Product Documents

Fonaments de bioquímica (5a ed.)

Juli Peretó, Ramon Sendra, Mercè Pamblanco, Carme Bañó

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 15

ISBN: 978-84-370-6268-6

Matèria: ciències

Submatèries: biologia, química

Idioma: català

Any ed.: 2005

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 376 pp.

24,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

La bioquímica és una forma d'estudi de la biologia, aquella que tracta de revelar els secrets moleculars de la vida. Els conceptes bioquímics bàsics són fonamentals per a estudiants tan diversos com els de biologia, medicina, química, farmàcia o enginyeria agrònoma. Aquest llibre s'ha confeccionat pensant en la seua utilitat per a un curs d'introducció a la bioquímica dins dels nous plans d'estudis. S'hi estudia la relació estructura-funció en biomacromolècules, la bioenergètica i el metabolisme intermediari i finalitza amb exemples de comunicació entre cèl·lules, integració metabòlica o patologia molecular que ajuden a relacionar les idees i els conceptes exposats.

Índex

Índex

PREFACI A LA PRIMERA EDICIÓ

PRESENTACIÓ A LA CINQUENA EDICIÓ

PART I

INTRODUCCIÓ

Capítol 1. L’aproximació bioquímica a l’estudi de la vida

1.1 El camp d’estudi de la bioquímica

1.2 Generalitzacions sobre la matèria viva

1.3 L’origen de la vida

L’ARBRE FILOGENÈTIC UNIVERSAL

Capítol 2. Composició química dels éssers vius

2.1 Elements químics presents en la matèria viva

2.2 Aigua

2.3 Biomolècules maó

2.4 Biomacromolècules i associacions supramoleculars

UNA APROXIMACIÓ AL MÓN DE LES BIOMOLÈCULES

PART II

ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE LES PROTEÏNES

Capítol 3. Estructura de les proteïnes

3.1 Enllaç peptídic i estructura primària

3.2 Estructura tridimensional

3.3 Proteïnes fibroses i proteïnes globulars

3.4 Plegament i desnaturalització de proteïnes

Capítol 4. Dinàmica de proteïnes

4.1 Unió de lligands a proteïnes

4.2 Cooperativitat i al·losterisme

4.3 Unió de l’oxigen a la mioglobina i a l’hemoglobina

EXPLORANT LA SELVA PROTEICA

PART III

ENZIMOLOGIA

Capítol 5. Estructura i funció dels enzims

5.1 Naturalesa química dels enzims

5.2 Mecanismes de catàlisi

5.3 Cinètica de Michaelis-Menten

5.4 Inhibició enzimàtica

Capítol 6. Mecanismes moleculars de la regulació enzimàtica

6.1 Control de la síntesi i degradació d’enzims

6.2 Regulació al·lostèrica d’enzims

6.3 Regulació per modificació covalent

6.4 Amplificació de senyals

ABRAÇADES MOLECULARS

PART IV

ESTRUCTURA I FUNCIÓ DELS ÀCIDS NUCLEICS

Capítol 7. Estructura i organització dels àcids nucleics

7.1 Estructura primària i secundària dels àcids nucleics

7.2 Estructures superiors: DNA superenrotllat

7.3 Organització dels genomes i estructures dels gens

7.4 L’anàlisi de les seqüències genòmiques completes

Capítol 8. Replicació, reparació i transcripció del DNA

8.1 Replicació del DNA

8.2 Reparació del DNA

8.3 Transcripció

8.4 Mecanismes de control de la transcripció

8.5 Processament posttranscripcional dels RNA

Capítol 9. Traducció

9.1 Codi genètic

9.2 Activació d’aminoàcids

9.3 Etapes de la biosíntesi proteica

9.4 Localització funcional de proteïnes

CENTAURES GENÈTICS

PART V

BIOENERGÈTICA

Capítol 10. El flux biològic de l’energia

10.1 Bioquímica del trifosfat d’adenosina (ATP)

10.2 Estratègies per a la generació de l’ATP

10.3 Transport a través de la membrana

10.4 Transducció quimiosmòtica de l’energia

Capítol 11. Cadenes de transport electrònic i síntesi d’ATP

11.1 Cadena de transport electrònic mitocondrial

11.2 Cadena de transport electrònic fotosintètica del cloroplast

11.3 ATP-sintasa

11.4 Circuits quimiosmòtics

ALIANCES ANCESTRALS

PART VI

METABOLISME INTERMEDIARI

Capítol 12. Panorama del metabolisme

12.1 Organització del metabolisme

12.2 Control metabòlic

12.3 Etapes del metabolisme energètic en mamífers

Capítol 13. L’acetil CoA i el cicle de l’àcid cítric

13.1 Procedències i destinacions de l’acetil CoA

13.2 Etapes enzimàtiques i regulació del cicle de l’àcid cítric

13.3 Caràcter amfibòlic del cicle de l’àcid cítric i reaccions anapleròròtiques

Capítol 14. Metabolisme de glícids

14.1 Glicòlisi

14.2 Gluconeogènesi

14.3 Ruta oxidativa dels fosfats de pentosa

14.4 Fixació autotròfica de diòxid de carboni

14.5 Metabolisme del glicogen i del midó

14.6 Regulació integrada del metabolisme de glícids

Capítol 15. Metabolisme de lípids

15.1 Metabolisme de triacilglicerols

15.2 Metabolisme d’àcids grassos

15.3 Regulació del metabolisme d’àcids grassos

15.4 Formació i utilització de cossos cetònics

15.5 Metabolisme del colesterol

Capítol 16. Metabolisme de composts nitrogenats

16.1 Catabolisme d’aminoàcids

16.2 Excreció de nitrogen i cicle de la urea

16.3 Fixació del nitrogen

16.4 Biosíntesi d’aminoàcids

16.5 Metabolisme de nucleòtids

Capítol 17. Coordinació i integració del metabolisme

17.1 Regulació hormonal

17.2 Bioquímica tissular

17.3 Exemples d’adaptacions metabòliques

17.4 Bases moleculars d’algunes malalties metabòliques hereditàries

PROTEÏNES POLIFACÈTIQUES

IL·LUSTRACIONS

BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX ANALÍTIC

ÍNDEX ONOMÀSTIC

Citació

Bañó, C. [Carme] & Pamblanco, M. [Mercè] & Peretó, J. [Juli] & Sendra, R. [Ramon] (2005). Fonaments de bioquímica (5a ed.). Universitat de València.

Bañó, Carme y Pamblanco, Mercè y Peretó, Juli y Sendra, Ramon. Fonaments de bioquímica (5a ed.). Universitat de València, 2005.

BAÑÓ, Carme y PAMBLANCO, Mercè y PERETÓ, Juli y SENDRA, Ramon. Fonaments de bioquímica (5a ed.). Valencia: Universitat de València, 2005. ISBN 978-84-370-6268-6.

Bañó, Carme y Pamblanco, Mercè y Peretó, Juli y Sendra, Ramon. Fonaments de bioquímica (5a ed.). Valencia: Universitat de València; 2005. 376 p.

Copiar al portapapeles