Product Documents

El derecho al medio ambiente: de su tutela penal a la respuesta procesal

Elena de Luis García

ISBN: 978-84-9134-376-9

Matèria: dret

Idioma: castellà

Coeditor: Tirant lo Blanch

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 21,5 cm.

Pàgines: 346

30,90 €

Sinopsi

Detalles

En les últimes dècades hem assistit a una increïble expansió en la protecció jurídica del medi ambient, emparada en la necessitat de salvaguardar-lo per a les generacions presents i futures. És en aquest context que es produeix l’aparició i desenvolupament dels drets ambientals i, paral·lelament, un augment en la codificació dels delictes ecològics. Ara bé, per aconseguir una tutela eficaç del medi ambient, no n’hi ha prou amb la previsió en la norma escrita, sinó que han de posar-se a la disposició de la societat els mitjans adequats per a la persecució de les agressions més greus i l’obtenció d’un rescabalament pels danys. A partir d’aquestes premisses, la present obra fa una anàlisi transversal de la protecció ambiental en el sistema de justícia penal, endinsant-se en la relació entre medi ambient i drets humans, la protecció d’aquest en la norma penal substantiva i els mecanismes processals existents. Es presenta de forma integral la situació actual del medi ambient en la justícia penal i les barreres que encara persisteixen per a a aconseguir una vertadera tutela d’aquest.