Product Documents

Fonaments de zoologia

J. M. Michelena, J. Lluch, J. Baixeras

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 70

ISBN: 978-84-370-5858-0

Matèria: ciències

Submatèries: biologia

Idioma: català

Any ed.: 2004

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 290 pp.

16,00 €

Sinopsi

Detalles

La zoologia és la ciència que estudia els animals: una disciplina biològica clàssica d'ensenyança superior. Aquest manual pretén posar a disposició dels estudiants una eina complementària als textos clàssics de zoologia. Especialment dissenyada per als interessats en l'estudi d'aquesta matèria en la llengua pròpia, hi trobaran la majoria dels termes d'ús freqüent a nivell universitari. Comença amb aspectes introductoris, com ara els models estructurals, la taxonomia o la nomenclatura zoològica, per a passar tot seguit a l'estudi dels principals grups d'animals, des dels porífers fins als mamífers. Al llarg de 19 temes es desplega una caracterització general del grup zoològic, un estudi de la seua anatomia i biologia, i un apartat dedicat a la classificació. En un últim capítol es dóna una visió dels biomes i la distribució de la fauna.

Índex

Índex

Índex
Pròleg
Capítol 1. Concepte de zoologia
1.1 Objecte d’estudi de la zoologia
1.2 La idea d’espècie en zoologia
1.3 Història de les idees zoològiques
Capítol 2. Sistemàtica i nomenclatura
2.1 Classificació i sistemàtica
2.2 Nivells taxonòmics
2.3 Principis de classificació
2.4 Taxonomia evolutiva
2.5 Taxonomia numèrica
2.6 Cladisme.
2.7 Nomenclatura zoològica
Capítol 3. Promorfologia
3.1 Introducció
3.2 Models fonamentals
3.3 La simetria: tipus
3.4 Cefalització i polaritat
3.5 Metameria, ciclomeria i tagmatització
Capítol 4. Evolució animal
4.1 L’origen dels animals
4.2 Bases embriològiques i morfològiques de la classificació animal
4.3 La segmentació: radials i espirals
4.4 La gastrulació: diblàstics i triblàstics
4.5 El blastòpor i el seu destí: protòstoms i deuteròstoms
4.6 El celoma i el seu significat: acelomats, pseudocelomats i celomats
4.7 Grans línies evolutives en els animals. Els embrancaments animals
Capítol 5. Porífers
5.1 Fílum dels porífers: caracterització
5.2 Organització corporal i tipus cel·lulars
5.3 Nivells estructurals
5.4 Biologia
5.5 Sinopsi sistemàtica
5.6 Altres diblàstics senzills: fílums placozous i mesozous
Capítol 6. Cnidaris
6.1 Fílum dels cnidaris: caracterització
6.2 Diferenciació cel·lular. Cnidòcits
6.3 El cicle biològic metagenètic: pòlips i meduses
6.4 Sinopsi sistemàtica
6.5 Fílum dels ctenòfors
Capítol 7. Acelomats
7.1 Fílum dels platihelmints: caracterització
7.2 Sinopsi sistemàtica
7.3 Organització dels turbel·laris
7.4 L’adaptació al parasitisme
7.5 Heteroxènia i fases larvàries
7.6 Altres grups acelomats: fílums nemertins i gnatostomúlids
Capítol 8. Pseudocelomats
8.1 El model pseudocelomat. Consideracions generals
8.2 Fílum dels nematodes: caracterització
8.3 Sinopsi sistemàtica
8.4 Organització corporal
8.5 Altres fílums pseudocelomats
Capítol 9. Anèl·lids i altres grups afins
9.1 Caracterització
9.2 Sinopsi sistemàtica i relacions filogenètiques
9.3 Organització corporal
9.4 Biologia
9.5 Grups afins: sipuncúlids, equiürs i pogonòfors
Capítol 10. Mol·luscs
10.1 Caracterització
10.2 Organització corporal
10.3 Sinopsi sistemàtica i radiació adaptiva
Capítol 11. Introducció als artròpodes
11.1 Caracterització
11.2 Organització externa i apèndixs
11.3 Anatomia
11.4 Reproducció i biologia
11.5 Classificació
Capítol 12. Crustacis
12.1 Caracterització
12.2 Organització externa
12.3 Organització interna
12.4 Reproducció i desenvolupament
12.5 Classificació
Capítol 13. Queliceriformes
13.1 Caracterització
13.2 Merostomats
13.3 Aràcnids
13.4 Reproducció i desenvolupament. Biologia
13.5 Picnogònids
13.6 Classificació
Capítol 14. Miriàpodes
14.1 Caracterització
14.2 Símfils
14.3 Pauròpodes
14.4 Diplòpodes
14.5 Quilòpodes
14.6 Relacions filogenètiques
Capítol 15. Hexàpodes
15.1 Caracterització
15.2 Organització externa
15.3 Organització interna
15.4 Biologia
15.5 Importància econòmica dels insectes
15.6 Classificació
Capítol 16. Lofoforats
16.1 Caracterització
16.2 Foronidis
16.3 Ectoproctes
16.4 Braquiòpodes
Capítol 17. Equinoderms
17.1 Caracterització
17.2 L’aparell aqüífer o ambulacral
17.3 Organització corporal. La simetria
17.4 Biologia i reproducció. La diplèurula
17.5 Filogènia i sinopsi sistemàtica
17.6 Deuteròstoms menors
Capítol 18. Cordats
18.1 Caracterització
18.2 Hipòtesi d’origen
18.3 Urocordats
18.4 Cefalocordats
Capítol 19. Primers vertebrats
19.1 Caracterització
19.2 Organització corporal
19.3 Primers vertebrats
19.4 Vertebrats gnatostomats
19.5 Placoderms
19.6 Condrictis
19.7 Acantodis
19.8 Osteïctis
Capítol 20. Amfibis
20.1 Caracterització
20.2 Origen dels tetràpodes
20.3 Anatomia i biologia
20.4 Sinopsi sistemàtica
Capítol 21. Rèptils
21.1 Caracterització
21.2 Origen dels rèptils
21.3 Anatomia i biologia
21.4 Testudins
21.5 Diàpsids
Capítol 22. Ocells
22.1 Caracterització
22.2 Caràcters generals: les plomes
22.3 Organització interna
22.4 Biologia: reproducció i migració
22.5 Origen i relacions filogenètiques
Capítol 23. Mamífers
23.1 Característiques generals
23.2 Origen i relacions
23.3 Adaptacions estructurals i funcionals
23.4 Classificació dels mamífers: prototeris, metateris i euteris
Capítol 24. Els animals en la biosfera
24.1 Introducció
24.2 Biomes
24.3 Regions zoogeogràfiques
Referències bibliogràfiques

Citació

Baixeras, J. [Joaquín] & Lluch Tarazona, J. [Javier] & Michelena Saval, J. M. [José Manuel] (2004). Fonaments de zoologia. Universitat de València.

Baixeras, Joaquín y Lluch Tarazona, Javier y Michelena Saval, José Manuel. Fonaments de zoologia. Universitat de València, 2004.

BAIXERAS, Joaquín y LLUCH TARAZONA, Javier y MICHELENA SAVAL, José Manuel. Fonaments de zoologia. Valencia: Universitat de València, 2004. ISBN 978-84-370-5858-0.

Baixeras, Joaquín y Lluch Tarazona, Javier y Michelena Saval, José Manuel. Fonaments de zoologia. Valencia: Universitat de València; 2004. 290 p.

Copiar al portapapeles