Els parlars valencians (4a ed. actualitzada)

Vicent Beltran Calvo, Carles Segura-Llopes

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 34

ISBN: 978-84-1118-015-3

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Coeditor: Academia Valenciana de la Llengua, Institut d'Estudis Catalans

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 400

24,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

A partir dels estudis consolidats i, sobretot, d’un meritori treball de camp amb enquestes dialectològiques a informants de més de 250 localitats de la geografia valenciana, "Els parlars valencians" descriu, amb rigor i profusió, la riquesa lingüística que presenta el català al País Valencià. L’obra s’organitza en quatre parts: la primera mostra una visió general de les característiques dels parlars descrits, mentre que en el segon apartat es classifica i descriu cadascuna de les varietats estudiades. La tercera està ordenada segons l’estructura tradicional de les monografies dialectals, que inclou la fonètica, la morfosintaxi i el lèxic. Tanca el llibre l’Atles lingüístic dels parlars valencians, amb 56 mapes a tot color on queden representades geogràficament les variacions lingüístiques. Els treballs que han donat lloc a aquest llibre han estat mereixedors del Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines 2017.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓ

PRIMERA PART. CARACTERITZACIÓ GENERAL DELS PARLARS VALENCIANS

1. ELS PARLARS VALENCIANS A VISTA D’OCELL

2. HISTÒRIA DEL VALENCIÀ

1. Origen del valencià

2. Caracterització lingüística del valencià antic

3. EL VALENCIÀ DE FRONTERA. EL CASTELLÀ I L’ARAGONÉS

1. Els parlars de frontera

2. Caracterització dels parlars valencians de frontera

3. Alguns exemples de parlars valencians de frontera

4. El castellà fronterer i el valencià perdut

5. Els castellanismes del valencià

4. EL VALENCIÀ I ALTRES LLENGÜES

5. EL VALENCIÀ I L’ESTÀNDARD

SEGONA PART. VARIETATS GEOGRÀFIQUES DEL VALENCIÀ

6. EL VALENCIÀ TORTOSÍ

7. EL VALENCIÀ SEPTENTRIONAL

8. EL VALENCIÀ CENTRAL

9. EL VALENCIÀ MERIDIONAL

1. El valencià meridional (no mallorquí)

2. El valencià mallorquí

10. EL VALENCIÀ ALACANTÍ

TERCERA PART. DESCRIPCIÓ DELS PARLARS VALENCIANS

11. FONÈTICA DEL VALENCIÀ

1. Vocalisme tònic

2. Vocalisme àton

3. Consonantisme

4. Adaptacions fonètiques dels cultismes

10 ELS PARLARS VALENCIANS

12. MORFOSINTAXI DEL VALENCIÀ

1. Gènere

2. Nombre

3. Derivació

4. Articles

5. Demostratius

6. Possessius

7. Quantificadors

8. Pronoms

9. Preposicions, adverbis i connectors

10. Interjeccions

11. Verbs

12. Sintaxi

13. LÈXIC DEL VALENCIÀ

1. Món humà

2. La casa

3. Alimentació i lèxic relacionat

4. Construcció. Món urbà

5. El camp. Accidents geogràfics. Meteorologia

6. Món natural

7. Localismes

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAFIA

ANNEX. Atles lingüístic dels parlars valencians

Citació

Beltran Calvo, V. [Vicent] & Segura Llopes, C. . [Carles ] (2022). Els parlars valencians (4a ed. actualitzada). Universitat de València.

Beltran Calvo, Vicent y Segura Llopes, Carles. Els parlars valencians (4a ed. actualitzada). Universitat de València, 2022.

BELTRAN CALVO, Vicent y SEGURA LLOPES, Carles. Els parlars valencians (4a ed. actualitzada). Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-1118-015-3.

Beltran Calvo, Vicent y Segura Llopes, Carles. Els parlars valencians (4a ed. actualitzada). Valencia: Universitat de València; 2022. 400 p.

Copiar al portapapeles