Product Documents

Exploring evaluative, emotive and persuasive strategies in discourse

Antonio García-Gómez, Mercedes Díez-Prados, eds.

Col·lecció: English in the World Series, 13

ISBN: 978-84-9134-287-8

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Idioma: castellà, anglès

Any ed.: 2018

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 22,5 cm.

Pàgines: 240

15,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

This volume delves into the discursive construction of three closely linked linguistic functions: evaluation, emotion, and persuasion in order to explore how they may intertwine. The discourse genres examined comprise business pitches, political debates, media discourse, fiction, social networks, etc., either in English or Spanish. The editors bring together a miscellanea of papers written by scholars from different Spanish universities and with different research backgrounds to deal with diverse topics under the general premise that an evaluative process underlies every persuasive act and that persuasion is commonly achieved by emotive discourse.

Aquest volum aprofundeix en la construcció discursiva de tres funcions lingüístiques estretament vinculades: l'avaluació, l'emoció i la persuasió per a explorar com poden entrellaçar-se. Els gèneres discursius examinats inclouen discursos de negocis, debats polítics, discursos mediàtics, ficció, xarxes socials, etc., ja siga en anglès o en espanyol. Els editors reuneixen una miscel·lània de treballs escrits per acadèmics de diferents universitats espanyoles i amb diferents antecedents de recerca per a tractar diversos temes sota la premissa general que tot acte persuasiu es basa en un procés avaluatiu i que la persuasió s'aconsegueix comunament mitjançant un discurs emotiu.

Citació

AA.VV. (2018). Exploring evaluative, emotive and persuasive strategies in discourse. Universitat de València.

AA.VV. Exploring evaluative, emotive and persuasive strategies in discourse. Universitat de València, 2018.

AA.VV. Exploring evaluative, emotive and persuasive strategies in discourse. Valencia: Universitat de València, 2018. ISBN 978-84-9134-287-8.

AA.VV. Exploring evaluative, emotive and persuasive strategies in discourse. Valencia: Universitat de València; 2018. 240 p.

Copiar al portapapeles