Product Documents

El lugar del campesino

En torno a la obra de Reyna Pastor

Ana Rodríguez, ed.

Col·lecció: Història, 32

ISBN: 978-84-370-6393-5

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: castellà

Coeditor: CSIC

Any ed.: 2007

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 424 pp.

16,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Múltiple ha estat per a Reyna Pastor el lloc del camperol. Ha estat un lloc físic, on conrear i on habitar, però també un lloc als boscos i als erms; un espai de lluita i de cooperació, un lloc social: en la comunitat i en les estructures familiars, a les xarxes del poder feudal i en les formes de solidaritat local. Ha estat un lloc construït des del conflicte i la resistència, en la identitat -o, molt millor, en la consciència de classe- i en la diferenciació interna; des de baix, atribuint a la comunitat, a la família i al camperol mateix la capacitat d'elaborar estratègies i d'utilitzar recursos propis, no només d'encaixar com a subjecte inerme l'acció senyorial. Tots aquests aspectes poden haver-se convertit en tòpics en excés en aquests moments, però no ho eren en absolut fa trenta anys, i menys encara al si de la historiografia sobre l'edat mitjana hispana. Identificar problemes, replantejar preguntes, aplicar una nova mirada a camins trillats, desbrossar les fonts, enriquir els models d'anàlisi, posar-los en moviment i treure a la llum les seues forces interiors, han estat els moments clau en el procés de reflexió històrica que, contracorrent en alguns moments, va emprendre Reyna Pastor fa ja molts anys. Reyna Pastor (Buenos Aires, 1925), descendent directa d'espanyols i alumna de Claudio Sánchez Albornoz, ha estat professora a la Universitat de Buenos Aires, en la càtedra d'Història Social, ocupada per José Luis Romero, i a la Universitat Nacional de Rosario. En aquella època, en la qual va viatjar amb freqüència a Europa, va ser becària en l'École donis Hautes Études en Sciences Sociales i professora associada a la Universitat d'Aix a Provence, en el departament dirigit per Georges Duby. De la seua etapa argentina destaquen les obres "Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval" i "Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico-sociales: Toledo, siglos XI-XIII". Després del cop d'estat militar, Reyna Pastor va emprendre el 1976, com tants altres argentins, el camí de l'exili polític, deixant a Argentina nombrosos deixebles. Des de llavors rau en Espanya, on ha estat professora de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat Complutense de Madrid i, des de 1987, del departament d'Història Medieval del Centre d'Estudis Històrics del CSIC, institució de la qual havia sortit, cinquanta anys enrere, Claudio Sánchez Albornoz camí de l'exili argentí. De la seua etapa espanyola destaquen "Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la formación feudal", l'obra que més influència ha exercit en el medievalisme espanyol, i tres llibres de treball en equip, un d'ells, "Transacciones sin mercado. Instituciones, propiedad y redes sociales en Galicia", traduït a l'anglès.

Índex

Índex

Ana Rodríguez, Reyna Pastor, entre lo estudiado y lo vivido

Josep Fontana, Homenaje a Reyna Pastor

Marta Bonaudo, El mundo medieval visto por Reyna Pastor desde una periferia

Chris Wickham, Espacio y sociedad en los conflictos campesinos en  la Alta Edad Media

M.ª Carmen Pallares y Ermelindo Portela, El lugar de los campesinos. De repobladores a repoblados

Josep Maria Salrach, Frente al hambre en la Edad Media

Carlos Estepa Díez, Hombres de benefactoría y behetrías en León (siglos XI-XIV). Aproximación a su estudio

José María Monsalvo, Comunales de aldea, comunales de ciudad-y-tierra. Algunos aspectos de los aprovechamientos comunitarios en los concejos medievales de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Ávila

Monique Bourin, Aspectos y gestión de los espacios incultos en la Edad Media: nuevos enfoques en la Francia meridional

Pierre Toubert, La política salarial de las comunas italianas en los siglos XIII-XIV a partir de sus estatutos comunales

Esther Pascua Echegaray, Las otras comunidades: pastores y ganaderos en la Castilla medieval

Pascual Martínez Sopena, La justicia en la época asturleonesa: entre el liber y los mediadores sociales

Isabel Alfonso, ¿Muertes sin venganza? La regulación de la violencia en ámbitos locales (Castilla y León, siglo XIII)

María Filomena Coelho Nascimento, Comunidades monásticas: relaciones de parentesco espiritual y feudalismo monástico (León, siglos XII y XIII)

Enric Guinot, Comunidad rural, municipios y gestión del agua en las huertas medievales valencianas

Pablo Sánchez León, El poder de la comunidad

Pegerto Saavedra, Las comunidades campesinas en la Galicia moderna

Antoni Furió, Las elites rurales en la Europa medieval y moderna. Una aproximación de conjunto

Citació

Rodríguez, A. [Ana] (2007). El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor. Universitat de València.

Rodríguez, Ana. El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor. Universitat de València, 2007.

RODRÍGUEZ, Ana. El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor. Valencia: Universitat de València, 2007. ISBN 978-84-370-6393-5.

Rodríguez, Ana. El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor. Valencia: Universitat de València; 2007. 424 p.

Copiar al portapapeles