Product Documents

Fonts d'informació en ciències de la salut

Alejandro de la Cueva, Rafael Aleixandre i Josep Manuel Rodríguez

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 48

ISBN: 978-84-370-5145-1

Matèria: història de la ciència i documentaciò

Idioma: català

Any ed.: 2002

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 212 pp.

12,00 €

Sinopsi

Detalles

Sovint els professionals desconeixen l'existència de fonts d'informació d'interès per a la seua activitat o no empren correctament els recursos a l'abast. Amb un domini de les eines adequades, els usuaris poden obtenir un gran rendiment a partir del coneixement de l'estructura de les fonts i de tots els recursos que aquestes poden proporcionar. Aquesta obra, que combina la descripció teòrica sistemàtica de les distintes fonts d'informació en ciències de la salut amb l'aproximació pràctica, resulta de gran utilitat per instruir els estudiants en la localització, el maneig i la recuperació de les principals fonts d'informació i per orientar els docents en aquest complex àmbit de recerca.

Índex

Índex

Índex
PRÒLEG
INTRODUCCIÓ
Capítol 1. La comunicació científica i les fonts d’informació
Capítol 2. Revistes, llibres i sèries de revisió
2.1 Revistes mèdiques
2.1.1 Tipus d’articles mèdics
2.1.2 Parts d’un article mèdic
2.1.3 Requisits d’uniformitat per als manuscrits presentats a revistes biomèdiques («Normes de Vancouver»).
2.2 Llibres
2.3 Sèries de revisió
Capítol 3. Literatura grisa: informes, tesis doctorals i actes de congressos
3.1 Definició
3.2 Tesis doctorals
3.2.1 Fonts d’informació per a la recerca de tesis
3.2.2 Fonts d’informació per a l’obtenció de tesis
3.3 Informes
3.4 Conferències i congressos
3.4.1 Fonts bibliogràfiques 3.4.2 Calendaris i directoris
3.5 Patents, traduccions i altres fonts
Capítol 4. Obres de consulta i referència
4.1 Fonts d’informació terminològica
4.1.1 Diccionaris
4.1.2 Nomenclatures
4.1.3 Classificacions
4.2 Enciclopèdies
4.3 Directoris
4.4 Estadístiques sanitàries
4.5 Guies sobre obres de referència
4.6 Síntesis de dades
4.7 Altres fonts d’interés
Capítol 5. Recuperació d’informació en bases de dades
5.1 Directoris de bases de dades
5.1.1 Independents del productor/distribuïdor
5.1.2 Del productor/distribuïdor
5.1.3 Disponibles a les biblioteques mèdiques.
5.2 Quines bases de dades són les més adequades per a un tema concret de recerca?
5.3 Com es pot accedir a aquestes bases de dades?
5.4 Com es poden fer bones recerques delegades?
Capítol 6. Index Medicus i base de dades MEDLINE
6.1 Index Medicus
6.2 MEDLINE
6.3 Medical Subject Headings (MeSH)
6.4 Guia de consulta de MEDLINE amb WebSPIRS
Capítol 7. Excerpta Medica i base de dades EMBASE
7.1 Estructura del repertori imprés
7.2 Control del vocabulari
7.3 Base de dades EMBASE
7.4 EMBASE List of Journals Abstracted
7.5 Excerpta Medica/EMBASE versus Index Medicus/MEDLINE
Capítol 8. Índice Médico Español i base de dades IME
8.1 Antecedents
8.2 Estructura del repertori imprés
8.3 La base de dades IME.
8.4 Guia de consulta de la base de dades IME en CD-ROM per a Windows
Capítol 9. Current Contents
9.1 Estructura del repertori imprés
9.2 Accés al Current Contents en versions automatitzades
Capítol 10. Science Citation Index i Journal Citation Reports
10.1 Repertori imprés del Science Citation Index
10.2 Formats de consulta de la base de dades Science Citation Index
10.3 Utilització del Science Citation Index per a l’estudi de l’activitat científica
10.4 Journal Citation Reports
10.5 Guia de consulta de la base de dades Science Citation Index (SCI) per a Windows en CD-ROM
10.6 Guia de consulta de la base de dades Journal Citation Reports (JCR) en CD-ROM
Capítol 11. Altres bases de dades d’interés en ciències de la salut
11.1 BIOSIS
11.2 Chemical Abstracts
11.3 Índice Español de Ciencia y Tecnología
11.4 PsycINFO
11.5 Bases de dades especialitzades de la National Library of Medicine
11.6 El sistema BIREME
11.7 The Cochrane Library
11.8 Base de dades DOCUMED
Capítol 12. Fonts d’informació sobre ciències de la salut a Internet
12.1 Internet i l’accés a la informació
12.2 Serveis de comunicació interpersonal
12.3 Bases de dades
12.4 Revistes electròniques
12.5 Biblioteques mèdiques
12.6 Transferència de fitxers mèdics
12.7 Informació sobre ciències de la salut a Internet
12.7.1 Organismes oficials
12.7.2 Associacions d’afectats i professionals
12.7.3 Empreses privades
12.7.4 Directoris, portals i eines de recerca
12.7.5 Altres recursos recopilats per bibliotecaris/documentalistes
Bibliografia
Índex de figures
Índex de fonts, serveis i recursos d’informació
Índex onomàstic

Citació

Aleixandre Benavent, R. [Rafael] & Rodríguez Gairín, J. M. [Josep Manuel] (2002). Fonts d'informació en ciències de la salut. Universitat de València.

Aleixandre Benavent, Rafael y Rodríguez Gairín, Josep Manuel. Fonts d'informació en ciències de la salut. Universitat de València, 2002.

ALEIXANDRE BENAVENT, Rafael y RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel. Fonts d'informació en ciències de la salut. Valencia: Universitat de València, 2002. ISBN 978-84-370-5145-1.

Aleixandre Benavent, Rafael y Rodríguez Gairín, Josep Manuel. Fonts d'informació en ciències de la salut. Valencia: Universitat de València; 2002. 212 p.

Copiar al portapapeles