Product Documents

El desterrament morisc valencià en la literatura del segle XVII

(els «autors menors»)

Manuel Lomas Cortés, ed.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 45

ISBN: 978-84-370-7745-1

Matèria: filologia, història

Submatèries: filologia catalana, història moderna

Idioma: català

Any ed.: 2010

Enquadernació: rústica

Format: 18 x 26 cm

Pàgines: 524 pp.

45,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

L'expulsió dels moriscos valencians el 1609 va causar una gran impressió en els contemporanis, que, des del punt de vista de la societat cristiana dominant, no tardarien a redactar escrits apologètics, com els textos cronístics que es recullen en aquesta obra. El primer, de Maximilià Cerdà de Tallada, havia restat inèdit fins ara, i a banda del seu valor historiogràfic, té l'interès d'estar escrit en la llengua del país en un moment ja de forta castellanització cultural. Els altres textos -d'Antonio del Corral, Juan Méndez de Vasconcelos, Vicent Pérez de Culla, Juan Ripoll i Cosimo Gaci, aquest darrer en italià- aporten una vasta informació tant sobre els fets concrets de l'expulsió com sobre la visió que d'aquest desterrament en tenien els sectors afins a la Monarquia hispànica. Es tracta, doncs, de cròniques "menors" que complementen les grans obres més conegudes i obren noves perspectives d'anàlisi.

Índex

Índex

Estudi introductori

Expulsió i producció literària

Maximilià Cerdà de Tallada

Antonio del Corral y Rojas

Juan Méndez de Vasconcelos

Vicent Pérez de Culla

Juan Ripol Cosimo Gaci

Trets temàtics

Criteris d’edició

Abreviatures

El desterrament morisc valencià en la literatura del segle XVII

1.Relació verdadera molt en particular de tot lo que ha pasat en la extració dels moriscos del present Regne de València y depopulació de aquell
2.Relación del rebelión y expulsión de los moriscos del Reyno de Valencia
3.Liga deshecha por la expulsión de los moriscos de los reynos de España
4.Expulsión de los moriscos rebeldes de la sierra y muela de Cortes
5.Diálogo de consuelo por la expulsión de los moriscos de España
6.Ragionamento di Cosimo Gaci d’intorno al dimostrare la grandezza dell’attione che Sua Maestà ha esseguita nello scacciare i Moreschi nuovi christiani traditori, heretici e apostati da tutti i suoi Regni

Índex toponomàstic

Citació

Lomas Cortés, M. [Manuel] (2010). El desterrament morisc valencià en la literatura del segle XVII. (els «autors menors»). Universitat de València.

Lomas Cortés, Manuel. El desterrament morisc valencià en la literatura del segle XVII. (els «autors menors»). Universitat de València, 2010.

LOMAS CORTÉS, Manuel. El desterrament morisc valencià en la literatura del segle XVII. (els «autors menors»). Valencia: Universitat de València, 2010. ISBN 978-84-370-7745-1.

Lomas Cortés, Manuel. El desterrament morisc valencià en la literatura del segle XVII. (els «autors menors»). Valencia: Universitat de València; 2010. 524 p.

Copiar al portapapeles