Product Documents

Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició

Josep E. Ribera i Condomina, Maria Josep Marín Jordà, Núria Alturo Monné, eds.

ISSN: 1135-416X

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català, anglès

Any ed.: 2018

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 21 cm.

Pàgines: 360

8,00 €

Sinopsi

Detalles

La cohesió referencial integra una sèrie de mecanismes gramaticals lèxics de tipus fòric que estableixen lligams de caràcter sintàctic i semàntic entre les entitats discursives. Mitjançant la referència, els significats textuals s’entreteixeixen, de manera que es creen una sèrie de xarxes coreferencials i de sentit a través de les quals s’encadenen els mots per contribuir a la cohesió textual. L’objectiu general d’aquest volum ha estat reunir una sèrie de treballs representatius de les darreres aportacions de la lingüística contemporània a l’estudi de la referència. Així, tractem d’oferir un ventall ampli i variat d’estudis, onze en total, sobre la cohesió referencial: s’hi inclouen treballs sobre la diversitat de mecanismes de referència, preferentment de tipus endofòric i aportacions emmarcades en paradigmes lingüístics diversos. En aquest sentit, l’ordenació dels treballs que integren el monogràfic segueix a grans trets els paradigmes lingüístics en què s’emmarquen.