Estructura urbana y movilidad en el área metropolitana de Valencia

Análisis de la evolución entre los años 1902-1942-1982-2017

Carmen Zornoza Gallego

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 36

ISBN: 978-84-9133-460-6

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 270

25,00 €

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Aquest llibre estudia la relació entre l’estructura urbana i la mobilitat diària dels ciutadans de l’àrea metropolitana de València sota una perspectiva coevolutiva, és a dir, des de l’assumpció que aquests dos conceptes es defineixen i modelen mútuament al llarg del temps. En primer lloc, s’analitzen les característiques, implicacions i tendències de la relació entre mobilitat i estructura urbana, per a, posteriorment, i dins d’aquest marc teòric, estudiar la història del desenvolupament dels transports urbans en aquesta àrea metropolitana, ja que els espais urbans actuals són el producte de la interacció entre les característiques ja establertes i les noves condicions que hi van sorgint. Com a punts de referència per a extraure la informació, es proposen quatre dates que abasten més d’un segle: 1902, 1943, 1987 i 2017.

Índex

Índex

ÍNDICE

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS

1.2. ESTRUCTURA

 

CAPÍTULO 2. CIUDAD: MOVILIDAD Y ESTRUCTURA URBANA

2.1. RECURSO TIEMPO

2.2. ESCALAS URBANAS

2.3. PROCESO EXPANSIVO DE LAS METRÓPOLIS

 

CAPÍTULO 3. LA CIUDAD DE VALENCIA Y LOS TRASPORTES QUE MODELAN

SU HISTORIA

3.1. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA CIUDAD Y SU ENTORNO

3.2. LOS TRANSPORTES EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA

3.2.1. La ciudad ferroviaria: la ciudad de València desde 1852 hasta 1956

3.2.2. La ciudad del automóvil: la ciudad de València desde 1956 hasta 2019

3.2.3. Nuevas tendencias en la ciudad de València

 

CAPÍTULO 4. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

4.1. BASE TERRITORIAL DEL ANÁLISIS

4.2. FUENTES DE DATOS

4.2.1. Fuentes de datos para la reconstrucción de la red ferroviaria

4.2.2. Fuentes de datos para la reconstrucción de la red viaria

4.2.3. Fuentes de datos para la ocupación del suelo

4.2.4. Fuentes de datos para la población

4.3. METODOLOGÍA ASOCIADA A LA RED FERROVIARIA

4.3.1. Reconstrucción de las redes ferroviarias (1898, 1943,1982, 2019)

4.3.2. Análisis de la accesibilidad temporal de los espacios metropolitanos a través

del sistema ferroviario

4.4. METODOLOGÍA ASOCIADA A LA RED VIARIA

4.4.1. Reconstrucción de las redes viarias (1902, 1943, 1983, 2017)

4.4.2. Construcción de los elementos viarios

4.4.3. Evolución viaria

4.5. METODOLOGÍA ASOCIADA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO

4.5.1. Creación de los modelos de suelo artificial

4.5.2. Evolución del suelo artificial

4.6. METODOLOGÍA ASOCIADA A LA EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA URBANA - MOVILIDAD EN EL AMV

 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

5.1. EL ESPACIO URBANO CENTRAL

5.2. EVOLUCIÓN FERROVIARIA

5.2.1. Variación de la infraestructura ferroviaria

5.2.2. Accesibilidad temporal de los espacios metropolitanos a través del sistema

ferroviario

5.3. EVOLUCIÓN VIARIA

5.3.1. Indicadores del viario y la trama urbana para 2017: análisis estático

5.3.2. Aplicación de los indicadores del viario: análisis evolutivo (1902-1942-1983-

2017)

5.4. EVOLUCIÓN DEL SUELO ARTIFICIAL

5.4.1. Resultados metodológicos para la detección del suelo artificial

5.4.2. Evolución de suelo artificial en el AM

5.4.3. Evolución del suelo artificial por término municipal

5.5. EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA URBANA - MOVILIDAD

EN EL AMV

5.5.1. Evolución del espacio-tiempo metropolitano a través de las redes de

transporte

5.5.2. Relación entre la localización de la población y los tiempos sobre las redes de

transporte

5.5.3. Evolución del suelo artificial a través de las redes de transporte

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

 

BIBLIOGRAFÍA

 

ANEXO 1. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE ARTIFICIALIZACIÓN

A-1.1. OBTENCIÓN DE MODELOS A EVALUAR A PARTIR DE DISTINTOS

PARÁMETROS

A-1.2. EVALUACIÓN DEL AJUSTE SUPERFICIAL Y POR TIPOLOGÍAS A PARTIR

DEL SIOSE

A-1.3. EVALUACIÓN DEL AJUSTE ESPACIAL A PARTIR DEL CATASTRO

Citació

Zornoza Gallego, C. [Carmen] (2022). Estructura urbana y movilidad en el área metropolitana de Valencia. Análisis de la evolución entre los años 1902-1942-1982-2017. Universitat de València.

Zornoza Gallego, Carmen. Estructura urbana y movilidad en el área metropolitana de Valencia. Análisis de la evolución entre los años 1902-1942-1982-2017. Universitat de València, 2022.

ZORNOZA GALLEGO, Carmen. Estructura urbana y movilidad en el área metropolitana de Valencia. Análisis de la evolución entre los años 1902-1942-1982-2017. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-460-6.

Zornoza Gallego, Carmen. Estructura urbana y movilidad en el área metropolitana de Valencia. Análisis de la evolución entre los años 1902-1942-1982-2017. Valencia: Universitat de València; 2022. 270 p.

Copiar al portapapeles