El análisis ambiental y territorial del planeamiento

El caso de la Comunidad Valenciana

Mercedes Almenar Muñoz

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 39

ISBN: 978-84-9133-469-9

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 336

24,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

En les últimes dècades, la perspectiva mediambiental ha adquirit un pes creixent com a base de l’urbanisme i de la planificació del territori des de criteris de sostenibilitat. La raó d’això és la necessitat de fer compatible el desenvolupament urbà amb la protecció i preservació dels recursos ambientals, per a respondre els desafiaments ecològics associats al canvi climàtic. Aquesta perspectiva mediambiental, combinada amb la social, impregna els continguts de documents estratègics de referència com són les diferents agendes urbanes derivades dels ODS de Nacions Unides, i es troba incorporada també en la legislació urbanística europea i espanyola, tant a nivell estatal com autonòmic. El present llibre ofereix una completa visió de l’avaluació ambiental com a instrument per a la planificació sostenible del territori, que engloba tant les tècniques d’avaluació d’impacte ambiental com les associades al procediment de l’avaluació ambiental estratègica, incloent a més interessants seccions dedicades a l’estudi detallat de l’organització i estructura de l’administració ambiental, dels factors i afeccions legals, i dels riscos territorials.

Índex

Índex

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

ACRÓNIMOS

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN DEL TERRITORIO

1.1. Génesis de la protección del territorio

1.2. El sustrato de la evaluación ambiental

1.3. Fundamentos teóricos

1.4. Administración ambiental. estructura organizativa y competencial

CAPÍTULO 2. MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

2.1. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

2.1.1. Marco comunitario

2.1.2 Marco estatal de la evaluación ambiental

2.1.3. La evaluación de impacto ambiental en la Comunidad Valenciana

2.2. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

2.2.1. Marco comunitario de la evaluación ambiental estratégica

2.2.2. Marco estatal de la evaluación ambiental estratégica

CAPÍTULO 3. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

3.1. Introducción

3.2. Competencias y procedimientos para la aprobación del planeamiento

3.3. Procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica

3.4. Procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica

3.5. Procedimiento de EAE de los proyectos de inversión estratégica sostenibles

3.6. Legislación ambiental versus urbanística

CAPÍTULO 4. FACTORES Y AFECCIONES LEGALES

4.1. INTRODUCCIÓN

4.2. FACTORES

4.3. AFECCIONES LEGALES

4.3.1. Estrategia Territorial. Europea y Comunidad Valenciana

4.3.2 Espacios naturales protegidos

4.3.3. Paisaje

4.3.4. Infraestructura Verde

4.3.5. Plan de Acción Territorial Forestal

4.3.6 Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia. Capacidad agronómica

4.3.7. Plan de Acción Territorial Metropolitano de Valencia

4.3.8. Senderos e instalaciones recreativas

4.3.9. Afecciones derivadas de infraestructuras lineales

4.3.10. Patrimonio cultural

4.3.11. Dominio público hidráulico

4.3.12. Dominio público marítimo terrestre

4.3.13. Movilidad sostenible

CAPÍTULO 5. RIESGOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES

5.1. Introducción

5.2. Riesgo de inundación

5.3. Erosión y deslizamientos

5.4. Contaminación de las aguas

5.5. Contaminación de los suelos

5.6. Riesgo sísmico

5.7. Incendios forestales

5.8. Tratamiento de las aguas residuales

5.9. Contaminación acústica

5.10. Contaminación atmosférica. La calidad del aire

5.11. Actividades extractivas

5.12. Gestión de residuos

5.13. Riesgo de accidentes por mercancías peligrosas

5.14. Policía sanitaria mortuoria

5.15. Suelo sellado

5.16. Recursos hídricos

5.17. Cambio climático

5.18. Viviendas irregulares en suelo no urbanizable

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

Citació

Almenar Muñoz, M. [Mercedes] (2022). El análisis ambiental y territorial del planeamiento. El caso de la Comunidad Valenciana. Universitat de València.

Almenar Muñoz, Mercedes. El análisis ambiental y territorial del planeamiento. El caso de la Comunidad Valenciana. Universitat de València, 2022.

ALMENAR MUÑOZ, Mercedes. El análisis ambiental y territorial del planeamiento. El caso de la Comunidad Valenciana. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-469-9.

Almenar Muñoz, Mercedes. El análisis ambiental y territorial del planeamiento. El caso de la Comunidad Valenciana. Valencia: Universitat de València; 2022. 336 p.

Copiar al portapapeles