Product Documents

El català a l'espai de comunicació

El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013)

Josep Gifreu i Pinsach

Col·lecció: Aldea Global, 29

ISBN: 978-84-370-9292-8

Matèria: filologia

Submatèries: comunicaciò i traducció

Idioma: català

Coeditor: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra

Any ed.: 2014

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 276 pp.

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Llengua, poder i comunicació conformen la tríada àuria que determina la supervivència i sostenibilitat de les cultures nacionals en un món global. Aquest volum pretén oferir una aproximació històrica al procés general de normalització del català en l'ecosistema comunicatiu de finals del segle XX i començaments del XXI. La tesi bàsica és que l'accés d'una comunitat com la catalana, requereix disposar d'un espai de comunicació propi. Aquest estudi d'història de la llengua pretén precisar la progressió del català en els mitjans tradicionals i en el nou entorn del ciberespai a partir de la Transició espanyola. Té en compte els diferents àmbits d'interès: l'evolució de la recerca, les polítiques de la llengua, la normalització en els grans mitjans, el nou ecosistema dels new media, els progressos en la definició i adopció del català estàndard, i fa un balanç per al final del període.

Índex

Índex

ÍNDEX

PRÒLEG. L’ESPAI DEL CATALÀ EN LA NOVA SOCIETAT XARXA, Isidor Marí

A MODE D’INTRODUCCIÓ

Capítol 1. Llengua i espai de comunicació

1. Introducció

2. Llengua, poder i grups lingüístics

3. Centralitat dels mèdia en l’ecologia de les llengües

4. Les institucions i els drets lingüístics

5. El debat sobre les llengües a Europa

6. Els mèdia i la sociolingüística

7. Sobre el concepte d’espai de comunicació

Capítol 2. Evolució del debat i la recerca a l’espai català

1. Introducció

2. Mèdia i normalització: àmbits de recerca

3. La recerca sobre polítiques de normalització i mitjans de comunicació.

4. La recerca sobre l’ús del català als mèdia

5. La recerca sobre estandardització i models de llengua als mèdia

Capítol 3. Les polítiques de la llengua i els mitjans de comunicació

1. Introducció

2. El marc juridicopolític espanyol

3. Limitacions del bloc constitucional espanyol

4. Les polítiques de regulació de ràdio i televisió

5. Les polítiques lingüístiques i els mèdia

6. Les polítiques de foment del català als mèdia

Capítol 4. La llengua catalana als mèdia tradicionals

1. Introducció

2. Premsa

3. Ràdio

4. Televisió

5. Producció audiovisual en català

Capítol 5. La llengua catalana a Internet i als nous mèdia

1. Introducció

2. De la societat-xarxa als new media

3. L’espai català, del territori al ciberespai

4. El català a les plataformes d’Internet

5. El català al viquiespai

Capítol 6. Estandardització i model(s) de llengua als mèdia

1. Introducció

2. Procés de normalització i llengua estàndard

3. Les primeres demandes d’un model de llengua per als mèdia

4. El debat sobre la llengua oral per als mitjans audiovisuals

5. Llibres d’estil i propostes de models per als mèdia

Capítol 7. Balanç del català a l’espai de comunicació

1. Introducció

2. Etapes d’un país imaginat

3. Llums i ombres d’una història de la llengua

4. Reptes del català en el nou espai de comunicació

Referències bibliogràfiques

Citació

Gifreu i Pinsach, J. [Josep] (2014). El català a l'espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013). Universitat de València.

Gifreu i Pinsach, Josep. El català a l'espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013). Universitat de València, 2014.

GIFREU I PINSACH, Josep. El català a l'espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013). Valencia: Universitat de València, 2014. ISBN 978-84-370-9292-8.

Gifreu i Pinsach, Josep. El català a l'espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013). Valencia: Universitat de València; 2014. 276 p.

Copiar al portapapeles