Product Documents

Fundamentos de optometría, 2a ed.

Refracción ocular

Walter Furlan, Javier García Monreal, Laura Muñoz Escrivá

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 40

ISBN: 978-84-370-7383-5

Matèria: ciències

Submatèries: física

Idioma: castellà

Any ed.: 2009

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 274 pp.

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquesta nova edició de Fundamentos de optometría incorpora els avanços més importants en els procediments, tant objectius com subjectius, que s'utilitzen en optometria per a obtenir la refracció ocular. Amb la finalitat d'afermar els conceptes teòrics, cada capítol presenta una sèrie de qüestions resoltes. Cadascuna de les tècniques estudiades té associada una pràctica de laboratori en la qual s'exposa el procediment optomètric en qüestió. Aquest manual és una eina de consulta actualitzada, tant per als estudiants d'optometria com per als professionals en actiu, que està destinada a cobrir un buit important en la bibliografia en castellà sobre els fonaments de la refracció ocular.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1. Refracción ocular. Acomodación y ametropías

1.1 Introducción

1.2 Refracción ocular. Definiciones y clasificación general

1.3 Acomodación

1.4 Variación de la amplitud de acomodación con la edad. Presbicia.

1.5 Hipermetropía

1.6 Miopía

1.7 Astigmatismo

1.8 Anisometropía

1.9 Visión en ojos amétropes

1.10 Compensación óptica de las ametropías

1.11 Representación vectorial de a compensación.

Capítulo 2. Técnicas de refracción objetiva

2.1 Introducción

2.2 Retinoscopía

2.3 Refracción objetiva automática

2.4 Práctica 1: Introducción al uso del retinoscopio y neutralización de ametropías esféricas

2.5 Práctica 2: Reconocimiento y neutralización de astigmatismos

2.6 Práctica 3: Retinoscopía en ojo real

Capítulo 3. Queratometría

3.1 Introducción

3.2 Principio de funcionamiento del queratómetro

3.3 Relación entre el radio y la potencia corneal

3.4 Reflejo corneal y astigmatismo

3.5 Queratómetro de Javal-Schiøtz

3.6 Queratómetro de Helmholtz

3.7 Notación y cálculo del astigmatismo corneal

3.8 Precisión y contraste de medidas

3.9 Otras técnicas y usos de la queratometría

3.10 Práctica: Manejo de los queratómetros de Javal y Helmholtz

Capítulo 4. Introducción al examen subjetivo

4.1 Introducción

4.2 Agudeza visual

4.3 Relación de la AV con la ametropía

4.4 Sistemas estenopeicos

4.5 Medida de la AV en la práctica clínica

4.6 Agudeza visual en visión próxima

4.7 Material empleado para la refracción subjetiva

4.8 Examen subjetivo. Procedimiento general

4.9. Práctica: Pruebas preliminares y agudeza visual en función de la ametropía

Capítulo 5. Método de la miopización

5.1 Introducción

5.2 Determinación del componente esférico de la refracción. Máximo positivo con máxima agudeza visual

5.3 Afinamiento del componente esférico de la refracción con el test bicromático

5.4 Determinación del componente cilíndrico de la refracción con el test horario

5.5 Segundo MPMAV monocular. Punto final del examen subjetivo.

5.6 Práctica 1: Máximo positivo con máxima agudeza visual y test bicromático

5.7 Práctica 2: Test horario y segundo MPMAV

Capítulo 6. Los cilindros cruzados de Jackson

6.1 Introducción

6.2 Cilindros cruzados de Jackson fijos. Afinamiento del componente esférico

6.3 Afinamiento del componente cilíndrico

6.4 Descripción de la técnica de los CCJ en el espacio de potencias dióptricas

6.5 Consideraciones prácticas

6.6 Práctica: Determinación y afinamiento del astigmatismo ocular con los cilindros cruzados de Jackson

Capítulo 7. Balance biocular

7.1 Introducción

7.2 Métodos de disociación

7.3 Balance binocular

7.4 Dominancia ocular

7.5 Práctica 1: Dominancia ocular, balance y MPMAV binocular

7.6 Práctica 2: Examen optométrico completo en un caso real

Capítulo 8. Métodos complementarios de examen

8.1 Introducción

8.2 Test «Punto final más pequeño, más oscuro» para afinar el componente esférico de la refracción

8.3 Refracción meridional

8.4 Optotipos rotatorios

8.5 Práctica 1: Tests alternativos para el afinamiento del componente esférico de la refracción

8.6 Práctica 2: Medida de la amplitud de acomodación y determinación de la adición de cerca en un présbita

8.7 Práctica 3: Refracción meridional

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE ANALÍTICO

Citació

Furlan, W. D. [Walter D.] & García Monreal, J. [Javier] & Muñoz Escrivá, L. [Laura] (2009). Fundamentos de optometría, 2a ed. Refracción ocular. Universitat de València.

Furlan, Walter D. y García Monreal, Javier y Muñoz Escrivá, Laura. Fundamentos de optometría, 2a ed. Refracción ocular. Universitat de València, 2009.

FURLAN, Walter D. y GARCÍA MONREAL, Javier y MUÑOZ ESCRIVÁ, Laura. Fundamentos de optometría, 2a ed. Refracción ocular. Valencia: Universitat de València, 2009. ISBN 978-84-370-7383-5.

Furlan, Walter D. y García Monreal, Javier y Muñoz Escrivá, Laura. Fundamentos de optometría, 2a ed. Refracción ocular. Valencia: Universitat de València; 2009. 274 p.

Copiar al portapapeles