Ethics and ethnicity in the Literature of the United States

María Frías, José Liste, Begoña Simal, eds.

Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans, 44

ISBN: 978-84-370-6455-0

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Idioma: anglès

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm

Pàgines: 238 pp.

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

L'ètica es pot definir com la relació amb l'altre, la resposta obligatòria a un altre que precedeix qualsevol norma específica de conducta moral, una relació ètica primordial que és la base de qualsevol codi ètic o moral particular. Quan aquest altre es particularitza com a l'altre ètnic, ¿com es veu afectada en la seua mateixa articulació aquesta concepció de l'ètica? ¿Té l'etnicitat com a concepte un caire ètic? ¿Existeix una ètica de l'etnicitat? Pel contrari, ¿l'ètica és ètnica? ¿El matís ètnic d'allò ètic redueix de cap manera l'àmbit d'actuació d'allò ètic? En una cultura com la dels Estats Units, fundada sobre una ètica individualista de caràcter paradoxalment universalitzant que es veu qüestionada constantment per les pròpies constriccions imposades a la singularitat ètnica dels seus molts altres, aquestes preguntes semblen especialment pertinents. Els assaigs d'aquest volum demostren implícitament que aquestes preguntes no tenen respostes definitives perquè es tracta de termes el domini conceptual dels quals es refereix a allò singular i diferent, a les singularitats obstinadament no generalitzables de l'altre. La literatura diversa dels Estats Units ens proporciona el terreny textual propici per aquesta conjunció d'allò ètic i ètnic. Com ho demostra el panorama transhistòric d'aquests assaigs, aquesta contestació és intrínseca a la pròpia literatura donada la seua explicitació de l'allò altre i, a la vegada, la seua participació en la domesticació d'aquest mateix altre. La literatura dels Estats Units, amb les seues demandes de pluralitat discursiva històricament determinades i amb les seues generalitzacions totalitzants i trascendentals, esdevé un corpus on destaca l'articulació d'aquest doble moviment. La conjunció d'allò ètic amb allò ètnic evita el tancament de l'apertura ètica ja que un enfocament ètnic qüestiona la temptació de l'ètica cap a l'abstracció, mentre que l'impuls ètic ens manté alerta davant la constitució universalitzant i estereotipada de les identitats ètniques.

Citació

Frías, M. [María] & Liste, J. [José] & Simal, B. [Begoña] (2006). Ethics and ethnicity in the Literature of the United States. Universitat de València.

Frías, María y Liste, José y Simal, Begoña. Ethics and ethnicity in the Literature of the United States. Universitat de València, 2006.

FRÍAS, María y LISTE, José y SIMAL, Begoña. Ethics and ethnicity in the Literature of the United States. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6455-0.

Frías, María y Liste, José y Simal, Begoña. Ethics and ethnicity in the Literature of the United States. Valencia: Universitat de València; 2006. 238 p.

Copiar al portapapeles