Product Documents

Estudis lingüístics valencians

Joan Veny Clar

Emili Casanova, Antoni Ferrando, eds.

Col·lecció: Honoris Causa, 25

ISBN: 978-84-370-7471-9

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 2009

Enquadernació: cartoné

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 338 pp.

23,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest volum pretén ser el complement científic de l'homenatge acadèmic que la Universitat de València va tributar al professor Joan Veny (Campos, Mallorca, 1932) amb motiu de la seua investidura com a doctor honoris causa de la nostra Universitat. Aquesta antologia d'estudis lingüístics, dedicada a l'estudi del valencià, comprèn articles sobre etimologia, geolingüística, contacte de llengües, dialectologia filològica, estandardització, cultura popular i llengua literària, i és també un reconeixement al mestratge del professor Veny i un gest de gratitud per a qui ha esmerçat tantes hores a entendre i a explicar la història de les nostres paraules.

Biografía

Antoni Ferrando Francés  és catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de València (UV). Ha estat director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i del Departament de Filologia Catalana de la UV. És membre de l’IIFV, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la Fundació Huguet, de Castelló, i corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, de Barcelona. Ha estat membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001-2021), president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (2012-2017), fundador i primer director de la revista ‘Caplletra’, de la col·lecció Biblioteca Sanchis Guarner de l’IIFV i codirector de la col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana de la UV. S’ha especialitzat en història de la llengua, història de la cultura i edició de textos. Entre les seues publicacions destaquen ‘Consciència idiomàtica i nacional dels valencians’ (1980) ‘Els certàmens poètics valencians’ (1983), ‘Sobre el marc històric de “Curial e Güelfa”’ (1997), ‘El paper dels primers editors (1473-1523) en la fixació del català modern’ (1999), ‘Història de la llengua catalana’ (en col·laboració amb Miquel Nicolás, 2005, 2011), ‘De Xarq al-Andalus a Regne de València. La situació lingüística i sociolingüística a les terres valencianes al segle XIII’ (2010), ‘La gènesi romana d’una norma lingüística catalana de segle XV’ (2011), ‘La construcció de la norma cancelleresca catalana’ (2016), ‘Aportacions a l’estudi del català literari medieval’ (2018), ‘El model lingüístic de ‘Curial e Güelfa’’ (2018), ‘Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat’ (2018, 2019), ‘La poliglòssia en la predicació de Vicent Ferrer’ (2020), ‘Llorente i Blasco Ibáñez: entre la política i la literatura’ (2021), ‘Els orígens històrics del valencià’ (2023). Ha traduït i dirigit l’edició del ‘Llibre del Repartiment de València’ (1978) i ha estat editor dels ‘Estudis lingüístics i culturals sobre ‘Curial e Guelfa’’ (2012).  

Índex

Índex

Nota dels editors

DISCURSOS PRONUNCIATS

EN L’ACTE D’INVESTIDURA

Laudatio acadèmica a càrrec del Dr. Emili Casanova

Lectio pronunciada pel Dr. Joan Veny i Clar

Paraules de cloenda de l’Excm. Sr. Rector Francisco Tomás Vert

BIOBIBLIOGRAFIA

ESTUDIS LINGÜÍSTICS VALENCIANS

I Etimologia

1. DE LA BÈL·LUA AL TAURÓ: SUPERVIVENTS CATALANS DEL LL. PISTRIX

2. BUSNADA ‘TRONADA, PLUJA FORTA’, ARABISME O ROMANISME?

3. L’ÈTIM DE MERITA ‘FREDELUGA’: ENTRE L’ARABISME I L’ONOMATOPEIA

4. L’ORIGEN DE L’ICTIÒNIM HISPÀNIC BAILA ‘DICENTRARCHUS PUNCTATUS

II Geolingüística

5. EL VALENCIÀ EN L’ATLES LINGÜÍSTIC DEL DOMINI CATALÀ

6. DE LA NINETA A L’ÀNIMA DE L’ULL

7. DUES CAVALLES SOBREVINGUDES EN DOMINI CATALÀ

8. RELACIONS TOPONÍMIQUES I LINGÜÍSTIQUES ENTRE LES BALEARS I LA MARINA

III Aragonès i valencià

9. GAL·LICISME I ARAGONESISME EN ELS SIGNIFICANTS CATALANS DE ‘FILABERQUÍ’

IV Dialectologia filològica

10. EL VALENCIÀ ANTIC SAURA ‘GRALLA’ NO ÉS UN MOT FANTASMA

V Dialectologia i estàndard

11. EL VALENCIÀ EN LA PROPOSTA DEL CATALÀ ESTÀNDARD

VI Cultura popular

12. LEUCONÍQUIA I CULTURA POPULAR

VII Llengua i literatura

13. VALENCIANITAT DEL CURIAL

VIII Els mestres valencians

14. MANUEL SANCHIS GUARNER

15. GERMÀ COLÓN O LA PASSIÓ PER LES PARAULES

BIBLIOGRAFIA CITADA

ÍNDEX DE MOTS

Citació

Casanova Herrero, E. [Emili] & Ferrando Francés, A. [Antoni] & Veny Clar, J. [Joan] (2009). Estudis lingüístics valencians. Universitat de València.

Casanova Herrero, Emili y Ferrando Francés, Antoni y Veny Clar, Joan. Estudis lingüístics valencians. Universitat de València, 2009.

CASANOVA HERRERO, Emili y FERRANDO FRANCÉS, Antoni y VENY CLAR, Joan. Estudis lingüístics valencians. Valencia: Universitat de València, 2009. ISBN 978-84-370-7471-9.

Casanova Herrero, Emili y Ferrando Francés, Antoni y Veny Clar, Joan. Estudis lingüístics valencians. Valencia: Universitat de València; 2009. 338 p.

Copiar al portapapeles