Europa: derechos, culturas

Javier de Lucas Martín, coord.

Col·lecció: Drets Humans

ISBN: 978-84-370-6501-4

Matèria: dret

Idioma: castellà

Coeditor: Editorial Tirant lo Blanch

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 21,5 cm

Pàgines: 176 pp.

19,00 €

Sinopsi

Detalles

Europa viu un procés accelerat d'increment de la multiculturalitat, per factors exògens (els fluxos migratoris) i endògens (les minories nacionals, culturals, religioses), als quals cal afegir el fenomen dels pobles sense Estat que reclamen reconeixement. En aquest escenari, les reivindicacions d'identitat cultural en termes de drets cobren especial rellevància. Aquest llibre recull algunes aportacions realitzades al seminari Ciutadania Europea i Conflictes Culturals, organitzat pel Grup d'Estudis sobre Ciutadania, Immigració i Minories de la Universitat de València entorn de dos d'aquests conflictes que solen assenyalar-se com a arquetips de les dificultats que els europeus hem d'afrontar. El primer, el problema de les pràctiques comunament designades com a mutilacions genitals femenines, la complexitat del qual ha de ser tinguda en compte a l'hora de les respostes jurídiques i polítiques, que no han de reduir-se a la resposta penal, sense abdicar de la garantia de drets fonamentals. El segon, la denominada qüestió del vel, un dels exemples més visibles de la discussió que es produeix en el que amb tota justícia ha de denominar-se el "islam europeu", i que afecta sobretot, encara que no sols, al reconeixement i garantia efectiva dels drets de les dones musulmanes en els nostres països. La perspectiva multidisciplinària, que inclou des del dret constitucional al dret penal, la sociologia jurídica i l'antropologia, assegura una anàlisi que supera els límits de la tradicional perspectiva sectorial, tan freqüent en algunes de les aproximacions sobre aquestes qüestions quan s'han realitzat des de la dogmàtica jurídica. A més, s'ofereixen dues contribucions relatives a la discussió de la polèmica identitat cultural europea i als instruments que poden fer possible una cultura plural, encara millor, la interculturalitat europea en clau educativa.

Citació

Javier de Lucas Martín, c. [coord.] (2006). Europa: derechos, culturas. Universitat de València.

Javier de Lucas Martín, coord. Europa: derechos, culturas. Universitat de València, 2006.

JAVIER DE LUCAS MARTÍN, coord. Europa: derechos, culturas. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6501-4.

Javier de Lucas Martín, coord. Europa: derechos, culturas. Valencia: Universitat de València; 2006. 176 p.

Copiar al portapapeles