Espacios de vida. Casa, hogar y cultura material en la Europa Medieval

Juan Vicente García Marsilla, ed

ISBN: 978-84-9133-491-0

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: castellà

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 16,5 x 23 cm

Pàgines: 546

30,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

L’estudi de l’habitatge i del seu contingut aporta un ampli repertori d’evidències per a conèixer múltiples aspectes sobre el que representava l’espai domèstic per als homes i les dones del passat. La casa ha estat i és una gran conquesta de la humanitat com a fonament material de la família, pilar de l’ordre social, realitat moral i política, unitat organitzativa i, a l’època medieval, cèl·lula fiscal i demogràfica. A més, hi convergeixen nombroses activitats, des de la reproducció del valor agregat domèstic a la transmissió de coneixements i sentiments; la socialització de la família o la producció de l’empresa domèstica. Però, a més, la casa no es pot percebre com quelcom aïllat, sinó que cal tenir també en compte el seu contingut material, tot l’univers d’estris, mobles, vaixelles, robes, etc., que formen part d’això que anomenem la “cultura material” d’un període històric. I tampoc no hem d’oblidar que, en les societats complexes, un habitatge és també un bé immoble, un objecte econòmic en si mateix, que pot ser comprat, venut, donat, traspassat en herència, dividit, ampliat o hipotecat.

Aquest caràcter polièdric de l’habitatge a l’Europa medieval és tractat ací per investigadors de diferents disciplines, des d’historiadors a arqueòlegs, historiadors de l’art o arquitectes que, en divuit treballs diferents, projecten les seues mirades convergents sobre les llars de l’Europa medieval.

Índex

Índex

Casas y hogares medievales. Miradas convergentes

I. LA VIVIENDA COMO ESPACIO Y COMO INVERSIÓN

Crecimiento urbano y desarrollo de la producción. Poblas y obradores medievales en la ciudad de València a la luz de la arqueología

Microtransformaciones de la casa patio toledana a finales de la Edad Media

La vivienda medieval valenciana. Reflexiones desde el punto de vista arquitectónico

Un espejo social. Representaciones de la vida doméstica en los techos pintados medievales

Ecos de lo cotidiano en la pintura gótica. El hogar, el espacio privilegiado para la vida

Quasdam domos nostras. El mercado inmobiliario en Valencia a principios del siglo xv

II. LA CULTURA MATERIAL DE LOS AJUARES DOMÉSTICOS

La vida cotidiana en el área meridional del reino medieval de Valencia en los siglos xiii y xiv. La cultura material medieval en la Pobla de Ifach (Calp, Alicante)

The Domestic and Personal Goods of Southampton’s People, 1250-1500

Espacios domésticos y cultura material en las viviendas aragonesas. Una mirada a través de las fuentes escritas (siglos xiv-xv)

Reconstruir uns espais habitats de la ciutat de Lleida als segles xiv-xvi. Entre els documents escrits i les imatges

Materials d’escriptura i lectura en llars de la ciutat de Mallorca baixmedieval

Belleza cristalina. El vidrio y sus espacios en las viviendas valencianas de la Baja Edad Media

III. VIVIENDAS Y GRUPOS SOCIALES

Archéologie et mobilier du quotidien dans les résidences des élites (France, xe-xiie siècles)

Marcadores de estatus. Espacios y objetos de la distinción en las viviendas valencianas medievales

De palacios que trajo la arqueología. La materialidad de ciertos elementos definidores de modelos de casas principales en la València de los siglos xiii-xiv al xvi

Casas de la huerta bajomedieval de València. Los espacios de Barrinto y Julià, dos alquerías convergentes con planteamientos iniciales distintos

Del vivir aristocrático. Los bienes domésticos de la familia del difunto virrey de Cerdeña Nicolau Carròs de Arborea en Cáller en 1487

Una mirada al espacio doméstico de los menestrales dedicados a los oficios de la construcción. Entre la casa, el hostal, el solar y la cantera (Valencia, siglos xiv-xv)

De nuevo sobre la vivienda tardoandalusí. Una revisión de las casas de El Castillejo de los Guájares, Granada

Citació

García Marsilla, J. V. [Juan Vicente] (2022). Espacios de vida. Casa, hogar y cultura material en la Europa Medieval. Universitat de València.

García Marsilla, Juan Vicente. Espacios de vida. Casa, hogar y cultura material en la Europa Medieval. Universitat de València, 2022.

GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente. Espacios de vida. Casa, hogar y cultura material en la Europa Medieval. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-491-0.

García Marsilla, Juan Vicente. Espacios de vida. Casa, hogar y cultura material en la Europa Medieval. Valencia: Universitat de València; 2022. 546 p.

Copiar al portapapeles