Product Documents

Finançament territorial i infraestructures de transport al País Valencià

Lògiques i resistències en el procés valencià de desenvolupament territorial

Néstor Vercher Savall

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 16

ISBN: 978-84-370-9746-6

Matèria: economia

Idioma: català

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2015

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,5 cm

Pàgines: 180 pp.

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Finançament autonòmic i infraestructures de transport es conjuguen en aquest estudi amb l'objectiu de cercar-hi relacions entre dues àrees amb propòsits, a priori, independents, però amb rerefons força lligats. D'una banda, el finançament del territori valencià es presenta menor a la mitjana estatal i insuficient per fer front a les competències de despesa transferides. D'altra banda, la inversió i dotació de l'economia valenciana en matèria d'infraestructures de transport esdevenen inferiors als valors de la regió mitjana espanyola i deficients per aprofitar les capacitats socioeconòmiques valencianes. Els resultats van més enllà i apunten, entre d'altres, a una asimetria global en les relacions econòmiques Estat-regió. Igualment, l'increment de la descentralització en política fiscal i d'infraestructures o l'activació del pilar institucional es revelen com iniciatives essencials per tal de superar les lògiques i resistències del procés valencià de desenvolupament territorial presentades en aquest volum.

Índex

Índex

ÍNDEX

I. PLANTEJAMENT DE LA RECERCA

1. Justificació, antecedents, hipòtesi i objectius

2. Disseny i limitacions de la recerca

II. FONAMENTS TEÒRICS

1. Finançament territorial

1.1. Desenvolupament i finançament d’un territori

1.2. Descentralització fiscal: vessants teòriques i arguments

1.3. Elements clau en l’anàlisi del finançament autonòmic: mecanismes d’anivellament, corresponsabilitat fiscal i comportaments estratègics

2. Infraestructures de transport

2.1. Definicions i tipologies

2.2. Característiques econòmiques de les infraestructures de transport

2.3. El paper de les infraestructures de transport en les diferents teories de desenvolupament econòmic

2.4. Impacte econòmic de les infraestructures

III. UNA REVISIÓ A LA CONFIGURACIÓ DELS MODELS DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC DE L’ESTAT ESPANYOL

1. El model foral i les comunitats de règim comú

2. Del model transitori del 1978 al model vigent

IV. ELS PROBLEMES DEL FINANÇAMENT AUTONÒMIC VALENCIÀ

1. Punt de partida: la situació de les finances públiques

2. El menor finançament autonòmic dels valencians

3. Les insuficiències del finançament i els seus efectes

4. Reflexions preliminars sobre finançament territorial

V. INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT AL PAÍS VALENCIÀ

1. Competències de gestió de les infraestructures de transport

1.1. Competències de gestió de carreteres

1.2. Competències de gestió de ferrocarrils

1.3. Competències de gestió d’ aeroports

1.4. Competències de gestió de ports

2. Anàlisi desagregada de l’estoc i la inversió en infraestructures de transport

2.1. Estoc i inversió en carreteres

2.2. Estoc i inversió en ferrocarrils

2.3. Estoc i inversió en ports

2.4. Estoc i inversió en aeroports

3. Anàlisi conjunta de l’estoc i la inversió

4. Reflexions preeliminars sobre infraestructures de transport

VI. LES RELACIONS ENTRE EL FINANÇAMENT TERRITORIAL I LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

1. És rellevant l’activitat econòmica i el nivell de riquesa dels territoris?

2. Es detecta solidaritat o eficiència econòmica en la distribució de recursos?

3. Balances fiscals: la visió global

4. Reflexions preeliminars sobre les relacions entre el finançament territorial i les infraestructures de transport

VII. REFLEXIONS FINALS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

FONTS DE DADES

ANNEXOS

Annex 1. Índex de taules i figures

Annex 2. Taules i figures

Citació

Vercher Savall, N. [Néstor] (2015). Finançament territorial i infraestructures de transport al País Valencià. Lògiques i resistències en el procés valencià de desenvolupament territorial. Universitat de València.

Vercher Savall, Néstor. Finançament territorial i infraestructures de transport al País Valencià. Lògiques i resistències en el procés valencià de desenvolupament territorial. Universitat de València, 2015.

VERCHER SAVALL, Néstor. Finançament territorial i infraestructures de transport al País Valencià. Lògiques i resistències en el procés valencià de desenvolupament territorial. Valencia: Universitat de València, 2015. ISBN 978-84-370-9746-6.

Vercher Savall, Néstor. Finançament territorial i infraestructures de transport al País Valencià. Lògiques i resistències en el procés valencià de desenvolupament territorial. Valencia: Universitat de València; 2015. 180 p.

Copiar al portapapeles