d’utilitat tant per als mateixos governs locals com per al govern autonòmic. El text s’organitza en tres parts ben diferenciades. La primera inclou el marc teòric i conceptual, on situem l’estudi de la cooperació intermunicipal i del territori en relació amb el desenvolupament, la coherència de polítiques i la governança territorial. Després s’analitza quin és el context en què es desenvolupa la cooperació intermunicipal al País Valencià. I per últim s’analitzen totes les formes i xarxes de cooperació intermunicipal existents i la seua implantació en el territori valencià, així com les finalitats i àmbits territorials. El text es tanca amb un darrer capítol de síntesi i recapitulació on es repassen les aportacions i conclusions del treball i es plantegen possibles línies de futur en termes de política territorial.

Citació

Gomis Fons, A. [Andrés] (2018). Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents. Universitat de València.

Gomis Fons, Andrés. Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents. Universitat de València, 2018.

GOMIS FONS, Andrés. Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents. Valencia: Universitat de València, 2018. ISBN 978-84-9134-276-2.

Gomis Fons, Andrés. Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents. Valencia: Universitat de València; 2018. 212 p.

Copiar al portapapeles