Fundamentos para la evaluación de titulaciones universitarias desde un modelo de cohesión social: el proyecto UNIVECS

José González-Such, Jesús Miguel Jornet-Meliá, Carlos Sancho-Álvarez, Margarita Bakieva-Karimova, coords.

ISBN: 978-84-9133-434-7

Matèria: psicologia i ciències de l'educació

Idioma: castellà

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 23,5 x 15,5 cm

Pàgines: 168

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

En la cimera que va celebrar el Consell d’Europa a Lisboa l’any 2000 es va acordar que totes les polítiques públiques de la Unió Europea havien de guiar-se prenent com a criteri la consecució de la cohesió social (CS) europea. Es pretenia que l’any 2010 aquesta meta s’haguera assolit. Tot i que no ha sigut així, encara estan vigents els principis i objectius que s’hi assenyalaven. Posteriorment, la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib, també va plantejar la seua utilitat com a criteri que orientara el desenvolupament regional. En aquest marc, a Laeken (Bèlgica) es va elaborar, l’any 2001, un portafolis d’avaluació dels avanços dels països europeus en CS, i en 2005, el Consell d’Europa va publicar la guia d’indicadors per a planificar i avaluar les polítiques de CS. Els grups d’investigació GEM Educo –d’educació i cohesió social– i InnovaMIDE –d’innovació docent– de la Universitat de València es van plantejar, recolzats en diversos projectes d’I+D, dissenyar models d’avaluació de la qualitat de les institucions i els sistemes educatius prenent com a criteri de qualitat la CS. En aquest marc de treball, i una vegada dissenyats els programes per a avaluar les institucions escolars preuniversitàries, s’aborda en aquest text l’anàlisi teòrica per a dissenyar un model d’avaluació de les titulacions universitàries.

Índex

Índex

Prólogo

Introducción

1. Definición del modelo UNIVECS (Universidad y cohesión social) para la evaluación de titulaciones universitarias

2. Sentido de pertenencia como dimensión de evaluación en UNIVECS

3. Inclusión educativa como dimensión de evaluación en UNIVECS

4. Bienestar social: definición del constructo dentro del modelo UNIVECS

5. Sostenibilidad como dimensión de evaluación en UNIVECS

6. Movilidad social como constructo de UNIVECS

7. Validación de la dimensión autonomía personal dentro del constructo de cohesión social para la evaluación de titulaciones universitarias

8. El constructo confianza en el modelo UNIVECS

9. El constructo participación dentro del modelo UNIVECS

10. El mapa de indicadores del modelo UNIVECS (MI- UNIVECS)

Referencias bibliográficas

Acerca de los autores

Citació

González-Such, J. [José] & Jornet-Meliá, J. M. [Jesús Miguel] & Sancho-Álvarez, C. [Carlos] & Bakieva-Karimova, M. [Margarita ] (coords.) (2021). Fundamentos para la evaluación de titulaciones universitarias desde un modelo de cohesión social: el proyecto UNIVECS. Universitat de València.

González-Such, José y Jornet-Meliá, Jesús Miguel y Sancho-Álvarez, Carlos y Bakieva-Karimova, Margarita (coords.). Fundamentos para la evaluación de titulaciones universitarias desde un modelo de cohesión social: el proyecto UNIVECS. Universitat de València, 2021.

GONZÁLEZ-SUCH, José y JORNET-MELIÁ, Jesús Miguel y SANCHO-ÁLVAREZ, Carlos y BAKIEVA-KARIMOVA, Margarita (coords.). Fundamentos para la evaluación de titulaciones universitarias desde un modelo de cohesión social: el proyecto UNIVECS. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9133-434-7.

González-Such, José y Jornet-Meliá, Jesús Miguel y Sancho-Álvarez, Carlos y Bakieva-Karimova, Margarita (coords.). Fundamentos para la evaluación de titulaciones universitarias desde un modelo de cohesión social: el proyecto UNIVECS. Valencia: Universitat de València; 2021. 168 p.

Copiar al portapapeles