Product Documents

Europa en su primer crecimiento

De Carlomagno al año mil

Pierre Toubert

Traducció: Antoni Domènech

Col·lecció: Història, 23

ISBN: 978-84-370-6423-9

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: castellà

Coeditor: Editorial Universidad de Granada

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 420 pp.

26,00 €

Sinopsi

Detalles

Si hi ha uns segles foscos en la història europea, sens dubte aquests són els segles IX i X. Foscos, indubtablement, perquè les fonts són escasses, però foscos, sobretot, perquè els historiadors han alimentat aquesta reputació: en deixar de banda el segle i mig que separa el gloriós regnat de Carlemany del naixement de la dinastia capeta, ningú no ha sabut veure en quina mesura va ser important aquest període. Ho enfoquem a través de l'evolució de l'estatus de les persones, de les tècniques o, fins i tot, de la moneda o dels intercanvis, per a qui sàpia veritablement llegir els textos i fer seus els descobriments de l'arqueologia, resulta evident que és en el segle X -i no després- quan cal situar el primer creixement d'Occident. Tant a Alemanya occidental com a la França i a la Itàlia actuals (països sobre els quals llavors se estenia aproximadament el món carolingi), els fenòmens es compassen: millor explotada per un nombre més gran d'homes, socialment integrats en una família d'una tipologia nova, la terra ofereix millors rendiments, desencadenant el cicle d'un primer creixement. Amb aquesta vara de mesurar, les successions dinàstiques, les revolucions als palaus i les guerres esdevenen epifenòmens sobre els quals seria una equivocació detenir-se massa. Multiplicant les investigacions i els estudis de casos concrets sobre qüestions considerades irresolubles, desplegant una erudició sorprenent -i sempre apassionant-, Pierre Toubert ens ofereix un llibre pioner que sens dubte serà el punt de partida d'una profunda renovació historiogràfica.

Índex

Índex

PRÓLOGO Primera parte

LA CUESTIÓN DE LA PROPIEDAD SEÑORIAL EN GENERAL

1. LA CUESTIÓN DE LA PROPIEDAD SEÑORIAL

1III. Historiografía y problemática: las grandes etapas

1111.A. En torno a la génesis del régimen de propiedad señorial: germanistas contra romanistas

1111.B. De la genética-ficción al análisis descriptivo: la edad de los economistas (hacia 1880-hacia 1914)

1111.C. El dilema de Dopsch: ¿Gran o pequeña propiedad?

1111.D. La economía carolingia: ¿Economía agraria o economía de cambio? El dilema de Pirenne

1.II. Las fuentes

1111.A. Fuentes relativas a las propiedades señoriales fiscales

1111.B. Los polípticos

 III. El sistema de propiedad señorial: beneficio señorial y producción campesina

1111.A. El tamaño de las propiedades señoriales

1111.B. Las reservas de la propiedad señorial y el beneficio señorial directo

1111.C. La pars colonica: trabajo y subsistencia del campesinado

1111.C. 1. Funcionalidad del sistema de la curtis bipartita

1111.C. 2. Estructura y estatus de la masada

 IIV. El régimen de propiedad señorial y la economía global de la alta Edad Media

2. LA PARTE DE LA GRAN PROPIEDAD SEÑORIAL EN EL DES2. PEGUE ECONÓMICO DE OCCIDENTE (SIGLOS VIII AL X)

3. LA ITALIA RURAL EN LOS SIGLOS VIII Y IX. ENSAYO DE UNA TIPOLOGÍA DE LA PROPIEDAD SEÑORIAL

3. I. La estructura de la propiedad señorial italiana y sus característiticas originales

IIII. El contenido social de la gran propiedad señorial y la evolución de los estatus personales durante los siglos VIII y IX

 III. Particularidades italianas en el seno del conjunto territorial carolingio (finales de siglo viii-inicios del siglo X)

Conclusión: De la curtis al castrum, la Italia agraria a finales del siglo IX

4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CAMBIO

4. EN ITALIA (SIGLOS VIII AL X)

I II. Miradas atrás

IIII. Las bases del sistema: la propiedad territorial

III. A. El substrato lombardo

III. B. Los siglos IX y X

 III. El sistema de la propiedad señorial

III. A. La lógica del sistema: estructura del beneficio de la propiedad señorial

III. B. Flexibilidad del modelo clásico y líneas evolutivas

 IV. Sistema de la propiedad señorial y estructuras de cambio

I V. Economía de la propiedad señorial, economía monetaria

III. A. El instrumento monetario mismo

III. B. Las funciones económicas de la moneda

5. UN MITO HISTORIOGRÁFICO: LA SERICULTURA ITALIANA DE LA ALTA EDAD MEDIA (SIGLOS IX Y X)

6. LA LIBERTAD PERSONAL DURANTE LA ALTA EDAD MEDIA Y EL PROBLEMA DE LOS ARIMANNI

II I. Los arimanni de Fedor Schneider y su prolongación en la «Königsfreientheorie»

I II. Los arimanni de Gian Piero Bognetti y el concepto de una segunI II. da edad lombarda

 III. Los arimanni de Giovanni Tabacco: del «ordinamento» pubblico

 III. carolingio a la sociedad feudal

 IV. Balance y perspectivas

Segunda parte

LA CUESTIÓN MATRIMONIAL Y LA FAMILIA

7. LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO CRISTIANO DESDE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA HASTA EL AÑO MIL

 III. La herencia romana

 III. Los ajustes de la alta Edad Media

 III. Matrimonio y sociedad (siglos IX y X)

8. LA TEORÍA DEL MATRIMONIO EN LOS MORALISTAS CAROLINGIOS

 III. Un eje de lectura de los specula conjugatorum: la fides

 III. Proles, o el estado conyugal

 III. Sacramentum: el jalón carolingio en el recorrido sacramental

9. FAMILIAS: EL MOMENTO CAROLINGIO (SIGLOS VIII AL X)

 III. Familias campesinas (siglos IX y X)

 III. A. Nuevas fuentes

 III. B. El grupo doméstico

 III. C. Dinámica del ciclo doméstico y tendencia demográfica

 III. D. Economía de la propiedad señorial y política familiar

I II. Familias aristocráticas (siglos VIII al X)

 III. Ideología del matrimonio y funciones del modelo matrimonial

10. DEL NOMBRE DE PERSONA AL NOMBRE DE FAMILIA. FA10. MILIA Y CONCIENCIA FAMILIAR EN EL LACIO MEDIEVAL

II I. Algunos problemas

I II. Los nombres de persona en el Lacio (siglos X al XII)

 III. Hacia el nombre de familia: la antroponimia en el Lacio hacia 1200

 IV. El grupo familiar durante los siglos X al XII: estructura de conjunto

Conclusión: Familias aristocráticas y poder en el siglo IX

Citació

Domènech, A. [Antoni] & Toubert, P. [Pierre] (2006). Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al año mil. Universitat de València.

Domènech, Antoni y Toubert, Pierre. Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al año mil. Universitat de València, 2006.

DOMÈNECH, Antoni y TOUBERT, Pierre. Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al año mil. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6423-9.

Domènech, Antoni y Toubert, Pierre. Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al año mil. Valencia: Universitat de València; 2006. 420 p.

Copiar al portapapeles