Product Documents

El auge de la brutalidad organizada

Una sociología histórica de la violencia

Siniša Malešević

Traducció: Mónica Granell Toledo

Col·lecció: Història, 190

ISBN: 978-84-9134-608-1

Matèria: història, sociologia i política

Submatèries: història contemporània

Idioma: castellà

Any ed.: 2020

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 426

24,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Enfront de la creença generalitzada que la violència organitzada experimenta un declivi continu al llarg de la història, aquest llibre ofereix una anàlisi sociològica en profunditat que revela que, en realitat, va en augment. Malešević demostra que la violència està determinada per la capacitat organitzativa, la penetració ideològica i la microsolidaritat, més que no per les tendències biològiques, i això significa que, malgrat que les societats premodernes estan exposades a espectacles de crueltat i tortura, no compten amb els mitjans organitzatius necessaris per a matar sistemàticament milions de persones. L’autor suggereix que la violència no sols s’ha d’analitzar com un esdeveniment o un procés, sinó també a través del canvi en la percepció d’aquests esdeveniments i processos. I exposa el seu argument principal entorn a la proliferació de la violència organitzada a partir de la vinculació d’aquesta qüestió amb altres transformacions socials més àmplies que es produeixen en l’àmbit de les relacions entre entitats polítiques o entre grups. Aquest llibre, que se centra en les guerres, les revolucions, els genocidis i el terrorisme, mostra com les organitzacions socials modernes utilitzen la ideologia i la microsolidaritat per a mobilitzar el suport popular en favor de la violència a gran escala.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓN

I. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR «VIOLENCIA ORGANIZADA»?

¿Qué entendemos por «violencia»?

La organización de la violencia

Violencia organizada y cambio histórico

Disciplina y violencia

Violencia y civilización

Violencia y poder carcelario

Conclusión

II. VIOLENCIA A LARGO PLAZO

Introducción

La sociología de largo alcance

Organización social y violencia

Ideología y violencia

Solidaridad y violencia

Conclusión

III. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE LA BRUTALIDAD HUMANA?

Introducción

¿Son los humanos más violentos que otros animales?

¿Cuántos años tiene la violencia humana?

¿Son algunos grupos humanos más violentos que otros?

Los fundamentos organizativos de la violencia

La trayectoria histórica del poder organizativo

Los fundamentos coercitivos de las organizaciones sociales

Conclusión

IV. EL ASCENSO CONTINUO DE LA VIOLENCIA ORGANIZADA

Introducción

¿Cómo se puede medir la violencia organizada en la historia?

Historia antigua

El mundo premoderno

Violencia organizada y modernidad

La Edad Moderna

La Edad Contemporánea

Del siglo xx en adelante

El periodo más oscuro del planeta

Los últimos cincuenta años

Conclusión

V. GUERRAS

Introducción

Guerra y cambio social

El nexo guerra-Estado-sociedad y las organizaciones sociales

El nexo guerra-Estado-sociedad y la ideología

Microsolidaridad y experiencia de guerra

Conclusión

VI. REVOLUCIONES

Introducción

Definición de «revolución»

Teorías de la revolución

Una visión alternativa: el enfoque de la longue durée

Revoluciones y organizaciones sociales

Revoluciones y penetración ideológica

¿Qué motiva la acción revolucionaria?

Conclusión

VII. GENOCIDIOS

Introducción

¿Qué es el genocidio?

Los orígenes sociales del genocidio

Más allá del modernismo convencional: el genocidio en la longue durée

Capacidad organizativa

Penetración ideológica

Genocidio y microsolidaridad

Conclusión

VIII. TERRORISMOS

Introducción

El significado del terrorismo

La sociología del terrorismo: cultura y violencia

Los análisis neodurkheimianos

Interaccionismo

Perspectivas antifundacionalistas

¿Es el terrorismo un fenómeno cultural?

Más allá de explicaciones culturalistas: el terrorismo a largo plazo

Burocracia y terror

Ideología y terrorismo

Microsolidaridad y terrorismo

Conclusión

IX. ¿POR QUÉ LUCHAN LOS HUMANOS?

Introducción

Cohesión social y organización militar

Violencia y microsolidaridad

Violencia y cohesión social en el mundo premoderno

Violencia y cohesión social en el mundo moderno

Conclusión

CONCLUSIÓN. El futuro de la violencia organizada

Bibliografía

Índice onomástico

Citació

Malešević, S. [Siniša] (2020). El auge de la brutalidad organizada. Una sociología histórica de la violencia. Universitat de València.

Malešević, Siniša. El auge de la brutalidad organizada. Una sociología histórica de la violencia. Universitat de València, 2020.

MALEŠEVIĆ, Siniša. El auge de la brutalidad organizada. Una sociología histórica de la violencia. Valencia: Universitat de València, 2020. ISBN 978-84-9134-608-1.

Malešević, Siniša. El auge de la brutalidad organizada. Una sociología histórica de la violencia. Valencia: Universitat de València; 2020. 426 p.

Copiar al portapapeles