Product Documents

El derecho de autor y la información de actualidad

Periodistas, empresas y usuarios

Javier Díaz Noci

Col·lecció: Aldea Global, 42

ISBN: 978-84-9134-754-5

Matèria: dret

Idioma: castellà

Coeditor: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 280

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Qui són els vertaders autors de les notícies i a qui beneficien les normes jurídiques quan es tracta d’explotar-les econòmicament? Quina importància adquireixen els usuaris actius en la producció informativa i com els protegeix el dret? Quins moviments fan les empreses per a modificar la llei de propietat intel·lectual i poder fer front a una revolució digital que amenaça de subvertir completament els mitjans tal com els coneixíem i el model de negoci amb què ara obtenien beneficis? Quins canvis profunds ha experimentat l’elaboració de les notícies a causa del llenguatge digital i com afecta això a l’obra informativa i a la manera en què les lleis la protegeixen? A aquestes i altres preguntes tracta de donar resposta aquest llibre, a partir d’una anàlisi tant del desenvolupament de la notícia com a informació d’actualitat elaborada professionalment i industrialment com de la regulació jurídica de la propietat intel·lectual, però sobretot posant atenció a les adaptacions de les lleis sobre els drets d’autor que s’han fet necessàries amb cada nova revolució tecnològica. Avui dia, diversos fenòmens estan provocant notables transformacions en la manera en què el dret respon a les necessitats del comerç informatiu: les possibilitats del llenguatge digital afegeixen complexitat a la producció de notícies, que ara no es limita necessàriament a obres elaborades per una sola persona. La globalització fa cada vegada més necessari plantejar una harmonització de les normes jurídiques, fins i tot entre les diferents tradicions: la “common law” anglosaxona i el “copyright”, amb una concepció que afavoreix el promotor de l’obra, i la “civil law” d’arrel llatina, més inclinada, en principi, a la protecció de l’autor individual. D’altra banda, l’aparició de poderosíssimes empreses globals com Google, que han acaparat la publicitat digital, ha provocat una resposta de la indústria de mitjans de comunicació perquè els drets sobre l’ús posterior de les obres que se paguen perquè siguen produïdes pels seus treballadors siguen compensats equitativament. Altres fenòmens, com l’automatització de la producció de notícies, que encara està començant, hi han afegit complexitat en plantejar a qui s’han d’assignar els beneficis que pot reportar una obra i mitjançant quins mecanismes jurídics es podran adjudicar.

COM CITAR?

Estil Chicago

DÍAZ NOCI, Javier: El derecho de autor y la información de actualidad. Periodistas, empresas y usuarios, Valencia, Universitat Autònoma de Barcelona / Publicacions de la Universitat Jaume I / Universitat Pompeu Fabra / Publicacions de la Universitat de València (col. Aldea Global), 2021.

Estil APA

DÍAZ NOCI, Javier (2021): El derecho de autor y la información de actualidad. Periodistas, empresas y usuarios, Valencia, Universitat Autònoma de Barcelona / Publicacions de la Universitat Jaume I / Universitat Pompeu Fabra / Publicacions de la Universitat de València (col. Aldea Global).

Índex

Índex

Introducción

1. Derecho de autor y noticias en perspectiva histórica

1.1. Por qué un enfoque historiográfico

1.2. Información y autoría en el mundo clásico

1.3. Del privilegio al derecho: la creación del negocio de las noticias

1.3.1. Del manuscrito al impreso: noticias y autores hasta el surgimiento del periodismo

1.3.2. Licencias y privilegios

1.4. Hacia una regulación de la prensa y las primeras leyes sobre derecho de autor

1.4.1. El periodismo inglés y la primera ley de propiedad intelectual

1.4.2. La propiedad intelectual y las primeras constituciones modernas

1.4.3. La regulación de la propiedad intelectual de los autores en la Francia revolucionaria (1791-1793)

1.4.4. La propiedad intelectual en las dos tradiciones jurídicas

1.5. Profesión informativa y desarrollo de la propiedad intelectual

1.5.1. Periodismo como organización social y aparición del diario industrial

1.5.2. La internacionalización del derecho de autor: la Convención de Berna y otras convenciones sobre propiedad intelectual

1.5.3. Derecho de autor en el mundo digital: cómo se enfrentan las noticias a cambios profundos

2. Concepto, naturaleza jurídica y tipología de las noticias .

2.1. Presentación del problema

2.2. Los tratados internacionales

2.3. La noticia en el derecho comparado

2.4. Obras que pueden ser consideradas noticias y algunos problemas jurídicos relacionados

2.5. Digitalización de noticias: colecciones y bases de datos

2.6. Las obras huérfanas informativas

2.7. La creciente complejidad de la producción informativa: obras simples, en colaboración, colectivas y derivadas

2.8. De la obra multimedia a la obra transmedia

2.9. Contenidos producidos por los usuarios y obra derivada

3. Los autores de la información

3.1. ¿Quién es el autor de las noticias? El caso de las personas jurídicas y la obra colectiva

3.2. Periodistas empresarios (entrepreneurial journalism)

3.3. Inteligencia artificial y periodismo

3.4. ¿Pueden los animales ser autores?

3.5. Contenido producido por el usuario: el prosumidor como autor

3.6. Derechos personales: la originalidad de las noticias como requisito necesario para la protección de los derechos morales

3.7. Otros derechos morales

4. Derechos de explotación económica de las noticias

4.1. La crisis de los medios de comunicación

4.2. Derechos de los autores y las empresas: cesiones exclusivas y no exclusivas

4.2.1. ¿Derechos de los autores versus derechos de los editores?

4.2.2. La relación contractual

4.2.3. Los medios como bases de datos

4.2.4. Hacer un derecho temporal perpetuo: la cuestión de la digitalización masiva de noticias

4.2.5. Antologías: ¿disponen los autores de un derecho de colección?

4.2.6. Compensación

4.2.7. Territorialidad de los derechos, territorialidad de los mercados

4.3. Excepciones y limitaciones

4.3.1. Una lista tasada: las excepciones en la civil law

4.3.2. Fair use

4.4. Licencias y alternativas

4.4.1. Licencia mediante código

4.4.2. Identificador de objetos digitales y noticias

4.4.3. Creative Commons y otras licencias

4.4.4. Microlicencias

4.5. Derechos conexos 

4.5.1. Regulación de enlaces 

4.5.2. La doctrina estadounidense de la hot news misappropriation, ¿es todavía aplicable?

4.5.3. ¿Cómo hacer que pague Google? Reformas legales contra los agregadores de noticias

4.6. Compartir los beneficios

Conclusiones

Referencias

Citació

Díaz Noci, J. [Javier] (2021). El derecho de autor y la información de actualidad. Periodistas, empresas y usuarios. Universitat de València.

Díaz Noci, Javier. El derecho de autor y la información de actualidad. Periodistas, empresas y usuarios. Universitat de València, 2021.

DÍAZ NOCI, Javier. El derecho de autor y la información de actualidad. Periodistas, empresas y usuarios. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9134-754-5.

Díaz Noci, Javier. El derecho de autor y la información de actualidad. Periodistas, empresas y usuarios. Valencia: Universitat de València; 2021. 280 p.

Copiar al portapapeles